Свитък лекции по сигурност и отбрана


„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия...
 

Управление на качеството във фирма „С&Т” ЕООД


В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти (ISO 9000:2000)...
 

Видове мрежи


През 1970 година Изследователският отдел на Министерство на отбраната на САЩ (DAPRA) финансира създаването на мрежа с комутация на пакетите (както ще се види по-нататък така работят всички локални мрежи). Основната цел на проекта...
 

Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България


Промяната на глобалната среда за сигурност и динамичната, противоречива и трудно прогнозируема обстановка в световен мащаб налага необходимостта от преоценка на рисковете и заплахите за сигурността на страната...
 

Бизнес анализ


Стопанското управление на предприятието е свързано с проявлението на редица функции, една от коитое анализът на икономическите процеси и явления в хода на неговата дейност...
 

Въздушен транспорт

07 май 2009
·
63
·
9,762
·
694
·
738
·
210

България е една от държавите от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за членство в Европейският съюз. С продължаващите реформи в областта на икономиката и външната политика...
 

Глобалните проблеми в началото на XXI век и тяхното влияние върху геополитическия процес


Глобалните проблеми обхващат природата и човешкото общество на нашата планета и непрекъснато създават опасности за тяхното развитие и съществуване. Международната обстановка в началото на XXI век се характеризира с...
 

Ремонт на автомобилна техника


1. Основни на ремонтно – възстановителната дейност. 2. Схема на технологичния процес на ремонта. 3. Теоретични основи на диагностирането на машините при ремонта и поддържането....
 

Организиране и ръководствао на сапсителни и аварийни дейности


Всяка една сграда или обект, независимо от неговото приложение и разположение, е необходимо изготвянето на план за евакуация...
 

Философия - пищови


Това са пищови по Философия използвани в НВУ "Васил Левски" - В. Търново в първи курс...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Национален военен университет "В ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Полиция, отбрана, на ... (122) Логистика (35) Икономика (183) Екология (22) Маркетинг (22) Военни науки (21) Философия (25) Информатика, ИТ (25) Техника на безопасност (14) Бизнес комуникации и ... (14) Право (19) Политология (13) Финанси (13) Химия (16) Физика (12) Технически науки (68) Техническа безопасност (11) Транспорт (11) Мениджмънт (11) Планиране и прогнози ... (10) Геополитика (9) Военна психология (9) География (10) Управление на качест ... (8) Счетоводство (8) Европейска интеграция (8) Международни Отношен ... (6) Строителство (6) Механика (9) Стокознание (5) Статистика (5) Компютърни системи и ... (5) Управление на риска (4) Физкултура и Спорт (4) Психология (14) Търговия (4) Програмиране (4) История (6) Противопожарна техника (4) Основи на управлението (4) Автомобили, трактори ... (4) Етика (4) Стратегическо управл ... (4) Управление на операц ... (4) Инженерна графика (4) Криминалистика (3) Машиностроене (3) Данъчен контрол (3) Автоматика, изчислит ... (3) Регионално развитие (3) Управление на човешк ... (3) Математика (3) Основи на конструира ... (3) Международно право (3) Стопанска дейност на ... (3) Дистрибуционна политика (3) Теории на масовата к ... (2) Количествени методи  ... (2) Макроикономика (2) Митническа политика (2) Реторика (2) Материалознание (2) Други (2) Лингвистика (2) Държавна власт и дър ... (2) Здравен мениджмънт (2) Бизнес анализ (2) Икономика и мениджмъ ... (2) Хидрология на сушата ... (2) Архитектура и градоу ... (2) Кризисен мениджмънт (2) Управление на продаж ... (2) Системи за наблюдени ... (2) История на България (2) Технологично проекти ... (2) Геодезия (2) Метеорология (2) Инженеринг (2) Производствени техно ... (2) Нефтохимия и нефтохи ... (2) Микроикономика (2) Информационни технол ... (2) Стопанска история (2) Машинознание и машин ... (2) Борси и борсови опер ... (2) Бизнес информатика (2) Религия (2) Промишленост и произ ... (2) Хидравлични и пневма ... (1) Технологии, машини и ... (1) Метрология и уредост ... (1) Производствен менидж ... (1) Ергономия и промишле ... (1) Икономика на Европей ... (1) Металорежещи машини  ... (1) Авиационна и космиче ... (1) Социология (1) Гражданско и семейно ... (1) Операционен мениджмънт (1) Застрахователно дело (1) Геофизика, астрономи ... (2) Геология (1) Култура и изкуство (1) Биология (1)
още предмети...