Проектът "Реорганизация"


Разработена е курсова работа по зададени конкретни ситуации. Дефиниране и обосновка на проблема. Направени са изводи, препоръки и решения...
 

Реорганизация


Проблемите могат да се дефинират, като разлика между съществуващата и желаната ситуация. Анализът на проблема идентифицира негативните страни на една съществуваща ситуация и остановява причинно-следственната връзка между съществуващите проблеми...
 

Безработица - същност, видове и причини


Понятието „безработица” е употребена за първи път във Великобритания в средата на 19 век, но самото явление се е появило в свободната икономика много преди това. Безработицата е основна характеристика на съвреминните индустриални общества...
 

Пазарно търсене-същност и характерни черти


Търсенето е обобщаваща икономическа категория, която описва поведението на фактическите и потенциалните купувачи. Съдържанието на търсенето се изразява чрез анализа на обема (величината), скалата и кривата на търсенето...
 

Правилният модел


Организационната промяна е неизбежна, непрекъсната, понякога нежелана, а понякога предизвикана. Мениджърите трябва да реагират, управляват и предизвикват. Организациите трябва да се адаптират към външните сили – промените...
 

Бизнес план за създаване на частна винарска изба за производството на вина и ракии

29 юли 2007
·
38
·
3,533
·
1,998
·
834
·
200
·
6

Идеята за производството на вино се ражда в резултат от установени трайни потребности на българина от качествен, сигурен лицензиран алкохол.
 

Същност и различия на стопанските системи


Kомплексът от правила и норми, в съответствие с които обществото организира собствената си икономика, определя неговата стопанска система....
 

Курсова работа по финанси

06 апр 2008
·
6
·
693
·
1,047
·
690
·
185
·
2

Финансов синтез и баланс на фирма, чисти оборотни капитали на фирмата, изчисляване коефициента за ликвидност, коефициент за финансова независимост на фирмата, анализ за рентабилността на фирмата...
 

Пазарно търсене – същност и характерни черти


Търсенето е една от променливите на пазарния механизъм. В икономическата теория и практика, когато се говори за търсене, се разбира платежоспособно търсене....
 

Кредитен риск /студенти/

24 мар 2009
·
24
·
6,181
·
727
·
488
·
178
·
1

Риск = опасност = катастрофа или поне невъзвратима загуба поради което най-разумно изглежда въобще да се избягва инвестирането. Банкноти в буркан, банкови депозити или "безопасни" държавни ценни книжа са няколко възможности за това...

Избрани критерии за търсене

Ботевград
Международно висше бизнес училище
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Основи на управлението (48) Микроикономика (26) Туризъм (26) Маркетинг (23) Макроикономика (20) Икономика (212) Европейска интеграция (15) Право (19) Стратегическо управл ... (12) Финанси (12) Стопанска история (12) Реклама и PR (11) Международни Отношен ... (9) Бизнес администрация (8) Психология (9) Мениджмънт (8) Счетоводство (8) Управление на човешк ... (8) Бизнес комуникации и ... (7) Управление на операц ... (7) Философия (6) Международна икономика (6) Мениджмънт проекти (6) Логистика (6) Управление на иновац ... (5) Организационно повед ... (5) Моделиране на решени ... (5) Финанси на фирмата (4) Бизнес статистика (4) Информатика, ИТ (6) Публична администрация (4) Цени и ценова политика (4) Банково дело (3) Данъчен контрол (3) Планиране и прогнози ... (3) Математика (3) Информационни технол ... (3) Анализ на фирма (3) Държавна власт и дър ... (2) Антична философия (2) История (3) Управление на риска (2) Социална политика (2) Теории на масовата к ... (2) Хранене и диететика (2) Счетоводен софтуер (2) Икономика на Европей ... (2) Бизнес анализ (2) Електронен бизнес (2) Финансово право (2) Икономически теории (2) Стопанска дейност на ... (2) Икономика на труда (2) Финансово счетоводство (2) Банково счетоводство (2) Управление на бизнес ... (1) География (1) Стара история (1) Статистика (1) Реторика (1) Трудово право (1) Финансово счетоводст ... (1) Технологично проекти ... (1) Култура на предприем ... (1) Регионално развитие (1) Трудова психология (1) Интернет комуникация (1) Бизнес информатика (1) Интеркултурна комуни ... (1) Агробизнес (1) Финансови пазари и и ... (1) Конфликтология (1) Инвестиционен менидж ... (1) Икономика на туризма (1) Екология (1) Изобретателско, авто ... (1) Търговия (1) Управление на продаж ... (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Социална медицина и  ... (1) Строителство (1) Медицина (3) Технически науки (2)
още предмети...