Същност на здравния маркетинг


Увод – при съвременното развитие на обществото е необхо-димо творчески да се преодолее установената елементарна пред-става за маркетинга като търговско-оперативен акт на предлагане и пласмент на стоки и услуги...
 

Конфликти в здравеопазването – определение, видове, профилактика, диагностика, решения


С. Джонев предлага следната класификация на конфликтите. Той обособява най-общо два типа конфликти. Първия е този на интересите, който се свързва с конкурентно поведение и амбиция да спечели...
 

Управленски решения. Същност. Видове.


Процесът на решаване на проблема не завършва с изборът на алтернатива. След като решението е взето, ръководителят може сам да организира неговото изпълнение...
 

Конфликти в здравеопазването


Същност на конфликта. Видове конфликти. Профилактика на конфликта. Диагностика на конфликата. Решения на конфликта...
 

Управление на качеството на медицинската помощ


Качеството по своята същност представлява съвкупност от свойства и белези на даден продукт, процес или услуга, които определят съответствието им с предварително зададени изисквания или задоволяват определени потребности...
 

Икономически анализ „разход-ефективност”

25 юни 2011
·
11
·
2,646
·
41
·
82
·
26

Анализ, при който разходите се измерват по отношение на един и същ резултат, но постиган с различни лекарства и за различно време се нарича разход-ефективност. Оценката се извършва чрез показателите разходи за единица резултат или резултат за единица...
 

Калкулиране себестойността на болничния продукт


Същност и видове разходи. Аналитично отчитане на разходите. Нормиране разхода на труд на здравните специалисти. Научно-обоснованото нормиране на разхода на труд, съдейства за най-ефективното използване средствата на труда, предметите на труда и самия...
 

Мотивация


Въпросът за мотивацията е централен във всяка управленска ситуация. През последните години в науката и практиката все по-настойчиво се възприема разбирането, че "хората решават всичко"...
 

Психологични проблеми при соматични заболявания


Сърдечно-съдовите заболвания поставят сериозни психологични проблеми, поради няколко причини: голяма честота, висока смъртност и свързаните с тях психогенни неблагоприятни въздействия...
 

Организация и технология на счетоводния процес за предоставените кредити от търговските банки


Банките акумулират чрез пасивните си операции кредитен ресурс не за да го съхранят, а единствено и само за да го продават по цена по- висока от цената на придобиване. За тази цел те офертират комбинации от условия за продажба на кредитен ресурс...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Пловдив
МУ Пловдив
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите