Зеленчукпроизводство

20 юли 2009
·
4
·
8,459
·
661
·
810
·
183
·
2

Това са теми по зеленчукопроизводство за 3-ти курс в Аграрен университет в град Пловдив...
 

Селекция

17 май 2009
·
32
·
4,958
·
632
·
637
·
176
·
2

Селекцията е наука, която се занимава със създаването на нови сортове чрез изменяне и подобряване на наследсвените заложби на растенията...
 

Системи за обработка на почвата


Системите за обработка на почвата се разработват за отделни култури, за групи култури и за цели сеитбообращения...
 

Анализ и проектиране на длъжностите


Анализът и проектирането на длъжностите са две взаимносвързани дейности от управлението на човешките ресурси, които акцентират върху трудовите задачи в рамките на длъжността, но имат специфични цели....
 

Растениевъдство

04 авг 2009
·
8
·
4,115
·
294
·
312
·
47
·
1

Растениевъдство-лекции от 1-ви до 26-ти въпрос....
 

Същност на мениджмънта. Управленски функции. Управленски цикъл. Обекти на управление


Еднозначен и изчерпателен отговор на въпроса "Какво е мениджмънт?” трудно може да се даде. Мениджмънтът е едновременно теория и практика, наука и изкуство, съвкупност от методи и средства ...
 

Хранене на растенията с азот


Хранене и торене на растенията с азот. Функции на азота в растителния организъм. Нужда на растенията от азот през различните периоди от вегетацията. Азотна храна на растенията. Асимолация на неорганичните азотни съединения в растителния организъм...
 

Административно и териториално деление на българия


Същност на Административно-териториалното устройство. Административно-териториалното деление на страната е една от функциите на държавността....
 

Технология на зърнопреработването


Тема - Технология на зърнопреработването. Зърнените храни за продоволствени цели се преработват главно в брашно, малки количества в зърнени ядки и др....
 

Поливен режим на трайните насаждения


(Ябълка, круша, праскова, ягода), евапотранспирация, време и брой на поливките, поливни и напоителни норми. Начини за напояване, и особености при отглеждане на културите. Влияние на напояването върху количеството и качеството на добива...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Аграрен университет
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите