Медународена транспортна инфраструктура


Международната транспортна инфраструктура се характеризира според вида на транспорта, маршрутите и направленията на транспортните коридори, зависещи от множество физически и географски особености...
 

Източници на замърсяване на почвата


Почвата е важна съставна част на екосистемата. Тя се характеризира преди всичко с мултифункционалната си способност- продуктивна, буферна, носеща и филтрираща, източник на суровини, осигуряване на екологично равновесие ...
 

Бъдеще на военните теории, концепции и стратегии. Мрежово - центрични войни


Деветдесетте години на миналия век се характеризират с широкото навлизане на информационната парадигма в концепциите на системите за сигурност. Широкото разпространение на информационните технологии и тяхното засилващо се влияние ...
 

Политика на НАТО в областта на сигурността


Взаимоотношения НАТО-ООН, основни насоки на съвместната им дейност по опазване на мира и сигурността в световен мащаб. Описание на съвместни мироопазващи операции под егидата на ООН....
 

Свободата


Като философска категория, свободата означава в най–общ смисъл способност на човека самостоятелно да определя своите постъпки, да действа по свое усмотрение, въз основа на собствено решение...
 

Медународена транспортна инфраструктура. Характеристика, видове изисквания


Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на потребителите база за оценка на възможностите на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти и потребностите на предприятието да използва тези парични...
 

Същност на международния маркетинг


Какво е международен маркетинг? Международния маркетинг обхваща всички видове маркетингови дейности, планирани и осъществявани за целите на ефективна бизнес дейност на една фирма на международните пазари...
 

Европейска стратегия за сигурност


Въведение в Европейската стратегия за сигурност. Европейската стратегия за сигурност както официална доктрина...
 

Месни продукти - нови стандарти


Реферата разглежда Стандарт "Стара планина" за месните продукти...
 

България в НАТО


Реферат за България в НАТО. Подходящ за студенти от НВУ "Васил Левски" Велико Търново...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент