Методи на възпитание


Наименованието "Теория на възпитанието" е актуален и много съществен проблем на съвременната социална и по-специално на педагогическата наука. Предметът и обектът на теорията на възпитанието обикновено се...
 

Вербална бизнескомуникация


Вербалната комуникация се осъществява чрез езика – като се използват думите с техните значения и се прилагат правилата за построяване на изречения....
 

Власт, функции на ръководителя и управление на персонала в социалната организация


Убеждението,се разглежда като един от най-ефективните начини за оказване на влияние. То е ефективно предаване на определена гледна точка или позиция от едно лице на друго и е основано но властта на примера и на експерта,респективно на условната власт...
 

Обект на етопедията


Психологическата диагностика на девиациите в поведението и аномалиите в психическото развитие е сложен процес на разкриване и установяване на широк кръг...
 

Правен режим на информация за околната среда


Правото на получаване на информаци за околната среда.Защитени,територии,природни паркова и забелижителности в България....
 

Интегрирано образование на деца със специални образователни потребности


От две учебни години работя като ресурсен учител и ще споделя един интересен случай за дете със СОП в работата ми.
 

Трагичното в "Шинел"


Реферт на тема "Трагичното в Шинел" на Гогол, за първокурсници....
 

Сравнително специално образование в Япония


Реферат за образователната система в Япония. Японската образователна система набляга върху взаимодействието, груповата дисциплина и подчинението на стандартите...
 

Планиране развитието на социалните услуги на общинско равнище


Предизвикателствата в областта на социалната политика за развитие, устойчивост и качество на социалните услуги може да бъде посрещната единствено чрез активното партньорство между държава, общини и гражданския сектор...
 

Части на растението - корен


Органите на кормусните растения са два основни вида: размножителни и вегетативни. Към първият вид спадат: цвят, плод и семе, а към втория: корен, стъбло и лист....

Избрани критерии за търсене

Шумен
шу епископ константин преславски
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
327 38

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,886 86

виж още преподаватели...