Разработване на технологичен процес за обработване на детайл "зъбно колело"


Детайлът "Колело зъбно" служи за предаване на въртеливи движения от един вал към друг в механизмите и машините на различните видове предавки. От служебното предназначение на детайла следва, че основната базова повърхнина е...
 

Бизнес план на ресторант за здравословно хранене


Ресторант „My Dream” ще бъде основан в град Пловдив с решение на Пловдивски градски съд. Адресната регистрация на ресторанта е в град Пловдив...
 

Изчисляване на нискочестотен усилвател


Изчисляване на нискочестотен усилвател 50 ватов с общи сведения за нискочестотните усилватели...
 

Управление на човешките ресурси


Победа АД е акционерно дружество, което е сред най-големите производители на тестено-захарни продукти в България. Фирмата се основава от Аврам Чальовски като фабрика за производство на захарни изделия и растителни масла...
 

Управление на MOSFET и IGBT транзистори


Управление на MOSFET и IGBT транзистори. Особености. Видове драйвери от вида MC33153 и IR2110. Оптодрайвер HCPL3160. Преобразувателна техника. КУРСОВА РАБОТА...
 

ОП "Конкурентоспособност" фактор за развитие на фирма


кандидатстване по оперативни програми, ОП "Конкурентоспособност" фактор за развитие на фирма...
 

Проектиране на стабилизатор на напрежение


Възможни са много варианти на схеми на мрежови токозахранва щи устройства. На фиг.1 са показани два от най- често срещаните. На фиг.1а е дадено токозахранващо устройство с мрежов трансформатор и еднократно преобразуване на енергията...
 

Значение и възможности за развитие на малките иновативни предприятия в българия


1. Ролята на малките и средни предприятия в България 1.1. Същност и видове малки и средни предприятия 1.2. Мястото на малките и средни предприятия в икономиката на България 1.3. Проблеми, възпрепятстващи развитието на малките и средни предприятия
 

Фотоелементи. Фото електрични генератори


Характеристиката представлява фамилия от криви с параметър светлинния поток върху фотоелемента. При липса на осветяване на фотоелемента (ф=0), той се “държи” като обикновен диод. За положителна посока на напрежението и тока е избрана тази...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Технически университет- София, ф ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Електроника (19) Технически науки (60) Информатика, ИТ (22) Мениджмънт (13) Електротехника (9) Компютърни системи и ... (5) Икономика (31) Електромеханични сис ... (4) Стопанска дейност на ... (3) Машинознание и машин ... (3) Машиностроене (3) Материалознание (3) Програмиране (2) Аналогова схемотехника (2) Системно програмиране (2) Компютърни системи  ... (2) Енергетика (2) Мениджмънт проекти (2) Автомобили, трактори ... (2) Индустриален мениджмънт (2) Маркетинг (2) Цифрова схемотехника (1) Физика (1) Предприемачество (1) Локомотиви, вагони и ... (1) Металургия (1) Икономика на труда (1) Промишленост и произ ... (1) Радиоелектроника (1) Информационни технол ... (1) История (1) Планиране и прогнози ... (1) Микроикономика (1) Астрономия (1) Счетоводство (1) Авиационна и космиче ... (1) Статистика (1) Икономика на предпри ... (1) Техническа безопасност (1) Транспорт (1) География (1) Автоматизация на еле ... (1) Микроелектроника (1) Управление на човешк ... (1) Технологии, машини и ... (1) Автоматика, изчислит ... (3) Полиграфия (1) Биоенергетика (1) Инженеринг (1)
още предмети...