Свитък лекции по сигурност и отбрана


„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия...
 

Видове мрежи


През 1970 година Изследователският отдел на Министерство на отбраната на САЩ (DAPRA) финансира създаването на мрежа с комутация на пакетите (както ще се види по-нататък така работят всички локални мрежи). Основната цел на проекта...
 

Бизнес анализ


Стопанското управление на предприятието е свързано с проявлението на редица функции, една от коитое анализът на икономическите процеси и явления в хода на неговата дейност...
 

Принудителна евакуация от помещения и сгради


Съгласно Закона за управление на кризи Чл. 2. (1) Криза по смисъла на този закон е такава внезапна или очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикана от човешка дейност...
 

Същност, специфика и функции на общуването


Същност, специфика и функции на общуването.Ще ви помогне да си научите и да имате високата оценка!!!...
 

М. Вебер - " Протестантската етика и духът на капитализма"


Макс Вебер ( 1884 - 1920 ) е виден немски социолог. Вебер прави сравнителен анализ на най-значимите религии и проанализира взаимодействието на икономическите условия, социалните фактори и религиозните убеждения...
 

Складово манипулационни системи


Складирането е съзнателна и целенасочена дейност по съхраняването на материални запаси, осигуряващи нормалния ход на производствените процеси и потреблението...
 

Институции и органи за гарантиране на националната сигурност


Политиката за национална сигурност е основа за подхода на правителството към сигурността и очакванията, как ще се постигне тази сигурност...
 

Природни ресурси


Направена е обща характеристика и класификация на природните ресурси; Дискутирано е отношение на човека към природните ресурси и последствията от това ....
 

Организация и управление на транспорта


Транспорта е процес на пространствено преместване на стоки и хора във времето. В този процес не се създава нова продукция в натурално-веществена форма, а само се увеличава стойността на транспортния обект. Транспорта е услуга в производствен характер...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Национален военен университет "В ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Полиция, отбрана, на ... (32) Логистика (11) Планиране и прогнози ... (9) Икономика (81) Маркетинг (8) Техника на безопасност (7) Химия (9) Право (7) Мениджмънт (7) Технически науки (30) Финанси (7) Военни науки (7) Екология (5) Информатика, ИТ (7) Статистика (5) Бизнес комуникации и ... (5) Счетоводство (4) Политология (4) Строителство (4) Стокознание (4) Философия (4) Управление на качест ... (3) Данъчен контрол (3) Техническа безопасност (3) Основи на управлението (3) Физика (3) Математика (3) Инженерна графика (3) Транспорт (3) Търговия (3) Европейска интеграция (3) География (2) Дистрибуционна политика (2) Производствени техно ... (2) Стратегическо управл ... (2) Управление на операц ... (2) Борси и борсови опер ... (2) Бизнес анализ (2) Психология (4) Макроикономика (2) История (3) Противопожарна техника (2) Военна психология (2) Други (1) Технология в горскот ... (1) Химична технология (1) Физикохимия (1) Регионално развитие (1) Топлотехника и термо ... (1) Аналогова схемотехника (1) Метрология и уредост ... (1) Теоретична механика (1) Електроника (1) Етнология (1) Геополитика (1) Инженеринг (1) Промишленост и произ ... (1) Инженерна геология (1) Земна и скална механика (1) Управление на риска (1) История на България (1) Стопанска дейност на ... (1) Автомобили, трактори ... (1) Програмиране (1) Международни Отношен ... (1) Икономически теории (1) Архитектура и градоу ... (1) Автоматика, изчислит ... (1) Етика (1) Теоретична химия (1) Металорежещи машини  ... (1) Компютърни системи и ... (1) Геодезия (1) Инвестиционен менидж ... (1) Застрахователно дело (1) Автоматизация на еле ... (1) Здравен мениджмънт (1) Механика (2) Геология (1)
още предмети...