Антибиотици


Антибиотиците спадат към групата на химиотерапевтичните средства. Те са продукти от метаболизма на различни гъбички и бактерии или представляват полусинтетични и синтетични аналози на тези продукти...
 

Сестрински грижи при болни с исхемичен инсулт


Исхемичния инсулт е често срещано увреждане на мозъчната тъкан. Получава се в резултат на спиране на кръвния ток в даден мозъчен съд и мозъчната тъкан, която не се кръвоснабдява, загива. Исхемичният инсулт е в следствие на запушване от тромб...
 

Патофизиология на нарушенията на сърдечно-съдовата система


Сърдечно-съдовата система осъществява кръвната циркулация, осигуряваща доставката на кислород, хранителни вещества, хормони, биологично активни вещества и електролити до тъканите и отстраняването на крайни метаболитни продукти и въглероден двуокис...
 

Същност, роля и концепция за промоция на здравето

19 ное 2015
·
4
·
441
·
41
·
46

Промоция на здравето е сравнително нова формулировка, която включва в себе си разбирането за правилна информираност и поведение от страна както на компетентните лица и органи, така и на хората, потребяващи услугата...
 

Предмет, структура и развитие на социалната медицина като наука и практическа реализация


Социалната медицина е интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето...
 

Социални фактори на здравето. Семейството като социален фактор


Общо социални фактори, свързани с риска от заболяване и поддръжане на добро здраве. Независимо, че големи групи от хора имат сходен начин на живот, здравното състояние на отделните членове на обществото се различава съществено...
 

Социални аспекти в здравеопазването, отношения между медицински персонал - пациент


Социологията е наука за социалните отношения, отношенията свързани с хората. Прави своите изследвания като като събира определена информация, мнението на хората по определени въпроси, кое ги кара да действат по определен начин...
 

Медицинска социология


Социализацията на личността е процес, съпътстващ целия живот на човека, който се осъществява под влиянието на фактори: като семейството, формални и неформални социални групи, процеси на обучение, възпитание...
 

Диабет. Метаболитен синдром


Диабет. Хормони, регулиращи кръвната захар. Кетоацидоза. Хипогликемична и хипергликемична кома. Затлъстяване - механизми и лечение. Метаболитен синдром...
 

Заболяване на външното ухо


Измръзване, изгаряне на ушната мида, отохематома и перихондрит на мидата. Външен отит...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент