Домашно насилие


Има ли днес домашно насилие и до колко е разпространено то...
 

Онкологични заболявания на нервната система. Сестрински грижи


В тялото на всеки от нас има множество клетки. Под въздействието на различни фактори част от тях променят нормалния си цикъл на растеж, развитие смърт. Тези променени клетки се делят много по-активно и оформят новообразувание – тумор...
 

Латинският език


Латинският език и медицината. История и развитие в медицинската терминология...
 

Ултразвукови методи за диагностика


Получаване и детекция на ултразвук...
 

SI - Международна система велечини и единици


Единиците на системата SI са определени на международни конференции, организирани от международното бюро за мерки и теглилки...
 

Подготовка, асистиране и грижи при провеждане на изследвания на нервната система: лумбална пункция, електроенцефалография, електромиография, компютърна томография, мозъчна сцинтиграфия


Целта на обучението е студентите да затвърдят знанията получени от теоретичното обучение и да могат да ги прилагат практически. Специфичните цели в края на учебната практика са студентите да дават определение за различните видове изследвания...
 

Акушерство


Устройство на женски полови органи - външни и вътрешни. Менструален цикъл....
 

Специални сестрински гриж при Епилепсия


Специални Сестрински Грижи при пациенти с Епилепсия. Поведение на медицинската сестра при епилептичен припадък и епилептичен статус. Принципи и методика на обучението...
 

Държавна политика по здраве и безопастност при работа


Трудова медицина, държавна политика по здраве и безопастност при работа...
 

Белодробен тромбоемболизам


Белодробният тромбемболизъм представлява усложнение на периферна венозна тромбоза с емболизация (запушване) на белодробните артерии. Висок риск от настъпването му се наблюдава в хирургията, ортопедията, след раждане, при някои хронични заболявания...