Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
 

Теми по психология


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....
 

Основни проблеми на икон. организация на общественото производство


За да живеят и да се развиват хората трябва непрекъснато да задоволяват своите неограничени потребности,които са присъщи на човека като биологическо и обществено същество. Човекът се различава от всички други...
 

Лекционен материал по екология


Съдържанието на лекционния курс е разработено като са използвани много наши и чуждестранни литературни източници, нормативни документи, програми и стратегии на Република България...
 

Готови теми по социални дейности за държавен изпит


Социалната дейност като професионална дейност. Същност. Обекти и субекти на социална дейност. Функции и структура на социалната дейност...
 

Варна и районът през VII-XII век pro


Дипломната работа изследва проблемът с името и произхода на град Варна и прилежащият район...
 

Наказателен процес


Ако прокурорът се оттегли от участие в производството, пострадалият може да продължи да поддържа обвинението като частен тъжител...
 

Основи на банковия мениджмънт


Банковият мениджмънт представлява съвкупност от управленчески решения, насочени към разрешаването на проблеми, свързани с постигането на предварително поставени цели в областта...
 

Възникване, характеристика, роля и функции на цените


Цените са една от най-сложните категории на стоковото производство. Много бързо и точно отразяват протичащите на даден национален, регионален или световен пазар процеси и тенденции, и променят своите структури, равнища и съотношения....
 

Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


В системата на родноезиковото обучение в 1 – 4 клас приобщаването на учениците към литературата като вид изкуство се основава на естетическия опит...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (47) История (24) Психология (23) Философия (17) Маркетинг (12) Книгознание, библиот ... (8) Литература (10) Икономика (68) Български език (7) Данъчен контрол (6) Археология (6) Криминалистика (5) Статистика (5) Счетоводство (5) Финанси (5) Политология (5) Физкултура и Спорт (5) Информатика, ИТ (7) География (7) Публична администрация (4) Икономика на труда (4) Право (7) Реклама и PR (4) Математика (4) Методика на обучението (3) Икономика на предпри ... (3) Основи на управлението (3) Икономическа социология (3) Управление на човешк ... (3) Бизнес администрация (3) Социология (3) Екология (3) Финанси на фирмата (3) Журналистика (3) Европейска интеграция (3) Езикознание (3) Логистика (2) Човекът и природата (2) История на България (2) Бизнес анализ (2) Фолклористика (2) Международни Отношен ... (2) Програмиране (2) Туризъм (2) Банково счетоводство (2) Социална психология (2) Специална педагогика (2) Етика (2) Организационно повед ... (2) Икономическа и социа ... (2) Теория на възпитание ... (2) Глобализация и регио ... (2) Международна икономика (2) Социална политика (2) Мениджмънт (2) Изобр. изкуство (2) Планиране и прогнози ... (2) Социална медицина и  ... (1) Международни счетово ... (1) Митническа политика (1) Изобретателско, авто ... (1) Информационни технол ... (1) Естетика (1) Икономика на туризма (1) Политическа психология (1) Консултативна психол ... (1) Теоретична и математ ... (1) Борсова търговия (1) География на страните (1) Римско частно право (1) Цени и ценова политика (1) Мениджмънт проекти (1) Теории на масовата к ... (1) Междукултурна комуни ... (1) Търговия (1) Графични техники и о ... (1) Предприемачество (1) Международни проекти (1) Управление на качест ... (1) Индустриална организ ... (1) Педагогическа психол ... (1) Психология на дейността (1) Борси и борсови опер ... (1) Банково дело (1) Реклама и рекламна п ... (1) Математическо модели ... (1) Андрагогика (1) Средновековна обща и ... (1) Политика (1) Теория на познанието (1) Финансово счетоводство (1) Геополитика (1) Музейно дело (1) Хигиена (1) Икономически теории (1) Музика (1) Човекът и обществото (1) Стара история (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Култура и изкуство (9) Медицина (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Специалности

ПНУП (46) Финанси (24) Психология (24) Стопанско управление (19) История (18) Право (14) Социални дейности (13) Маркетинг (11) Библиотечно-информац ... (9) Публична администрация (9) марекетинг (8) Счетоводство и контрол (7) Археология (6) ПУПЧЕ (6) Политология (6) Бизнесадминистрация (5) Маркетинг, МИО (5) история и философия (5) Философия (4) Връзки с обществеността (4) Туризъм (4) НУПЧЕ (3) Управление на образо ... (3) Книгоиздаване (3) Предучилищна педагогика (3) Българска филология (3) МИО (2) ----- (2) Физическо възпитание (2) Бизнес администрация (1) Регионално развитие (1) Начална педагогика (1) Международни икономи ... (1) Социална педагогика (1) Медии и реклама (1) Теология (1) Български език и ист ... (1) Педагогика на обучен ... (1) Международни отношения (1) стопански (1) Международен туризъм (1) Културво историческо ... (1) Математика и информа ... (1) ПОФВ (1) Държавното управление (1) Преподаване на бълга ... (1) География (1) История и география (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
328 40

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,887 86

виж още преподаватели...