Съвременни политически теории. Елитарни теории. Анархизъм. Марксизъм. Социалдемокрация. Бихейвиоризъм. Либерализъм. Консерватизъм. Християндемократическата концепция.

18 окт 2009
·
15
·
2,805
·
1,013
·
291
·
3

Съвременни политически теории. Елитарни теории. Анархизъм. Марксизъм. Социалдемокрация. Бихейвиоризъм. Либерализъм. Консерватизъм. Християндемократическата концепция....
 

Възникване на политическите идеи в древния свят (Гърция и Рим). Платон, Аристотел, Цицерон.


Първата катедра по политически науки е създадена през 1663г. в Швеция. В САЩ преди повече от сто години в Колумбийския университет е разкрит колеж по политически науки. След Втората световна война се изгражда международна асосиация по политически...
 

Възникване на политическите идеи в древния свят (Гърция и Рим – Платон, Аристотел, Цицерон)


Древността е люлка на човешката цивилизация. През тази забележителна епоха се формират и еволюират теоретически идеи, възгледи и концепции...
 

Желаната икономика в глобализиращото се обкество


Съвременната икономика се основава на идеологията за масовото потребление, като създава нови идеали за благополучие и комфорт с цел увеличаване на потреблението...
 

Обучение и развитие на персонала

29 май 2009
·
16
·
3,729
·
1,001
·
686
·
144
·
1

Обучение и развитие на персонала І. Същност и основни понятия Успешното развитие, обучение и управление на човешките ресурси е в основата на българската и европейската икономика. Динамиката на пазара, на съвременните проблеми в условията на преход към ...
 

Обща транспортна политика на европейския съюз


Европейската транспортна система включва всички съвременни видове транспорт – железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен и тръбопроводен. Мястото на всеки вид транспорт в системата се определя от неговоте конкурентни качества и разположение...
 

Възникване на политическите идеи в древния свят /Гърция и Рим/. Платон. Аристотел. М. Т. Цицерон.

01 фев 2009
·
10
·
2,083
·
566
·
484
·
131
·
2

Най – висок връх в развитието на политическите идеи през античността достигат великите древногръцки философи Платон и Аристотел, които могат да се определят като основатели на първата класическа политическа школа...
 

Политическите учения през XIX век


Под влиянието на Великата френска революция на историческата сцена в Европа настъпват дълбоки обществени промени. В продължение на целия XIX век...
 

Политическите учения през ХІХ век. Възгледите на Карл Маркс и Марксистката политическа доктрина

09 фев 2009
·
10
·
1,186
·
353
·
336
·
105

Марксизмът се заражда в средата на ХІХ век, когато почти са заглъхнали тътените на Великата Френска революция (1789г.) и последвалите я въстания в Западна Европа (началото на ХІХв.). Основоположник е Карл Маркс...
 

Вътрешен одит в публичния сектор и вътрешен одитор


Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане целите й...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Колеж по икономика и администрация
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите