Теми по психология


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....
 

Лекционен материал по екология


Съдържанието на лекционния курс е разработено като са използвани много наши и чуждестранни литературни източници, нормативни документи, програми и стратегии на Република България...
 

Основи на управлението


Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Фонетично равнище


Място на фонетичното равнище в системата на езика и фонетиката като наука, която го изучава – видове, предмет, задачи, дялове...
 

Основи на банковия мениджмънт


Банковият мениджмънт представлява съвкупност от управленчески решения, насочени към разрешаването на проблеми, свързани с постигането на предварително поставени цели в областта...
 

Лекции по икономическа социология


Социологическите знания в икономиката - обективна необходимост....
 

Реклама в печатните медии


Реклама в печатните медии - лекции за студенти...
 

Лекции по биологична психология


Човешкият организъм се състои от клетки, тъкани, органи и системи. Органът е част от тялото, който има определена форма, устройство и функция. Между устройството на органите и техните функции има зависимост...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...
 

Обща характеристика на туристическите ресурси


Природните туристически ресурси представляват обекти и явления от природната среда, които са атрактивни за туристите. Атрактивността им до голяма степен се дължи на рекреативните и лечебни потребности за сметка на по-слабата роля на познавателните...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Психология (8) Криминалистика (5) Педагогика (6) Книгознание, библиот ... (4) Философия (4) Икономическа и социа ... (2) Финанси (2) Литература (2) Езикознание (2) Икономическа социология (2) Икономика на труда (2) Планиране и прогнози ... (2) Маркетинг (2) Глобализация и регио ... (1) Международни Отношен ... (1) Консултативна психол ... (1) История (2) Специална педагогика (1) Икономика (16) Политология (1) Реклама и PR (1) Борсова търговия (1) Математическо модели ... (1) Мениджмънт (1) Бизнес администрация (1) Митническа политика (1) Цени и ценова политика (1) Банково счетоводство (1) Информатика, ИТ (1) Туризъм (1) Европейска интеграция (1) Социална политика (1) Теоретична и математ ... (1) География (3) Юридическа психология (1) Икономика на предпри ... (1) Социология (1) Счетоводство (1) Банково дело (1) Право (1) Хигиена (1) Стара история (1) Основи на управлението (1) Международни счетово ... (1) Екология (1) Култура и изкуство (4) Математика (1) Физика (1) Медицина (1)
още предмети...
Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
310

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  8 години
337 53

виж още преподаватели...