Управление на риска


Лекции по управление на риска при доц. Димитрова...
 

Отчет за задължителна учебна практика


Извършени дейности Учебната практика проведох във фирма, която има три магазина за хранителни стоки. Мениджърската дейност на фирмата се осъществява от един мениджър и трима управители на обекти - по един за всеки от трите магазина....
 

Основи на правото


Лекции по основи на правото при доц. Костов от ВУ "Земеделски колеж" Пловдив...
 

Бизнес комуникации


Предмет, цел и задачи на бизнес комуникацията. Бизнес комуникацията приравняваме с управленската комуникация или общуване...
 

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия


стратегическо планиране Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на основните понятия и термини на макро-средата....
 

Стопанска логистика


Необходимост и същност на логистичната дейност. Същност, предмет и обект на логистиката. Видове логистика. Логистиката е теория и практическа дейност по планиране организация функционално управление и контрол на процесите на...
 

Теми за държавен изпит - ВУЗК


Всичките 100 въпроса за държавния изпит в Земеделския колеж през 2011...
 

Основни технологични процеси при производството на българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал


Киселото мляко е млечнокисел продукт, който се получава в резултат на протичането намлечнокисела ферментация в млякото. Два са микроорганизмите, които участват в процеса на ферментация на българското кисело мляко...
 

Счетоводна програма


Курсова работа за счетоводена програма-АЖУР,по приложни програмни продукти...
 

Рекламна кампания на продукт


Презентация по маркетинг. Рекламна кампания на продукт - дъвки Орбит...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Висше училище "Земеделски колеж"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Агробизнес (53) Икономика (312) Право (40) Туризъм (36) Животновъдство (23) Маркетинг (18) Бизнес комуникации и ... (17) Счетоводство (17) Управление на човешк ... (16) Икономически теории (16) Информатика, ИТ (16) Организационно повед ... (15) Земеделие (14) Мениджмънт (14) Финанси (13) Селско стопанство (50) Основи на управлението (12) Макроикономика (11) Етнология (11) Ботаника (9) Икономика на труда (9) Екология (9) Лозарство (7) Логистика (7) Стратегическо управл ... (6) Микроикономика (6) Икономика на туризма (6) Предприемачество (6) Статистика (6) Банково дело (5) Хранително-вкусова п ... (5) Борси и борсови опер ... (5) Промишленост и произ ... (5) Бизнес анализ (5) Управление на риска (5) Стопанска дейност на ... (4) Планиране и прогнози ... (4) Стопанска история (4) Математика (5) Физиология на растен ... (3) Инвестиционен менидж ... (3) Финансови пазари и и ... (3) Международни Отношен ... (3) Международна икономика (3) Психология на управл ... (3) Биология (15) Мениджмънт проекти (2) Европейска интеграция (2) Организация и функци ... (2) Хотелиерство (2) Екотуризъм (2) Финанси на фирмата (2) Административно право (2) Трудово право (2) Публична администрация (2) География (2) Анализ на фирма (2) Бизнес администрация (1) Управление на иновац ... (1) Ентомология (1) Регионално развитие (1) Финансово счетоводство (1) Психология (2) Интернет комуникация (1) Горско стопанство (1) Технология на продук ... (1) Технически науки (3) Медицина (2) Производствени техно ... (1) Икономически анализ (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Агрономство (1) Математически анализ (1) Техника на безопасност (1) Акушерство и гинекол ... (1) Анимация (1) Счетоводен софтуер (1) Право на интелектуал ... (1) Социална психология (1) Защита на електротех ... (1) История на България (1) Правен анализ (1) Политология (1) Транспорт (1) История (1)
още предмети...