Теми по психология


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....
 

Основни проблеми на икон. организация на общественото производство


За да живеят и да се развиват хората трябва непрекъснато да задоволяват своите неограничени потребности,които са присъщи на човека като биологическо и обществено същество. Човекът се различава от всички други...
 

Лекционен материал по екология


Съдържанието на лекционния курс е разработено като са използвани много наши и чуждестранни литературни източници, нормативни документи, програми и стратегии на Република България...
 

Готови теми по социални дейности за държавен изпит


Социалната дейност като професионална дейност. Същност. Обекти и субекти на социална дейност. Функции и структура на социалната дейност...
 

Варна и районът през VII-XII век pro


Дипломната работа изследва проблемът с името и произхода на град Варна и прилежащият район...
 

Наказателен процес


Ако прокурорът се оттегли от участие в производството, пострадалият може да продължи да поддържа обвинението като частен тъжител...
 

Основи на банковия мениджмънт


Банковият мениджмънт представлява съвкупност от управленчески решения, насочени към разрешаването на проблеми, свързани с постигането на предварително поставени цели в областта...
 

Възникване, характеристика, роля и функции на цените


Цените са една от най-сложните категории на стоковото производство. Много бързо и точно отразяват протичащите на даден национален, регионален или световен пазар процеси и тенденции, и променят своите структури, равнища и съотношения....
 

Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


В системата на родноезиковото обучение в 1 – 4 клас приобщаването на учениците към литературата като вид изкуство се основава на естетическия опит...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (46) История (24) Психология (23) Маркетинг (12) Философия (17) Книгознание, библиот ... (8) Български език (7) Литература (10) Икономика (67) Данъчен контрол (6) Археология (6) Политология (5) Информатика, ИТ (7) Статистика (5) Криминалистика (5) Счетоводство (5) Финанси (5) Право (7) Реклама и PR (4) Физкултура и Спорт (4) География (7) Публична администрация (4) Икономика на труда (4) Журналистика (3) Финанси на фирмата (3) Езикознание (3) Икономика на предпри ... (3) Европейска интеграция (3) Математика (4) Методика на обучението (3) Основи на управлението (3) Икономическа социология (3) Управление на човешк ... (3) Бизнес администрация (3) Социология (3) Екология (3) Теория на възпитание ... (2) Икономическа и социа ... (2) Международна икономика (2) Социална политика (2) Изобр. изкуство (2) Глобализация и регио ... (2) Планиране и прогнози ... (2) Логистика (2) Човекът и природата (2) История на България (2) Бизнес анализ (2) Международни Отношен ... (2) Фолклористика (2) Туризъм (2) Банково счетоводство (2) Програмиране (2) Специална педагогика (2) Социална психология (2) Етика (2) Организационно повед ... (2) Математическо модели ... (1) Андрагогика (1) Средновековна обща и ... (1) Психология на дейността (1) Борси и борсови опер ... (1) Теория на познанието (1) Банково дело (1) Реклама и рекламна п ... (1) Геополитика (1) Музейно дело (1) Политика (1) Музика (1) Човекът и обществото (1) Финансово счетоводство (1) Икономически теории (1) Системи с изкуствен  ... (1) Енергетика (1) Хигиена (1) Стара история (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Възрожденска литература (1) Юридическа психология (1) Индустриален мениджмънт (1) Теология (1) Религия (1) Лингвистика (1) Корпоративни финанси (1) Управление на риска (1) Международни счетово ... (1) Международно право (1) Икономика на туризма (1) Политическа психология (1) Мениджмънт (1) Социална медицина и  ... (1) Информационни технол ... (1) Естетика (1) Митническа политика (1) Изобретателско, авто ... (1) География на страните (1) Консултативна психол ... (1) Междукултурна комуни ... (1) Теоретична и математ ... (1) Култура и изкуство (9) Медицина (2) Автоматика, изчислит ... (1) Физика (1)
още предмети...

По Специалности

ПНУП (45) Финанси (24) Психология (24) Стопанско управление (19) История (18) Социални дейности (13) Право (13) Маркетинг (11) Библиотечно-информац ... (9) Публична администрация (9) марекетинг (8) Счетоводство и контрол (7) ПУПЧЕ (6) Политология (6) Археология (6) история и философия (5) Бизнесадминистрация (5) Маркетинг, МИО (5) Туризъм (4) Философия (4) Връзки с обществеността (4) Управление на образо ... (3) Книгоиздаване (3) Предучилищна педагогика (3) Българска филология (3) НУПЧЕ (3) Физическо възпитание (2) МИО (2) ----- (2) стопански (1) Международен туризъм (1) Културво историческо ... (1) Математика и информа ... (1) Държавното управление (1) Преподаване на бълга ... (1) География (1) История и география (1) Бизнес администрация (1) Регионално развитие (1) Начална педагогика (1) Международни икономи ... (1) Социална педагогика (1) Медии и реклама (1) Теология (1) Български език и ист ... (1) Педагогика на обучен ... (1) Международни отношения (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
319 38

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,869 82

виж още преподаватели...