Отчет за преддипломен стаж

29 мар 2009
·
8
·
533
·
535
·
918
·
98

Разположение – гр. Садово, 24˚56.009′ Е, 49 ˚07.863′ N, 141м. надморска височина, на 20 км. югоизточно от Пловдив.Садово е административин център на Община Садово...
 

Принципи на комуникацията в кризисни ситуации


Успехът на комуникацията в кризисни ситуации зависи от три ключови фактора: наличието на комуникационен план, част от общия план за управление на кризата; формирането на специален екип - кризисен щаб за борба...
 

Комуникациите в бизнеса в съвременните условия


Комуникацията е основна функция на всеки бизнес. Независимо дали е писмена или устна, тя е проводникът, чрез който бизнесът говори на своите потребители. Тя е механизмът, чрез който управлението влияе на работещите и напътства дейността им...
 

Стъбло–морфология и анатомия


Стъблото и неговите разклонения образуват стъблената система на дървесните растения. В зависимост от характера на стъблената система и някои биологични особености, дърветата се делят на следните типове: тип дървета...
 

Методи на развъждане на селскостопански животни


Под методи на разваждане се разбира планомернотои съзнателното прилагане на извесни принципи и правила при отглеждане на селскостопанските животни с цел да се запазят, подобрят или създадат нови качества...
 

Рециклиране на автомобилни гуми


Един от видовете битови и промишлени отпадъци, които се натрупват в огромни количества, са техническите каучукови отпадъци. Основният дял от тези каучукови отпадъци са износените и стари автомобилни гуми (около 90%)...
 

Мониторинг на струпясването и брашнестата мана по ябълката


вреждане на околната среда и за влошаване на нейните качества. Антропогенното въздействие върху агроекосистемите и природната среда причинява екологични, икономически и социални проблеми...
 

Точност на измерването, грешки


Видове грешки при измерване. Обработка на резултати от многократни измервания...
 

База данни


Възникване - необходимост от интегрирано използване на данни от определен брой потребители с цел решаване на множество задачи. Обикновено БД се реализира за осигуряване на информационните дейности в конкретна предметна област...
 

Хидропонно отглеждане на растенията


1. Въведение в хидропониката 2. Определение за хидропоника 3. Хранителни среди. 4.Хранителни разтвори Видове системи за отглеждане 4. Напоителни системи 5. Използване на светлината при Хидропониката 7.Предимства и недостатъци 8.Значение...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Аграрен университет
Доклади
за Студенти
Ограничаване на резултатите