Теми по психология


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....
 

Основни проблеми на икон. организация на общественото производство


За да живеят и да се развиват хората трябва непрекъснато да задоволяват своите неограничени потребности,които са присъщи на човека като биологическо и обществено същество. Човекът се различава от всички други...
 

Лекционен материал по екология


Съдържанието на лекционния курс е разработено като са използвани много наши и чуждестранни литературни източници, нормативни документи, програми и стратегии на Република България...
 

Готови теми по социални дейности за държавен изпит


Социалната дейност като професионална дейност. Същност. Обекти и субекти на социална дейност. Функции и структура на социалната дейност...
 

Варна и районът през VII-XII век pro


Дипломната работа изследва проблемът с името и произхода на град Варна и прилежащият район...
 

Наказателен процес


Ако прокурорът се оттегли от участие в производството, пострадалият може да продължи да поддържа обвинението като частен тъжител...
 

Основи на банковия мениджмънт


Банковият мениджмънт представлява съвкупност от управленчески решения, насочени към разрешаването на проблеми, свързани с постигането на предварително поставени цели в областта...
 

Възникване, характеристика, роля и функции на цените


Цените са една от най-сложните категории на стоковото производство. Много бързо и точно отразяват протичащите на даден национален, регионален или световен пазар процеси и тенденции, и променят своите структури, равнища и съотношения....
 

Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


В системата на родноезиковото обучение в 1 – 4 клас приобщаването на учениците към литературата като вид изкуство се основава на естетическия опит...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (45) История (23) Психология (23) Маркетинг (12) Философия (17) Книгознание, библиот ... (8) Икономика (67) Литература (9) Български език (6) Археология (6) Данъчен контрол (6) Статистика (5) Криминалистика (5) Финанси (5) Политология (5) Информатика, ИТ (7) Счетоводство (5) Икономика на труда (4) Реклама и PR (4) Право (7) Публична администрация (4) Физкултура и Спорт (4) Управление на човешк ... (3) Социология (3) Бизнес администрация (3) Екология (3) Журналистика (3) Езикознание (3) Методика на обучението (3) Финанси на фирмата (3) География (6) Икономика на предпри ... (3) Икономическа социология (3) Европейска интеграция (3) Основи на управлението (3) Международни Отношен ... (2) Математика (3) Банково счетоводство (2) Етика (2) Организационно повед ... (2) Икономическа и социа ... (2) Специална педагогика (2) Международна икономика (2) Социална психология (2) Изобр. изкуство (2) Социална политика (2) Теория на възпитание ... (2) Глобализация и регио ... (2) Планиране и прогнози ... (2) Логистика (2) История на България (2) Човекът и природата (2) Програмиране (2) Туризъм (2) Бизнес анализ (2) Мениджмънт проекти (1) Теории на масовата к ... (1) Междукултурна комуни ... (1) Мениджмънт (1) Социална медицина и  ... (1) Графични техники и о ... (1) Предприемачество (1) Митническа политика (1) Изобретателско, авто ... (1) Индустриална организ ... (1) География на страните (1) Консултативна психол ... (1) Теоретична и математ ... (1) Борсова търговия (1) Математическо модели ... (1) Фолклористика (1) Римско частно право (1) Цени и ценова политика (1) Андрагогика (1) Педагогическа психол ... (1) Търговия (1) Международни проекти (1) Управление на качест ... (1) Икономически теории (1) Средновековна обща и ... (1) Психология на дейността (1) Борси и борсови опер ... (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Системи с изкуствен  ... (1) Геополитика (1) Теория на познанието (1) Банково дело (1) Реклама и рекламна п ... (1) Музика (1) Музейно дело (1) Политика (1) Корпоративни финанси (1) Човекът и обществото (1) Финансово счетоводство (1) Юридическа психология (1) Възрожденска литература (1) Енергетика (1) Хигиена (1) Култура и изкуство (9) Медицина (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Специалности

ПНУП (43) Психология (24) Финанси (23) Стопанско управление (19) История (17) Право (13) Социални дейности (13) Маркетинг (11) Публична администрация (9) Библиотечно-информац ... (9) марекетинг (8) Счетоводство и контрол (7) Археология (6) ПУПЧЕ (6) Политология (6) Бизнесадминистрация (5) Маркетинг, МИО (5) история и философия (5) Връзки с обществеността (4) Туризъм (4) Философия (4) НУПЧЕ (3) Управление на образо ... (3) Книгоиздаване (3) Българска филология (3) МИО (2) ----- (2) Физическо възпитание (2) Предучилищна педагогика (2) Бизнес администрация (1) Международни икономи ... (1) Регионално развитие (1) Социална педагогика (1) Медии и реклама (1) Български език и ист ... (1) Теология (1) Международни отношения (1) Педагогика на обучен ... (1) Международен туризъм (1) стопански (1) Културво историческо ... (1) Математика и информа ... (1) Държавното управление (1) Начална педагогика (1) География (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
310 38

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,836 74

виж още преподаватели...