Същност, предмет и задачи на геоикономиката в системата на обществените науки


Геоикономиката като научно направление става актуално още през ХІХ век като икономическа география, тогава тя се свързва с териториалното разпределение на труда...
 

Световна икономика


Икономиката на една страна може да бъде затворена, отделена от другите държави, или отворена – осъществяваща активни връзки с останалата част от света, и печелеща от тях....
 

Принципи на държавната служба в европейските страни


Основни принципи при изпълнението на ДС: Изпълнението на държавната служба се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост, забрана за едновременно упражняване...
 

Обхват и съдържание на ПА. Структура и функции на ПА. ЗВ и администрация. Администрация на централната, изпълнителната и съдебна власт


Основни функции на администрацията. Подпомагане по същество и осигуряване дейността на съответния орган на ДВ при осъществяване на неговите законови правомощия...
 

Лекции по макроикономика

26 фев 2009
·
2
·
543
·
48
·
61
·
10

Кривата на производствените възможности (КПВ) е кривата, която илюстрира алтернативните комбинации от две блага, които икономиката може да произведе при пълно и ефективно използване на наличните производствени ресурси с даденото рав
 

Стратегическо управление


Материалът е предназначен за студенти специалност бизнес администрация....
 

Същност на счетоводството като наука и практика


Акредитивна форма – клиента е сигурен, че ще получи каквото е поръчал, а доставчикът е сигурен, че ще получи парите си. Акредитива се открива за определен срок /1 месец/ и за един доставчик...
 

Сдружаване на общините в Р България


Национално и регионални сдружения на общините. Международни сдружения, програми и дейности на общините...
 

Отразяване на инвестиции в бюджетни предприятия


Лекцията включва "Модел за счетоводно отразяване на краткосрочните инвестиции в бюджетните предприятия" и "Модел за счетоводно отразяване на паричните средства в бюджетните предприятия", като основно са застъпени счетоводните сметки, групи и подгрупи.
 

Развитие и природа на ПА. Х-ки на ПА. Специфики в дейността на ПА и БА. Съвременни аспекти на ПА.


ПА възниква в Месопотамия, по – късно в Египет като гражданска администрация (писари) и териториална администрация (номи, номарси). Основоположник на съвременната ПА е Леонард Уайт – 1926 г...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Хасково
Филиал "Икономика и управление"  ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите