Особености в поведението и нагласите на японските туристи при избор и посещение в България като туристическа дестинация pro


България и Япония са туристически страни. Въпреки това туристическият обмен между тях е малък и все още недобре изследван. Проучването на японския турист е важно за привличането му в нашата страна...
 

Програмни средства и езици за реализиране методите на интелигентните системи pro


Пролог е език за програмиране от най-високо ниво, с общо предназначение, широко използван днес. При изучаването му се набляга силно върху декларативността при изразяването на логическите връзки между обектите, отнасящи се към даден проблем....
 

Завод за производство на пиво с ускорена филтрация и флотация на пивната мъст с годишна производителност 60 000 000 л. pro


Пивоварната промишленост е една от най-старите в света. Създаването на пивото в миналото е постижение на древните народи, които първи се издигат на високо културно равнище (шумери, вавилонци и египтяни)...
 

Развитие на туризма в Хисаря pro


Описание на природните и антропогенни туристически обекти в Хисаря анализ на типовете туристи. Представяне на местата за настаняване в община Хисаря. Възможности за развитие на сектор Туризъм. Сравнение на Хисаря с други национални и чужди курорти...
 

Преддипломен стаж в туристическа агенция pro


Успешно завършилите стажанти получават специални сертификати, какъвто получих, на официална церемония...
 

Решени курсови задачи по теоретична механика, раздел кинематика и динамика pro


За показаното на схемата положение на дезаксиален коляно-мотовилков механизъм да се определят скоростта и ускорението на плъзгача 3 и ъгловото ускорение на мотовилката...
 

Проучване на възможностите и нагласите за развитие на японска кухня pro


В условията на съвременното пазарно стопанство маркетинговите проучвания представляват съществен и задължителен елемент на маркетинга в стопанските предприятия...
 

Развитие на туризма между Общините Челопеч и Копривщица pro


Туризмът може да генерира значителен икономически потенциал с оглед на забележителните природни и културно-исторически ресурси за развитие на селски, еко, културен и други форми алтернативен туризъм...
 

Очистване на замърсени почви от тежки метали pro


Живеем във време на изключителен напредък в областта на науката и техниката. Благодарение на натрупаните знания и творчеството си, човекът е достигнал небивало могъщество. Но това могъщество се гради единствено на съвременните му постижения, без които...
 

Туристически район "Долина на розите" pro


Общини: Казанлък, Карлово и Копривщица. Историко-географска справка. Програми за трансгранично сътрудничество. Места за настаняване, нощувки, легла и ЗХР. Размер на туристическия данък. Туристически ресурси. Наличие на туристически информационни...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Университет по хранителни технол ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Хранително-вкусова п ... (76) Туризъм (62) Маркетинг (29) Технически науки (81) Химия (34) Технология на продов ... (18) Екология (20) Стокознание (17) Автоматика, изчислит ... (17) Технология на кулина ... (13) Микробиология (12) Икономика (182) Материалознание (11) Физика (13) Информатика, ИТ (22) Електротехника (11) Биология (33) Организация и функци ... (9) Компютърни системи и ... (9) Биохимия (9) Мениджмънт (8) Управление на качест ... (8) Топлотехника и термо ... (8) Технология на продук ... (8) Хладилни машини и ап ... (7) Производствени техно ... (7) Компютърни системи  ... (7) Промишленост и произ ... (7) Агробизнес (6) Хранене и диететика (6) Електроника (6) Земеделие (5) Бизнес комуникации и ... (5) География (11) Технологии, машини и ... (4) Аналогова схемотехника (4) Химична технология (4) Управление на човешк ... (4) Аналитична химия (4) Микроикономика (4) Енергетика (3) Физикохимия (3) Регионално развитие (3) География на населен ... (3) Финанси (3) Икономика на предпри ... (3) Техника на безопасност (3) Фолклористика (3) Икономически теории (3) Икономика на труда (3) Икономика на туризма (3) Технологично проекти ... (3) Технология за пречис ... (3) Екотуризъм (3) Макроикономика (3) Основи на управлението (3) Органична химия (3) Труд и трудови отно ... (2) Предприемачество (2) Теоретична химия (2) Етнология (2) Методика на научните ... (2) Психология (3) Философия (3) Хидравлични и пневма ... (2) Европейска интеграция (2) Теоретична механика (2) Химия на високомолек ... (2) Хидравлични и пневма ... (2) Електрически машини (2) Механика на флуидите (2) Други (2) Генетика (2) Статистика (2) Право (2) Реклама и рекламна п ... (2) Стратегическо управл ... (2) Икономика и мениджмъ ... (2) Управляващи изчислит ... (2) Медицина (11) Природна география н ... (2) Програмиране (2) Машинознание и машин ... (2) Противопожарна техника (2) Психология на управл ... (2) Автоматизация на еле ... (2) Топлофизика и хидрод ... (2) Физкултура и Спорт (2) Техническа безопасност (2) Борси и борсови опер ... (1) Машиностроене (1) Импулсни и цифрови у ... (1) Изследване на операц ... (1) Микроелектроника (1) Кредитен анализ (1) Политология (1) Счетоводство (1) Организационно повед ... (1) Компютърна периферия (1) Биоавтоматика (1) Селско стопанство (6) Механика (4) Литература (3) Корабостроене (1) Култура и изкуство (1) Математика (1)
още предмети...

По Специалности

още специалности...