Съвременни глобални проблеми и устойчиво развитие


Обективно, различните явления и процеси - икономически, социални, демографски, екологични и др., имат определен пространствен израз, което може и трябва да се изучава именно чрез регионалния подход...
 

Сиситеми за управление на качеството


Въвеждане на Система за управление на качеството – стратегическо решение. Използване – в организацията, от външни страни. Сертификация – оценка на способността на организацията да удовлетвори изискванията на клиентите, на нормативните актове...
 

Порода овце отглеждани във България. Основи на млечното овцевъдство.


За породата овце отглеждани във България. Основи на млечното овцевъдство...
 

Контролинг


Контролинга заема особено място в икономиката на предприятието, обединявайки в едно цяло изследвания в областта на управление...
 

Жизнен цикъл на проекта и организация


Жизненият цикъл обезпечава базовата структура за управление на проекта, независимо от включените в него конкретни работи. Всеки от проектите преминава през своя „жизнен цикъл”....
 

Трудови ресурси на земеделското производство


Това са част от темите за държавния изпит по аграрна икономика...
 

Определения по инвестиции


Инвестиция е всяко влагане на пари,което гарантира определена възвръщаемост, покриваща първоначалният разход и очакваната печалба. Класификация на инвестициите:...
 

Алкохолизъм


Материалът описва изблиците на пристрастеност към алкохола, факторите за причинете за пристрастяване и някой действия към пристрастените...
 

Отчитане на основния капитал


Организацията на счетоводното отчитане на собствения капитал на банките се определя от тяхната правно-организационна форма и начинът на неговото формиране...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент