Полови различия


Работата е разработена на освата на сравнения между човека и животното спрмо половите им различия съответно мъжки, женски и акцентиране върху психичните процеси като памет, мислене, емоции...
 

План конспект - "Есен"


План конспект по музика в детската градина 1-ва група. Тема: Есен. Добре дошли на музика! Добре дошли, деца! Деца, къде ни са главичките? Кой може тъй с ръка на главичка?...
 

Фонетично равнище


Място на фонетичното равнище в системата на езика и фонетиката като наука, която го изучава – видове, предмет, задачи, дялове...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...
 

Д-р Петър Берон - живот и дело. "Рибен буквар"


Петър Берон безспорно е „емблематична” личност на нашия „просвещенски век”. Той е една от най-ярките личности на Българското възраждане - първият европеец...
 

Стопанско управление - пищови


Основни проблеми на икономическата организация на общественото производство. Фактори на производство. Закон за редкостта и граници на производствени възможности. Законът за намаляващата възвръщаемост...
 

Маркетинг на социални и здравни услуги


Пазарен елемент на цената стоката: определя се от търсенето и предлагането, под формата на пазарна цена, по-висока от стойността на стоката, както и от нейната себестойност...
 

Колективно трудово договаряне и колективни споразумения в България


Колективното договаряне е процес на преговори между работодатели и представители на обединение на служители, целящо постигане на споразумения, които управляват условията на труд. Колективните трудови договори обикновено включват таблици с размери на запла
 

Логистични процеси в предприятието


Логистиката е една от основните дейности, които се осъществяват в индустриалните предприятия. С нея се свързва движението на материалните потоци от доставчиците към предприятието, в рамките на самото предприятие и от предприятието към неговите клиенти...
 

Философски емпиризъм (Лок, Бъркли, Хюм)


Емпиризмът е резултат от влиянието на природозананието на част от научното знание като метод и подход при отразяване на дейстивелността. Емпиризмът претендира че тръгва от отделни реални конкретни факти. Претендира да бъде философия на здравия разум на...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (45) История (23) Психология (23) Философия (17) Маркетинг (12) Книгознание, библиот ... (8) Литература (10) Икономика (67) Данъчен контрол (6) Български език (6) Археология (6) Статистика (5) Криминалистика (5) Счетоводство (5) Финанси (5) Политология (5) Информатика, ИТ (7) География (7) Публична администрация (4) Икономика на труда (4) Право (7) Реклама и PR (4) Физкултура и Спорт (4) Методика на обучението (3) Икономика на предпри ... (3) Европейска интеграция (3) Основи на управлението (3) Икономическа социология (3) Управление на човешк ... (3) Бизнес администрация (3) Социология (3) Екология (3) Журналистика (3) Математика (4) Езикознание (3) Финанси на фирмата (3) Логистика (2) Човекът и природата (2) История на България (2) Фолклористика (2) Бизнес анализ (2) Международни Отношен ... (2) Програмиране (2) Туризъм (2) Банково счетоводство (2) Етика (2) Организационно повед ... (2) Специална педагогика (2) Социална психология (2) Икономическа и социа ... (2) Теория на възпитание ... (2) Международна икономика (2) Социална политика (2) Изобр. изкуство (2) Глобализация и регио ... (2) Планиране и прогнози ... (2) Теология (1) Религия (1) Информационни технол ... (1) Международни счетово ... (1) Управление на риска (1) Естетика (1) Икономика на туризма (1) Политическа психология (1) Международно право (1) Мениджмънт (1) Социална медицина и  ... (1) Митническа политика (1) Изобретателско, авто ... (1) Мениджмънт проекти (1) Теории на масовата к ... (1) Междукултурна комуни ... (1) География на страните (1) Консултативна психол ... (1) Графични техники и о ... (1) Предприемачество (1) Теоретична и математ ... (1) Борсова търговия (1) Индустриална организ ... (1) Римско частно право (1) Цени и ценова политика (1) Педагогическа психол ... (1) Търговия (1) Математическо модели ... (1) Андрагогика (1) Международни проекти (1) Управление на качест ... (1) Средновековна обща и ... (1) Психология на дейността (1) Борси и борсови опер ... (1) Геополитика (1) Теория на познанието (1) Банково дело (1) Реклама и рекламна п ... (1) Икономически теории (1) Музика (1) Музейно дело (1) Политика (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Култура и изкуство (9) Медицина (2) Автоматика, изчислит ... (1) Физика (1)
още предмети...

По Специалности

ПНУП (44) Финанси (24) Психология (24) Стопанско управление (19) История (18) Право (13) Социални дейности (13) Маркетинг (11) Библиотечно-информац ... (9) Публична администрация (9) марекетинг (8) Счетоводство и контрол (7) Политология (6) Археология (6) ПУПЧЕ (6) Бизнесадминистрация (5) Маркетинг, МИО (5) история и философия (5) Философия (4) Връзки с обществеността (4) Туризъм (4) Българска филология (3) НУПЧЕ (3) Управление на образо ... (3) Предучилищна педагогика (3) Книгоиздаване (3) МИО (2) ----- (2) Физическо възпитание (2) История и география (1) География (1) Бизнес администрация (1) Начална педагогика (1) Международни икономи ... (1) Регионално развитие (1) Социална педагогика (1) Медии и реклама (1) Български език и ист ... (1) Теология (1) Педагогика на обучен ... (1) Международни отношения (1) Международен туризъм (1) стопански (1) Културво историческо ... (1) Математика и информа ... (1) Държавното управление (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
314 38

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,849 78

виж още преподаватели...