Предмет и задачи на микробиологията


Обширно обяснение що за наука е микоробиологията и какъв е предмета и на изучаване....
 

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата


Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
 

Педагогическа ситуация

07 май 2009
·
7
·
810
·
827
·
1,329
·
250
·
2

Урок по музика във ІІ група на детската градина...
 

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма


При разработване на сеитбообръщението в биологичната ферма не се допуска монокултура и насищане с един вид или еднотипна група от култури. Препоръчва се редуване на видове с различни изисквания по отношение ресурсите на средата...
 

Етика на общественото здравеопазване и здравна политика


Правилното разбиране на понятието „обществено здраве” има фундаментелно значение за изграждане на научно-обоснована здравеопазна практика на национално и локално ниво...
 

Психологически методи за изследване


Рефератът е представен на изпит по Психодиагностика на деца със СОП. Съдържа описание на едни от най- популярните стандартизирани методи да психодиагностика за изследване на личността, на интелекта, на емоционалния фон и др...
 

Парников ефект

29 фев 2008
·
9
·
1,341
·
552
·
458
·
156

Парников ефект е прието да се нарича механизмът, предизвикващ повишаване на температурата на земната повърхност и долните части на атмосферата...
 

Социално осигряване и социално подпомагане

15 юни 2009
·
24
·
4,989
·
542
·
566
·
139

Тракийски университет гр.Стара Згора Медицински факултет Специалност „Социални дейности” Задочно обучение Реферат На тема: ”Социално осигуряване и социално подпомагане” Изработил: Проверил: Жени Благоева Христова Проф.Костов Фак.№126 Тракийски универси...
 

Урбанизацията като явление и процес


Урбанизацията като явление. Същност на урбанизацията. Фактори за развитие. Възникване. Урбанизацията в България...
 

Замърсяване на въздуха

01 яну 2009
·
7
·
1,200
·
702
·
824
·
132
·
1

Замърсяване на въздуха от черната и цветната металургия - източници на замърсяване, пътища за решаване на проблема.

Избрани критерии за търсене

Стара Загора
Тракийски университет
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (175) Педагогика (122) Ветеринарна медицина (63) Психология (53) Икономика (128) Специална педагогика (21) Животновъдство (21) Демография (18) Социология (18) Екология (18) Социална медицина и  ... (17) Туризъм (16) Биология (49) Геополитика (15) Педагогическа психол ... (13) Социална политика (11) Физиология на животн ... (10) Регионално развитие (10) Акушерство и гинекол ... (9) Мениджмънт (9) Културология (9) Етика (9) Здравен мениджмънт (8) Селско стопанство (31) Управление на качест ... (8) Химия (10) Сестрински грижи (7) Физкултура и Спорт (7) Офталмология (7) Макроикономика (7) Философия (16) Паразитология и хелм ... (6) Социална психология (6) Агробизнес (6) Вътрешни болести (6) Инфекциозни болести (5) Литература (6) История (8) Медицинска психология (5) Финанси (4) Религия (4) История на педагогиката (4) Хранене и диететика (4) Имунология (4) Физика (7) Педиатрия (3) Екотуризъм (3) Психиатрия (3) Епидемиология (3) Маркетинг (3) Микробиология (3) Спортна психология (3) Други (3) Ендокринология (3) Хранително-вкусова п ... (3) Патофизиология (3) Фармакология (3) Токсикология (3) Застрахователно дело (3) Счетоводство (3) Дерматология и венер ... (3) Административно право (2) Почвознание (2) Ботаника (2) Анатомия (2) Ентомология (2) География на населен ... (2) Публична администрация (2) Микроикономика (2) Реклама и PR (2) Антибиотична терапия (2) География (5) Основи на управлението (2) Етнология (2) Право (5) Европейска интеграция (2) Дистанционни изследв ... (2) Култура и изкуство (3) Теория на възпитание ... (2) Управление на продаж ... (2) Български език (2) История на българска ... (2) Предприемачество (2) Икономика на туризма (2) Аналитична химия (2) Политология (2) Митническа политика (2) История на България (2) Кинезитерапия (2) Музика (2) Земеделие (2) Управление на бизнес ... (1) Стокознание (1) Хидробиология (1) География на страните (1) Финансови пазари и и ... (1) Финанси на фирмата (1) Невробиология (1) Геофизика, астрономи ... (2) Технически науки (1)
още предмети...

По Специалности

Ветеринарна медицина (103) Медицинска сестра (49) Социални дейности (47) Аграрна икономика (29) ПНУП (29) Предучилищна и начал ... (28) Социална педагогика (28) Медицина (26) Управление на здравн ... (24) Бизнесикономика (20) Екология и опазване  ... (18) Специална педагогика (17) Животновъдство (15) Зооинженерство (15) РПРСР (14) Регионално планиране ... (13) Педагогика (11) ЕООС (9) Агрономство (8) Акушерка (8) Регионална икономика (6) Предприемачество и и ... (6) Начална училищна пед ... (6) социална подагогика (5) публичен и педагогич ... (5) АИ (5) БИ (4) Психология (4) Медицински лаборант (3) Социална педагогика  ... (3) Начална училищна пе ... (3) Регионално планиране (3) Психологическо консу ... (2) Здравни грижи (2) финанси и банки (2) Предучилищна педагогика (2) Икономика и управлен ... (2) мед.сестра (2) Социална медицина и  ... (2) Начална училищна пед ... (2) socialni deinosti (2) Аграрно инженерство (2) мениджмънт на социал ... (2) НУПИКТ (1) НУПЧЕ (1) Рехабилитатор (1) педагогическо и псих ... (1) учителска правоспосо ... (1) Автоматика, информац ... (1) Предучилищна и начал ... (1) Приложна психология (1) СДК (1) Информационни технол ... (1) Планиране и регионал ... (1)
още специалности...