Политика на Европейския Съюз за регионално развитие


Основната цел на регионалната политика е да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията между нивата на развитие на регионите и страните от европейския съюз. По този начин политиката...
 

Ранна "Сграфито" керамика. Техника и стилове


Сграфито е техника за украса на глинения съд, която в съвременните работилници технологичния процес преминава през няколко фази. В началото съдът се покрива с ангоба, след засъхването на ангобата до восъчна твърдост се гравират желаните орнаменти с...
 

Транснационални компании


Глобализацията и ролята й за развитието на транснационалните компании. Обща характеристика на транснационалните компании. Видове транснационални компании...
 

Глобална иконимика


Глобална иконимика "Развитие на принципите на управление в публичния сектор"...
 

Доклад над укрепителната система на провинция Скития


Терминология. Условността в употребата на фортификационната терминология в писмените извори и в епиграфските паметници и липсата на официална стандартизация в това отношение през късноантичната епоха отежнява...
 

Кръстоносни походи


Кръстоносните походи представляват завоевателни войни на западноевропейските рицари и на едрите феодали в страните на източното Средиземноморие, които продължили от 1096 до 1270 година...
 

Политика на ЕС за регионално развитие


Основната цел на регионалната политика е да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията между нивата на развитие на регионите и страните от европейския съюз...
 

Капители в Долна Мизия и Тракия през римската епоха


В класическите ордери – дорийски, йонийски, коринтски, тоскански и композитен, капителите са носители на основните декоративни белези, по които най-често се идентифицират и разграничават архитектурните редове....
 

Правни последици при смърт на длъжника по договора за гледане и издръжка


Договорът за гледане и издръжка е договор, с който едната страна поема задължение да гледа и издържа другата до края на живота, срещу една насрещна престация, която другата страна извършва или се ...
 

Състояние и проблеми на околната среда в община Лясковец


В курсовата работа е залегнато изследване на актуалното състояние на екологичната обстановка, проблеми свързани със състоянието на околната среда и проекти за екологично развитие...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Доклади
за Студенти
Ограничаване на резултатите