Въвеждане на система за управление на качеството iso 9001 и сертифициране на фирма х оод


Бизнесът в България е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с новата финансова и икономическа ситуация в света със своето равнище и динамика на производителност, и капацитет за конкурентоспособност...
 

Данъчен и финансов контрол


Пета част от изпитните теми по данъчен и финансов контрол за 4 курс...
 

Методи за оценяване на въздействието на човешката дейност върху околната среда


Опазването на околната среда е система от международни, държавни и местни административно-стопански,функционират природните системи за да се постигне благоприятна за човека околна среда...
 

Проблемът второ дете


Решаване на казус върху темата за второто дете по теория на възпитанието....
 

Правни последици при смърт на длъжника по договора за гледане и издръжка


Договорът за гледане и издръжка е договор, с който едната страна поема задължение да гледа и издържа другата до края на живота, срещу една насрещна престация, която другата страна извършва или се ...
 

Геополитика


Политическата география изследва ефекта на политическите процеси върху териториалната организация на човешките дейности, докато геополитиката акцентира върху познанието за държавата като пространствено образование...
 

Трудово възпитание


Трудът (умствен и физически) има комплексно въздействие върху цялостното формиране на личността. Чрез активното участие в различните форми на труда се постига умствено, нравсвено, естетично и физическо развитие на хората...
 

План конспект - "Есен"


План конспект по музика в детската градина 1-ва група. Тема: Есен. Добре дошли на музика! Добре дошли, деца! Деца, къде ни са главичките? Кой може тъй с ръка на главичка?...
 

Фонетично равнище


Място на фонетичното равнище в системата на езика и фонетиката като наука, която го изучава – видове, предмет, задачи, дялове...
 

Стратегическо планиране на регионалното развитие


Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (47) История (24) Психология (23) Философия (17) Маркетинг (12) Книгознание, библиот ... (8) Литература (10) Икономика (68) Български език (7) Данъчен контрол (6) Археология (6) Криминалистика (5) Статистика (5) Счетоводство (5) Финанси (5) Политология (5) Физкултура и Спорт (5) Информатика, ИТ (7) География (7) Публична администрация (4) Икономика на труда (4) Право (7) Реклама и PR (4) Математика (4) Методика на обучението (3) Икономика на предпри ... (3) Основи на управлението (3) Икономическа социология (3) Управление на човешк ... (3) Бизнес администрация (3) Социология (3) Екология (3) Финанси на фирмата (3) Журналистика (3) Европейска интеграция (3) Езикознание (3) Логистика (2) Човекът и природата (2) История на България (2) Бизнес анализ (2) Фолклористика (2) Международни Отношен ... (2) Програмиране (2) Туризъм (2) Банково счетоводство (2) Социална психология (2) Специална педагогика (2) Етика (2) Организационно повед ... (2) Икономическа и социа ... (2) Теория на възпитание ... (2) Глобализация и регио ... (2) Международна икономика (2) Социална политика (2) Мениджмънт (2) Изобр. изкуство (2) Планиране и прогнози ... (2) Социална медицина и  ... (1) Международни счетово ... (1) Митническа политика (1) Изобретателско, авто ... (1) Информационни технол ... (1) Естетика (1) Икономика на туризма (1) Политическа психология (1) Консултативна психол ... (1) Теоретична и математ ... (1) Борсова търговия (1) География на страните (1) Римско частно право (1) Цени и ценова политика (1) Мениджмънт проекти (1) Теории на масовата к ... (1) Междукултурна комуни ... (1) Търговия (1) Графични техники и о ... (1) Предприемачество (1) Международни проекти (1) Управление на качест ... (1) Индустриална организ ... (1) Педагогическа психол ... (1) Психология на дейността (1) Борси и борсови опер ... (1) Банково дело (1) Реклама и рекламна п ... (1) Математическо модели ... (1) Андрагогика (1) Средновековна обща и ... (1) Политика (1) Теория на познанието (1) Финансово счетоводство (1) Геополитика (1) Музейно дело (1) Хигиена (1) Икономически теории (1) Музика (1) Човекът и обществото (1) Стара история (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Култура и изкуство (9) Медицина (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Специалности

ПНУП (46) Финанси (24) Психология (24) Стопанско управление (19) История (18) Право (14) Социални дейности (13) Маркетинг (11) Библиотечно-информац ... (9) Публична администрация (9) марекетинг (8) Счетоводство и контрол (7) Археология (6) ПУПЧЕ (6) Политология (6) Бизнесадминистрация (5) Маркетинг, МИО (5) история и философия (5) Философия (4) Връзки с обществеността (4) Туризъм (4) НУПЧЕ (3) Управление на образо ... (3) Книгоиздаване (3) Предучилищна педагогика (3) Българска филология (3) МИО (2) ----- (2) Физическо възпитание (2) Бизнес администрация (1) Регионално развитие (1) Начална педагогика (1) Международни икономи ... (1) Социална педагогика (1) Медии и реклама (1) Теология (1) Български език и ист ... (1) Педагогика на обучен ... (1) Международни отношения (1) стопански (1) Международен туризъм (1) Културво историческо ... (1) Математика и информа ... (1) ПОФВ (1) Държавното управление (1) Преподаване на бълга ... (1) География (1) История и география (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
328 40

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,887 86

виж още преподаватели...