Лекции по животновъдство

27 юни 2007
·
182
·
67,644
·
2,722
·
2,633
·
487
·
6

Значение на животновъдството. 1. Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. 2. Състояние и тенденции за развитие на животновъдството в света, световни пазарни ниши за реализация на животинска продукция...
 

Земеделски машини


Фрезовият барабан при тях може да се върти отгоре-надолу и отдолу-нагоре.;-вертикална ос-съставени от няколко двойки барабани с челни ножове с противоположни посоки на въртене,повърхнината на отрязване на стружката...
 

Механизация на земеделието


Земеделието датира от древността. Използвал се е ръчния труд, магарета, коне, волове и в последствие с развитието на човечеството и технологиите са навлезли тракторите и машините...
 

Овощарство


Пълен комплект лекции по овощарство за студенти от Аграрен университет -Пловдив...
 

Лекции по Агрохимия


Лециите не са пълните, първите 5 теми ги няма. Всичко свързано с агрохимията за вторият семестър....
 

Билки, събиране и сушене на билки


Лекции по билкарство за студенти от Аграрен университет - Пловдив...
 

Счетоводни информационни системи


Обект на счетоводството са стопанските операции имащи финансов и материален характер в организацията, без значение какъв е предмета на нейната дейност – бизнес, администрация, образование, наука, социална сфера...
 

Болести,общи за всички или за няколко вида животни

13 юни 2009
·
71
·
18,860
·
258
·
97

Антраксът е остро протичаща заразна болест с ензоотично или спорадично проявление. Заболяването се характеризира със септицемия, треска, колика. Антраксът е зооноза, която се използва като средство при биотероризма....
 

Техника за растителна защита


Вредителите и болестите по селскостопанските растения, а така също и плевелите са основна причина за загуба на значителна част от добивите и понижаване качеството на получаваната продукция. За това при отглеждане на ...
 

Лекции по Финанси

19 юли 2009
·
65
·
17,283
·
520
·
92
·
2

Финансите са наука за управление на изразеният в пари НП,който се разпределя и преразпределя в съответствие с потребностите на икономическите агенти участващи в неговото формиране и потребление...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Аграрен университет
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Агробизнес (17) Земеделие (17) Селско стопанство (34) Туризъм (11) Информатика, ИТ (13) Биология (45) Ботаника (10) Икономика (79) Лозарство (9) Метрология и уредост ... (8) Ентомология (8) Счетоводство (8) Управление на човешк ... (7) Агрономство (7) Маркетинг (7) Физиология на растен ... (6) Социология (5) Организационно повед ... (5) Финанси (5) Право (6) Мениджмънт (4) Технически науки (16) Генетика (4) Екология (4) Микробиология (3) Банково дело (3) Животновъдство (3) Психология (4) Биохимия (2) Почвознание (2) Стопанска дейност на ... (2) Основи на управлението (2) Икономика на туризма (2) Селскостопански и хи ... (2) Химия (2) Социална психология (2) Компютърни системи и ... (2) Енергетика (1) Архитектура и градоу ... (1) Управление на операц ... (1) Борсова търговия (1) Педагогика (1) Технологии, машини и ... (1) Икономика на труда (1) Физика (1) Трудово право (1) Управление на бизнес ... (1) Зоология (1) Други (1) Логистика (1) Публична администрация (1) Организация и функци ... (1) Визуално програмиране (1) Стопанска история (1) Музика (1) Електротехника (1) География на рекреац ... (1) Промишленост и произ ... (1) Основи на икономичес ... (1) Данъчен контрол (1) Бизнес комуникации и ... (1) Механизация и електр ... (1) Математическо модели ... (1) Геополитика (1) Търговия (1) Вирусология (1) Борси и борсови опер ... (1) Машинознание и машин ... (1) Математика (1) География (1)
още предмети...