Предмет и задачи на микробиологията


Обширно обяснение що за наука е микоробиологията и какъв е предмета и на изучаване....
 

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата


Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
 

Педагогическа ситуация

07 май 2009
·
7
·
810
·
809
·
1,292
·
250
·
2

Урок по музика във ІІ група на детската градина...
 

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма


При разработване на сеитбообръщението в биологичната ферма не се допуска монокултура и насищане с един вид или еднотипна група от култури. Препоръчва се редуване на видове с различни изисквания по отношение ресурсите на средата...
 

Етика на общественото здравеопазване и здравна политика


Правилното разбиране на понятието „обществено здраве” има фундаментелно значение за изграждане на научно-обоснована здравеопазна практика на национално и локално ниво...
 

Психологически методи за изследване


Рефератът е представен на изпит по Психодиагностика на деца със СОП. Съдържа описание на едни от най- популярните стандартизирани методи да психодиагностика за изследване на личността, на интелекта, на емоционалния фон и др...
 

Парников ефект

29 фев 2008
·
9
·
1,341
·
552
·
456
·
156

Парников ефект е прието да се нарича механизмът, предизвикващ повишаване на температурата на земната повърхност и долните части на атмосферата...
 

Социално осигряване и социално подпомагане

15 юни 2009
·
24
·
4,989
·
536
·
557
·
139

Тракийски университет гр.Стара Згора Медицински факултет Специалност „Социални дейности” Задочно обучение Реферат На тема: ”Социално осигуряване и социално подпомагане” Изработил: Проверил: Жени Благоева Христова Проф.Костов Фак.№126 Тракийски универси...
 

Урбанизацията като явление и процес


Урбанизацията като явление. Същност на урбанизацията. Фактори за развитие. Възникване. Урбанизацията в България...
 

Замърсяване на въздуха

01 яну 2009
·
7
·
1,200
·
695
·
808
·
132
·
1

Замърсяване на въздуха от черната и цветната металургия - източници на замърсяване, пътища за решаване на проблема.

Избрани критерии за търсене

Стара Загора
Тракийски университет
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (173) Педагогика (122) Ветеринарна медицина (62) Психология (53) Икономика (125) Специална педагогика (21) Животновъдство (21) Екология (18) Демография (17) Социология (17) Биология (48) Туризъм (16) Социална медицина и  ... (15) Геополитика (15) Педагогическа психол ... (13) Социална политика (11) Физиология на животн ... (10) Регионално развитие (10) Етика (9) Акушерство и гинекол ... (9) Мениджмънт (9) Културология (9) Химия (10) Здравен мениджмънт (8) Селско стопанство (31) Сестрински грижи (7) Физкултура и Спорт (7) Офталмология (7) Управление на качест ... (7) Макроикономика (7) Социална психология (6) Паразитология и хелм ... (6) Вътрешни болести (6) Агробизнес (6) Философия (15) Медицинска психология (5) История (8) Литература (6) Инфекциозни болести (5) Хранене и диететика (4) История на педагогиката (4) Финанси (4) Религия (4) Микробиология (3) Спортна психология (3) Ендокринология (3) Дерматология и венер ... (3) Хранително-вкусова п ... (3) Физика (6) Други (3) Патофизиология (3) Фармакология (3) Токсикология (3) Епидемиология (3) Застрахователно дело (3) Счетоводство (3) Имунология (3) Педиатрия (3) Психиатрия (3) Маркетинг (3) Екотуризъм (3) Публична администрация (2) География на населен ... (2) История на България (2) Основи на управлението (2) Микроикономика (2) Антибиотична терапия (2) География (5) Кинезитерапия (2) Етнология (2) Право (5) Земеделие (2) Дистанционни изследв ... (2) Европейска интеграция (2) Почвознание (2) Управление на продаж ... (2) История на българска ... (2) Български език (2) Аналитична химия (2) Политология (2) Анатомия (2) Музика (2) Реклама и PR (2) Култура и изкуство (3) Административно право (2) Икономика на туризма (2) Теория на възпитание ... (2) Ентомология (2) Ботаника (2) Бизнес комуникации и ... (1) Консултативна психол ... (1) Стопанска дейност на ... (1) Кардиология (1) Правен анализ (1) Бизнес анализ (1) Митническа политика (1) Клинична лаборатория (1) Антична философия (1) Геофизика, астрономи ... (2) Технически науки (1)
още предмети...

По Специалности

Ветеринарна медицина (100) Медицинска сестра (49) Социални дейности (45) ПНУП (29) Социална педагогика (28) Предучилищна и начал ... (27) Аграрна икономика (27) Медицина (26) Управление на здравн ... (24) Бизнесикономика (20) Екология и опазване  ... (18) Специална педагогика (17) Зооинженерство (15) Животновъдство (15) РПРСР (14) Регионално планиране ... (13) Педагогика (11) ЕООС (9) Агрономство (8) Акушерка (8) Регионална икономика (6) Предприемачество и и ... (6) Начална училищна пед ... (6) социална подагогика (5) публичен и педагогич ... (5) АИ (5) БИ (4) Психология (4) Социална педагогика  ... (3) Регионално планиране (3) Начална училищна пе ... (3) Медицински лаборант (3) Психологическо консу ... (2) Здравни грижи (2) финанси и банки (2) мед.сестра (2) Предучилищна педагогика (2) Начална училищна пед ... (2) Социална медицина и  ... (2) socialni deinosti (2) Аграрно инженерство (2) мениджмънт на социал ... (2) НУПЧЕ (1) педагогическо и псих ... (1) Рехабилитатор (1) Предучилищна и начал ... (1) учителска правоспосо ... (1) Икономика и управлен ... (1) Автоматика, информац ... (1) Приложна психология (1) СДК (1) Информационни технол ... (1) Планиране и регионал ... (1) НУПИКТ (1)
още специалности...