Държавен изпит - маркетинг


Разработени теми за държавен изпит, за специалност ''Маркетинг'' в ПУ...
 

Корпоративно счетоводство


Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи...
 

Личността на ръководителя. Индивидуални психологически характеристики


За правилното протичане на дейността в една организация голямо значение има личността, която я ръководи. Личността на ръководителя съчетава у себе си разнообразие от индивидуални характеристики, от които зависи успеха на фирмата...
 

Система за управление на човешките ресурси - основни функции


Човешките ресурси са хората във фирмата със своите общи и специфични знания, професионални умения и компетенции, трудови навици, нагласи, мотивация и личностни качества, които правят възможно тя да извършва ефективна стопанска дейност...
 

Поетически синтаксис. Същност и основни фигури


Тема за изпит по "Увод в литературната теория"...
 

Теми по морално развитие


Морално развитие. Същност и разбирания. Морални ситуации. Моралното мислене. Разбиранията на Ж.Пиаже и Л.Колбърг за развитието на моралните разсъждения. Просоциално морално мислене. Разбирането на Айзенберг...
 

Синтактичен анализ на изречение. Примери за анализ на български изречения.


Синтактичният анализатор се нарича още парсер (parser).Синтактичният анализатор строи дървото на синтактичния разбор и го представя във форма, удобна за по-нататъшно преобразуване. Втора негова важна функция е откриването на синтактични грешки...
 

Макроикономически колебания


Инфлация, растеж и безработица. Взаимодействие чрез цикъла. Зависимости между макроикономическите променливи...
 

Управление на инвестициите

31 мар 2009
·
3
·
654
·
526
·
375
·
82

Управление на инвестициите в реални активи.Съдържание на инвестиционния проект.Основни методи за оценка на ефективността на инвестициите в реални активи....
 

План на урок по литература

26 мар 2009
·
6
·
1,138
·
201
·
406
·
79

Немили - недраги 10 и 17 глава.Тема на урока:„Подвигът, саможертвата, свободата”...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Педагогика (44) Психология (32) Маркетинг (21) Право (23) Икономика (99) Биология (26) Икономика на труда (11) Финанси (10) Български език (9) Социология (9) Литература (14) Езикознание (8) Мениджмънт (8) Методика на обучението (7) Макроикономика (6) История (12) Управление на човешк ... (5) Логика (5) Лингвистика (4) Екология (4) Политология (4) Икономически теории (4) История на педагогиката (4) Изобр. изкуство (3) Музика (3) Информатика, ИТ (6) Туризъм (3) Специална педагогика (3) Стара история (3) Стопанска история (3) Руски (3) Генетика (3) Молекулярна генетика (2) Физиология на растен ... (2) Култура и изкуство (4) Физкултура и Спорт (2) Интеркултурна комуни ... (2) Философия (9) Микроикономика (2) Международни Отношен ... (2) Основи на управлението (2) Социална психология (2) Етнология (2) Организационно повед ... (2) Програмиране (2) Медицина (3) История на България (2) Счетоводство (2) Международни счетово ... (1) Кардиология (1) Политика (1) Компютърни системи и ... (1) Финансово право (1) Статистика (1) Бизнес комуникации и ... (1) Английски (1) Вирусология (1) Административно право (1) Логистика (1) Реклама и PR (1) Международно право (1) Ембриология (1) Книгознание, библиот ... (1) Музейно дело (1) Нова българска литер ... (1) Химия (1) Стратегическо управл ... (1) Психология на дейността (1) Социална политика (1) Конфликтология (1) Сестрински грижи (1) Математика (1) Вещно право (1) Реклама и рекламна п ... (1) Фолклористика (1) Нова и най-нова обща ... (1) Човекът и природата (1) Икономическа и социа ... (1) Старобългарска литер ... (1) Археология (1) Комуникационна техни ... (1) Молекулярна биология (1) Труд и трудови отно ... (1) Западноевропейска ли ... (1) Текстолингвистика (1) Наказателно право (1) Микробиология (1) Анатомия (1) Клетъчна биология (1) Руска литература (1) Банково дело (1) Правен анализ (1) Онтология (1) Етика (1) Индустриален мениджмънт (1) Междукултурна комуни ... (1) Възрожденска литература (1) Чужди езици (4) Технически науки (1) География (1)
още предмети...

По Специалности

Предучилищна и начал ... (20) Българска филология (19) Психология (18) Маркетинг (14) Биология (10) Социология (8) Макроикономика (8) Право (8) МИО (7) Български език и ист ... (7) Молекулярна биология (6) Философия (6) Стопанско управление (6) Финансов мениджмънт (6) Начална училищна пед ... (6) Предучилищна педагог ... (4) Управление на човешк ... (4) Педагогика (4) Бизнес администрация (3) Политология (3) Международни икономи ... (3) Биология и химия (3) Етнология (3) НУПЧЕ (3) Английска филология (3) История (3) Бизнес икономика (3) Социална педагогика (3) Български език и рус ... (3) Счетоводство и анализ (3) Химия (2) Балканистика (2) БЕИ (2) Български език и анг ... (2) Математика и информа ... (2) Информатика (2) Специална педагогика (1) Екология и опазване  ... (1) Туризъм (1) Педагогика на обучен ... (1) Международни отношения (1) попии (1) Бит и технологии (1) ПНУП (1) Софтуерни технологии (1) ПУПЧЕ (1) Икономика (1) ПН (1) Литературна теория (1) Биоинформатика (1) Публична администрация (1) Джаз и поп изпълните ... (1) социален мениджънт и ... (1) Физическо възпитание (1) Руска филология (1) Международна търговия (1) Археология (1) Инжинерна физика (1) Финанси (1)
още специалности...
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
309 38

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,827 73

виж още преподаватели...