Теми по психология


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....
 

Лекционен материал по екология


Съдържанието на лекционния курс е разработено като са използвани много наши и чуждестранни литературни източници, нормативни документи, програми и стратегии на Република България...
 

Основи на управлението


Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Фонетично равнище


Място на фонетичното равнище в системата на езика и фонетиката като наука, която го изучава – видове, предмет, задачи, дялове...
 

Основи на банковия мениджмънт


Банковият мениджмънт представлява съвкупност от управленчески решения, насочени към разрешаването на проблеми, свързани с постигането на предварително поставени цели в областта...
 

Лекции по икономическа социология


Социологическите знания в икономиката - обективна необходимост....
 

Реклама в печатните медии


Реклама в печатните медии - лекции за студенти...
 

Лекции по биологична психология


Човешкият организъм се състои от клетки, тъкани, органи и системи. Органът е част от тялото, който има определена форма, устройство и функция. Между устройството на органите и техните функции има зависимост...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...
 

Обща характеристика на туристическите ресурси


Природните туристически ресурси представляват обекти и явления от природната среда, които са атрактивни за туристите. Атрактивността им до голяма степен се дължи на рекреативните и лечебни потребности за сметка на по-слабата роля на познавателните...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Психология (8) Криминалистика (5) Книгознание, библиот ... (4) Философия (4) Педагогика (5) Планиране и прогнози ... (2) Маркетинг (2) Икономическа и социа ... (2) Литература (2) Финанси (2) Езикознание (2) Икономическа социология (2) Икономика на труда (2) Хигиена (1) Основи на управлението (1) Международни счетово ... (1) Екология (1) Глобализация и регио ... (1) История (1) Международни Отношен ... (1) Консултативна психол ... (1) Специална педагогика (1) Икономика (16) Политология (1) Математическо модели ... (1) Реклама и PR (1) Борсова търговия (1) Мениджмънт (1) Бизнес администрация (1) Митническа политика (1) Цени и ценова политика (1) Туризъм (1) Банково счетоводство (1) Информатика, ИТ (1) Социална политика (1) Европейска интеграция (1) Юридическа психология (1) Теоретична и математ ... (1) География (3) Счетоводство (1) Икономика на предпри ... (1) Социология (1) Банково дело (1) Право (1) Култура и изкуство (4) Математика (1) Физика (1) Медицина (1)
още предмети...
Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
244

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  8 години
1 240 35

виж още преподаватели...