Предмет и задачи на микробиологията


Обширно обяснение що за наука е микоробиологията и какъв е предмета и на изучаване....
 

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата


Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
 

Педагогическа ситуация

07 май 2009
·
7
·
810
·
846
·
1,393
·
250
·
2

Урок по музика във ІІ група на детската градина...
 

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма


При разработване на сеитбообръщението в биологичната ферма не се допуска монокултура и насищане с един вид или еднотипна група от култури. Препоръчва се редуване на видове с различни изисквания по отношение ресурсите на средата...
 

Етика на общественото здравеопазване и здравна политика


Правилното разбиране на понятието „обществено здраве” има фундаментелно значение за изграждане на научно-обоснована здравеопазна практика на национално и локално ниво...
 

Психологически методи за изследване


Рефератът е представен на изпит по Психодиагностика на деца със СОП. Съдържа описание на едни от най- популярните стандартизирани методи да психодиагностика за изследване на личността, на интелекта, на емоционалния фон и др...
 

Парников ефект

29 фев 2008
·
9
·
1,341
·
553
·
156

Парников ефект е прието да се нарича механизмът, предизвикващ повишаване на температурата на земната повърхност и долните части на атмосферата...
 

Социално осигряване и социално подпомагане

15 юни 2009
·
24
·
4,989
·
545
·
573
·
139

Тракийски университет гр.Стара Згора Медицински факултет Специалност „Социални дейности” Задочно обучение Реферат На тема: ”Социално осигуряване и социално подпомагане” Изработил: Проверил: Жени Благоева Христова Проф.Костов Фак.№126 Тракийски универси...
 

Урбанизацията като явление и процес


Урбанизацията като явление. Същност на урбанизацията. Фактори за развитие. Възникване. Урбанизацията в България...
 

Замърсяване на въздуха

01 яну 2009
·
7
·
1,200
·
703
·
842
·
132
·
1

Замърсяване на въздуха от черната и цветната металургия - източници на замърсяване, пътища за решаване на проблема.

Избрани критерии за търсене

Стара Загора
Тракийски университет
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (177) Педагогика (124) Ветеринарна медицина (63) Психология (53) Икономика (130) Животновъдство (21) Специална педагогика (21) Демография (20) Социология (18) Екология (18) Социална медицина и  ... (17) Туризъм (16) Биология (49) Геополитика (15) Педагогическа психол ... (13) Социална политика (11) Регионално развитие (10) Физиология на животн ... (10) Етика (9) Мениджмънт (9) Акушерство и гинекол ... (9) Културология (9) Здравен мениджмънт (8) Селско стопанство (31) Химия (10) Управление на качест ... (8) Сестрински грижи (7) Физкултура и Спорт (7) Макроикономика (7) Офталмология (7) Философия (16) Социална психология (6) Вътрешни болести (6) Паразитология и хелм ... (6) Агробизнес (6) Инфекциозни болести (5) Литература (6) История (8) Медицинска психология (5) Епидемиология (4) Имунология (4) Религия (4) Финанси (4) Физика (7) История на педагогиката (4) Хранене и диететика (4) Други (3) Ендокринология (3) Хранително-вкусова п ... (3) Фармакология (3) Токсикология (3) Патофизиология (3) Застрахователно дело (3) Счетоводство (3) Дерматология и венер ... (3) Педиатрия (3) Екотуризъм (3) Психиатрия (3) Микробиология (3) Спортна психология (3) Маркетинг (3) Реклама и PR (2) Антибиотична терапия (2) География (5) Интернет комуникация (2) Етнология (2) Право (6) Основи на управлението (2) Дистанционни изследв ... (2) Европейска интеграция (2) Управление на продаж ... (2) Теория на възпитание ... (2) История на българска ... (2) Български език (2) Аналитична химия (2) Култура и изкуство (3) Политология (2) Музика (2) Икономика на туризма (2) Кинезитерапия (2) Земеделие (2) История на България (2) Административно право (2) Предприемачество (2) Ботаника (2) Митническа политика (2) Ентомология (2) Публична администрация (2) География на населен ... (2) Анатомия (2) Микроикономика (2) Управление на бизнес ... (1) Методика на обучението (1) Технология на продов ... (1) Планиране и прогнози ... (1) Човекът и природата (1) Неутронна физика и ф ... (1) Гражданско право (1) Геофизика, астрономи ... (2) Технически науки (1)
още предмети...

По Специалности

Ветеринарна медицина (103) Медицинска сестра (49) Социални дейности (47) Предучилищна и начал ... (30) Аграрна икономика (30) Социална педагогика (29) ПНУП (29) Медицина (26) Управление на здравн ... (24) Бизнесикономика (21) Специална педагогика (18) Екология и опазване  ... (18) Животновъдство (15) РПРСР (14) Зооинженерство (14) Регионално планиране ... (13) Педагогика (11) ЕООС (9) Акушерка (9) Агрономство (8) Регионална икономика (7) Предприемачество и и ... (6) Начална училищна пед ... (6) АИ (5) публичен и педагогич ... (5) социална подагогика (5) БИ (4) Психология (4) Начална училищна пе ... (3) Регионално планиране (3) Медицински лаборант (3) Социална педагогика  ... (3) Психологическо консу ... (2) Предучилищна педагогика (2) Социална медицина и  ... (2) мед.сестра (2) Начална училищна пед ... (2) Аграрно инженерство (2) Икономика и управлен ... (2) socialni deinosti (2) мениджмънт на социал ... (2) Рехабилитатор (2) Здравни грижи (2) финанси и банки (2) педагогическо и псих ... (1) НУПЧЕ (1) учителска правоспосо ... (1) Автоматика, информац ... (1) Приложна психология (1) Информационни технол ... (1) СДК (1) Планиране и регионал ... (1) Предучилищна и начал ... (1) НУПИКТ (1)
още специалности...