Анализ на структурата на възнаграждения във фирма


Парите като средство за заплащане или друга форма на възнаграждение, са най-очевидната форма на награда. Те са могъща сила, защото са пряко или непряко свързани със задоволяването на много нужди...
 

Д-р Петър Берон - живот и дело. "Рибен буквар"


Петър Берон безспорно е „емблематична” личност на нашия „просвещенски век”. Той е една от най-ярките личности на Българското възраждане - първият европеец...
 

Стопанско управление - пищови


Основни проблеми на икономическата организация на общественото производство. Фактори на производство. Закон за редкостта и граници на производствени възможности. Законът за намаляващата възвръщаемост...
 

Маркетинг на социални и здравни услуги


Пазарен елемент на цената стоката: определя се от търсенето и предлагането, под формата на пазарна цена, по-висока от стойността на стоката, както и от нейната себестойност...
 

Колективно трудово договаряне и колективни споразумения в България


Колективното договаряне е процес на преговори между работодатели и представители на обединение на служители, целящо постигане на споразумения, които управляват условията на труд. Колективните трудови договори обикновено включват таблици с размери на запла
 

Логистични процеси в предприятието


Логистиката е една от основните дейности, които се осъществяват в индустриалните предприятия. С нея се свързва движението на материалните потоци от доставчиците към предприятието, в рамките на самото предприятие и от предприятието към неговите клиенти...
 

Философски емпиризъм (Лок, Бъркли, Хюм)


Емпиризмът е резултат от влиянието на природозананието на част от научното знание като метод и подход при отразяване на дейстивелността. Емпиризмът претендира че тръгва от отделни реални конкретни факти. Претендира да бъде философия на здравия разум на...
 

Литературен герой


Модулът съдържа информация за епоса като един от трите литературни рода. Включва модел от 10 последователни стъпки за анализ на епическа творба, независимо от автора, темата, творбата или творбите на един и същ или различни автори...
 

Доклад над укрепителната система на провинция Скития


Терминология. Условността в употребата на фортификационната терминология в писмените извори и в епиграфските паметници и липсата на официална стандартизация в това отношение през късноантичната епоха отежнява...
 

Теми по психология


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (45) История (23) Психология (23) Маркетинг (12) Философия (17) Книгознание, библиот ... (8) Икономика (67) Литература (9) Български език (6) Археология (6) Данъчен контрол (6) Статистика (5) Криминалистика (5) Финанси (5) Политология (5) Информатика, ИТ (7) Счетоводство (5) Икономика на труда (4) Реклама и PR (4) Право (7) Публична администрация (4) Физкултура и Спорт (4) Управление на човешк ... (3) Социология (3) Бизнес администрация (3) Екология (3) Журналистика (3) Езикознание (3) Методика на обучението (3) Финанси на фирмата (3) География (6) Икономика на предпри ... (3) Икономическа социология (3) Европейска интеграция (3) Основи на управлението (3) Международни Отношен ... (2) Математика (3) Банково счетоводство (2) Етика (2) Организационно повед ... (2) Икономическа и социа ... (2) Специална педагогика (2) Международна икономика (2) Социална психология (2) Изобр. изкуство (2) Социална политика (2) Теория на възпитание ... (2) Глобализация и регио ... (2) Планиране и прогнози ... (2) Логистика (2) История на България (2) Човекът и природата (2) Програмиране (2) Туризъм (2) Бизнес анализ (2) Мениджмънт проекти (1) Теории на масовата к ... (1) Междукултурна комуни ... (1) Мениджмънт (1) Социална медицина и  ... (1) Графични техники и о ... (1) Предприемачество (1) Митническа политика (1) Изобретателско, авто ... (1) Индустриална организ ... (1) География на страните (1) Консултативна психол ... (1) Теоретична и математ ... (1) Борсова търговия (1) Математическо модели ... (1) Фолклористика (1) Римско частно право (1) Цени и ценова политика (1) Андрагогика (1) Педагогическа психол ... (1) Търговия (1) Международни проекти (1) Управление на качест ... (1) Икономически теории (1) Средновековна обща и ... (1) Психология на дейността (1) Борси и борсови опер ... (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Системи с изкуствен  ... (1) Геополитика (1) Теория на познанието (1) Банково дело (1) Реклама и рекламна п ... (1) Музика (1) Музейно дело (1) Политика (1) Корпоративни финанси (1) Човекът и обществото (1) Финансово счетоводство (1) Юридическа психология (1) Възрожденска литература (1) Енергетика (1) Хигиена (1) Култура и изкуство (9) Медицина (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Специалности

ПНУП (43) Психология (24) Финанси (23) Стопанско управление (19) История (17) Право (13) Социални дейности (13) Маркетинг (11) Публична администрация (9) Библиотечно-информац ... (9) марекетинг (8) Счетоводство и контрол (7) Археология (6) ПУПЧЕ (6) Политология (6) Бизнесадминистрация (5) Маркетинг, МИО (5) история и философия (5) Връзки с обществеността (4) Туризъм (4) Философия (4) НУПЧЕ (3) Управление на образо ... (3) Книгоиздаване (3) Българска филология (3) МИО (2) ----- (2) Физическо възпитание (2) Предучилищна педагогика (2) Бизнес администрация (1) Международни икономи ... (1) Регионално развитие (1) Социална педагогика (1) Медии и реклама (1) Български език и ист ... (1) Теология (1) Международни отношения (1) Педагогика на обучен ... (1) Международен туризъм (1) стопански (1) Културво историческо ... (1) Математика и информа ... (1) Държавното управление (1) Начална педагогика (1) География (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
310 38

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,836 74

виж още преподаватели...