Теми за държавен изпит управление на туризма


Туристическият продукт е специфична част от обществения продут, предназначена за удовлетворяване на индивидуални туристически потребности, която обединява...
 

Бизнес план за изграждане на хотел


Бизнес план на семеен хотел за риболовен туризъм в Бургаска област...
 

Решени тестове по управленско счетоводство


Решени тестове по управленско счетоводство за магистри от специалност държавни и общински финанси в Аграрен университет -Пловдив, при-гл.ас.д-р.Е.Георгиева.
 

Бизнес план - ресторант


Разработен е бизнес план за планиране, проектиране и създаване на ресторант в гр. Боровец - България. Събран е богат материал, изпълнен с предварителни данни, прогнози и информация ...
 

Земеделски машини


Фрезовият барабан при тях може да се върти отгоре-надолу и отдолу-нагоре.;-вертикална ос-съставени от няколко двойки барабани с челни ножове с противоположни посоки на въртене,повърхнината на отрязване на стружката...
 

Бизнес план "Млечен път" ООД


Основната цел на бизнес плана е създаването на фирма “млечен път”. нейният основен предмет на дейност е производство и продажба на бяло саламурено сирене. бъдещите планове на мениджърите на фирмата са да разширят предлаганите стоки, като към...
 

Механизация на земеделието


Земеделието датира от древността. Използвал се е ръчния труд, магарета, коне, волове и в последствие с развитието на човечеството и технологиите са навлезли тракторите и машините...
 

Проект за изграждане на овощна градина


Изграждане на овощна градина от праскови в района на село Строево...
 

Обща химия - пищов


Най-важната информация по въпросите от конспекта по обща химия (първи курс)...
 

Плесенови гъби


Плесените са обединени в царство Fungi. Представителите им са обширна група еукариотни хетеротрофи, едноклетчни и многоклетъчни с мицеларен строеж. Делят се на макро- и микромицети...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Аграрен университет
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Агробизнес (53) Земеделие (48) Селско стопанство (111) Туризъм (31) Физиология на растен ... (29) Биология (125) Животновъдство (22) Екология (21) Финанси (18) Ентомология (16) Икономика (191) Генетика (15) Ботаника (15) Агрономство (15) Информатика, ИТ (15) Маркетинг (12) Микробиология (12) Регионално развитие (10) Лозарство (10) Бизнес комуникации и ... (8) Управление на човешк ... (8) Счетоводство (8) Философия (8) Социология (8) Метрология и уредост ... (7) Основи на управлението (7) Климатология (7) Почвознание (7) Банково дело (6) Технически науки (18) Физика (5) География (21) Право (7) Физиология на животн ... (5) Мениджмънт (5) Планиране и прогнози ... (4) Психология (4) Дендрология (4) География на населен ... (4) Стопанска дейност на ... (4) Химия (5) Международни счетово ... (3) Макроикономика (3) Геодезия (3) Икономика на труда (3) Икономика на Европей ... (3) Данъчен контрол (3) Политика (3) Стратегическо управл ... (3) Биохимия (3) Енергетика (3) Метеорология (3) Застрахователно дело (2) Европейска интеграция (2) Икономика на туризма (2) Статистика (2) Международни Отношен ... (2) Компютърни системи и ... (2) Икономика и мениджмъ ... (2) Хидрология на сушата ... (2) Икономика на предпри ... (2) Конфликтология (2) Промишленост и произ ... (2) Селскостопански и хи ... (2) Зоология (2) Механизация и електр ... (2) Организационно повед ... (2) Екотуризъм (2) Двигатели с вътрешно ... (2) Икономически теории (2) Стопанско право (1) Технологии, машини и ... (1) География на рекреац ... (1) Медицина (3) Инвестиционен менидж ... (1) Автомобили, трактори ... (1) Вирусология (1) Инфекциозни болести (1) Икономическа социология (1) Молекулярна генетика (1) Бизнес анализ (1) Хранително-вкусова п ... (1) Информационни технол ... (1) Реклама и рекламна п ... (1) Проектиране и констр ... (1) Социална политика (1) Митническа политика (1) Демография (1) Гражданско и семейно ... (1) Корпоративни финанси (1) Икономическа и социа ... (1) Технологично проекти ... (1) Физкултура и Спорт (1) Количествени методи  ... (1) Кинология (1) Борси и борсови опер ... (1) Педагогика (1) Архитектура и градоу ... (1) Автоматизация на еле ... (1) Молекулярна биология (1) Геофизика, астрономи ... (3) Корабостроене (1)
още предмети...

По Специалности

Аграрна икономика (75) Агрономство - полевъ ... (58) Аграрен туризъм (57) Екология и опазване  ... (37) Агрономство - Растит ... (30) Агрономство - Лозаро ... (26) Аграрно инженерство (25) Растителна защита (24) Животновъдство (21) Бизнес администрация (16) Счетоводство и контрол (14) Туризъм (12) Управление на регион ... (12) Управление на туризма (9) Агробизнес (9) Зооинженерство (8) Екология (8) Държавни и общински  ... (7) Стопанско управление (5) Агрономство- хидроме ... (4) АТС (4) Счетоводство (4) Агрономство - хидром ... (3) управление (3) Озеленяване - външен ... (3) Екологично земеделие (3) Лозарство и винарство (2) Държавни и общински  ... (2) Градинарство (2) Агролесовъдни систем ... (2) Икономика (2) Публични финанси (2) европейски експерт (2) Селекция и семепроиз ... (1) Екология на селищнит ... (1) Мениджмънт на агроби ... (1) Растителни биотехнол ... (1) Агрономство-хидромел ... (1)
още специалности...