Италия - туристическа дестинация

01 юни 2009
·
25
·
5,204
·
271
·
281
·
87

Италия е една от петте световни туристически дестинации...
 

Анализ и проектиране на длъжностите


Анализът на труда е процес на събиране, съхранение, преработване и промяна на информацията за съдържанието на работата и изискванията към изпълнителите. Чрез анализа на работата се съставят описание и спецификация на работата...
 

Технология на приготвяне на коктейли


Технология на приготвяне на коктейли по 5-те метода и примерна рецепта на коктейл за всеки от тях. Професия сервитьор- професионална поготовка, обща култура, лични качества, работно облекло, професионални принадлежности...
 

Технология на добиване на месо от зайци


Технологична част - превръщането на определена суровина в готов краен продукт с определени качествени показатели се извършва в обособените за това "обекти" в резултат на определена технологична обработка...
 

Делова кореспонденция


Възникване – писмената комуникация е древен начин на общуване. Най – ранните писмени знаци са миктограмите – изображения на цели предмети с прости образи и ритуали в древен египет (iv в. пр. хр.) са използвали...
 

Влиянието


В ежедневието си ние постоянно сме подложени на влияния. Те понякога могат да облекчат справянето ни със всекидневните задължения. Ние живеем във сложна среда, която постоянно се изменя и се нуждаем от бързи решения, за да се справим с нея...
 

Варене на пивната мъст с хмел


С варенето на пивната мъст с хмел се цели ароматизиране, стерилизиране и стабилизиране на мъстта, разрушаване на ензимите и концентриране на мъстта до необходимия процент ...
 

Управление на дистрибуцията на хранителни продукти в българия


Движението на продуктите от сферата на производството до сферата на потреблението е твърде сложен и специфичен процес. Неговото протичане е свързано с много опасности, които ако не се познават могат да застрашат нормалния стопански процес във фирмата...
 

Клетка на Меркел


Меркел клетки или Меркел-ranvier клетки са овални клетки рецептори открити в кожата на гръбначните животни, които са синаптичните връзки с somatosensory afferents. Меркеловите нервни окончания са механорецептори в кожата на бозайниците...
 

Регулировъчни свойства на LCC резонансен DC-DC преобразувател с капацитивен филтър в товарната верига ВЕРИГА


Един от често използваните методи за регулиране на изходната мощност на резонансни преобразуватели е изменението на работната им честота. При това обикновено за регулируем параметър се избира изходното им напрежение...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Университет по хранителни технол ...
Доклади
за Студенти
Ограничаване на резултатите