Управление на риска


Лекции по управление на риска при доц. Димитрова...
 

Основи на правото


Лекции по основи на правото при доц. Костов от ВУ "Земеделски колеж" Пловдив...
 

Бизнес комуникации


Предмет, цел и задачи на бизнес комуникацията. Бизнес комуникацията приравняваме с управленската комуникация или общуване...
 

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия


стратегическо планиране Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на основните понятия и термини на макро-средата....
 

Стопанска логистика


Необходимост и същност на логистичната дейност. Същност, предмет и обект на логистиката. Видове логистика. Логистиката е теория и практическа дейност по планиране организация функционално управление и контрол на процесите на...
 

Теми за държавен изпит - ВУЗК


Всичките 100 въпроса за държавния изпит в Земеделския колеж през 2011...
 

Основни технологични процеси при производството на българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал


Киселото мляко е млечнокисел продукт, който се получава в резултат на протичането намлечнокисела ферментация в млякото. Два са микроорганизмите, които участват в процеса на ферментация на българското кисело мляко...
 

Счетоводна програма


Курсова работа за счетоводена програма-АЖУР,по приложни програмни продукти...
 

Рекламна кампания на продукт


Презентация по маркетинг. Рекламна кампания на продукт - дъвки Орбит...
 

Проектиране и изграждане на земеделски стопанства


Земеделието е основният източник на доход за 25,6 % от българското население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и има голямо социално и икономическо значение...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Висше училище "Земеделски колеж"
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Агробизнес (26) Икономика (175) Туризъм (17) Животновъдство (16) Право (17) Счетоводство (13) Управление на човешк ... (12) Организационно повед ... (11) Маркетинг (11) Информатика, ИТ (11) Бизнес комуникации и ... (10) Финанси (9) Ботаника (8) Екология (8) Етнология (8) Икономически теории (8) Основи на управлението (7) Земеделие (7) Икономика на труда (6) Мениджмънт (6) Макроикономика (6) Лозарство (5) Селско стопанство (28) Управление на риска (5) Логистика (4) Стратегическо управл ... (4) Планиране и прогнози ... (4) Банково дело (4) Микроикономика (4) Финансови пазари и и ... (3) Стопанска история (3) Статистика (3) Хранително-вкусова п ... (3) Борси и борсови опер ... (3) Бизнес анализ (3) Хотелиерство (2) Икономика на туризма (2) Екотуризъм (2) Европейска интеграция (2) Международни Отношен ... (2) Психология на управл ... (2) Стопанска дейност на ... (2) Промишленост и произ ... (2) Инвестиционен менидж ... (2) Ентомология (1) Анимация (1) Техника на безопасност (1) Икономически анализ (1) Международна икономика (1) Счетоводен софтуер (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Математика (2) Математически анализ (1) Социална психология (1) Предприемачество (1) Анализ на фирма (1) Трудово право (1) Право на интелектуал ... (1) Управление на иновац ... (1) География (1) Регионално развитие (1) Финанси на фирмата (1) Административно право (1) Защита на електротех ... (1) Публична администрация (1) Организация и функци ... (1) Правен анализ (1) Политология (1) Транспорт (1) Биология (9) Технически науки (2) Психология (1)
още предмети...