Предмет и задачи на микробиологията


Обширно обяснение що за наука е микоробиологията и какъв е предмета и на изучаване....
 

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата


Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
 

Педагогическа ситуация

07 май 2009
·
7
·
810
·
802
·
1,274
·
250
·
2

Урок по музика във ІІ група на детската градина...
 

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма


При разработване на сеитбообръщението в биологичната ферма не се допуска монокултура и насищане с един вид или еднотипна група от култури. Препоръчва се редуване на видове с различни изисквания по отношение ресурсите на средата...
 

Етика на общественото здравеопазване и здравна политика


Правилното разбиране на понятието „обществено здраве” има фундаментелно значение за изграждане на научно-обоснована здравеопазна практика на национално и локално ниво...
 

Психологически методи за изследване


Рефератът е представен на изпит по Психодиагностика на деца със СОП. Съдържа описание на едни от най- популярните стандартизирани методи да психодиагностика за изследване на личността, на интелекта, на емоционалния фон и др...
 

Парников ефект

29 фев 2008
·
9
·
1,341
·
552
·
456
·
156

Парников ефект е прието да се нарича механизмът, предизвикващ повишаване на температурата на земната повърхност и долните части на атмосферата...
 

Социално осигряване и социално подпомагане

15 юни 2009
·
24
·
4,989
·
536
·
139

Тракийски университет гр.Стара Згора Медицински факултет Специалност „Социални дейности” Задочно обучение Реферат На тема: ”Социално осигуряване и социално подпомагане” Изработил: Проверил: Жени Благоева Христова Проф.Костов Фак.№126 Тракийски универси...
 

Урбанизацията като явление и процес


Урбанизацията като явление. Същност на урбанизацията. Фактори за развитие. Възникване. Урбанизацията в България...
 

Замърсяване на въздуха

01 яну 2009
·
7
·
1,200
·
692
·
802
·
132
·
1

Замърсяване на въздуха от черната и цветната металургия - източници на замърсяване, пътища за решаване на проблема.

Избрани критерии за търсене

Стара Загора
Тракийски университет
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (173) Педагогика (122) Ветеринарна медицина (62) Психология (51) Икономика (125) Специална педагогика (21) Животновъдство (21) Екология (18) Демография (17) Социология (17) Туризъм (16) Биология (48) Геополитика (15) Социална медицина и  ... (15) Педагогическа психол ... (13) Социална политика (11) Физиология на животн ... (10) Регионално развитие (10) Акушерство и гинекол ... (9) Мениджмънт (9) Културология (9) Етика (9) Химия (10) Здравен мениджмънт (8) Селско стопанство (31) Офталмология (7) Управление на качест ... (7) Макроикономика (7) Сестрински грижи (7) Физкултура и Спорт (7) Паразитология и хелм ... (6) Вътрешни болести (6) Агробизнес (6) Философия (15) Медицинска психология (5) История (8) Социална психология (5) Литература (6) Инфекциозни болести (5) История на педагогиката (4) Финанси (4) Религия (4) Хранене и диететика (4) Ендокринология (3) Дерматология и венер ... (3) Хранително-вкусова п ... (3) Физика (6) Патофизиология (3) Други (3) Фармакология (3) Токсикология (3) Епидемиология (3) Застрахователно дело (3) Счетоводство (3) Имунология (3) Педиатрия (3) Психиатрия (3) Маркетинг (3) Екотуризъм (3) Микробиология (3) Спортна психология (3) Кинезитерапия (2) Етнология (2) Право (5) Земеделие (2) Дистанционни изследв ... (2) Управление на продаж ... (2) Европейска интеграция (2) История на българска ... (2) Аналитична химия (2) Български език (2) Анатомия (2) Политология (2) Музика (2) Култура и изкуство (3) Реклама и PR (2) Икономика на туризма (2) Административно право (2) Теория на възпитание ... (2) Ентомология (2) Ботаника (2) История на България (2) Публична администрация (2) Основи на управлението (2) География на населен ... (2) Антибиотична терапия (2) География (5) Микроикономика (2) Хематология (1) Теории на масовата к ... (1) Неутронна физика и ф ... (1) Гражданско право (1) Планиране и прогнози ... (1) Икономически теории (1) Неврология (1) Ядрена физика (1) Международна икономика (1) Ортопедия и травмато ... (1) Геофизика, астрономи ... (2) Технически науки (1)
още предмети...

По Специалности

Ветеринарна медицина (100) Медицинска сестра (49) Социални дейности (44) ПНУП (29) Социална педагогика (28) Предучилищна и начал ... (27) Аграрна икономика (27) Медицина (26) Управление на здравн ... (24) Бизнесикономика (20) Екология и опазване  ... (18) Специална педагогика (17) Животновъдство (15) Зооинженерство (14) РПРСР (14) Регионално планиране ... (13) Педагогика (11) ЕООС (9) Агрономство (8) Акушерка (8) Предприемачество и и ... (6) Начална училищна пед ... (6) Регионална икономика (6) публичен и педагогич ... (5) АИ (5) социална подагогика (5) БИ (4) Психология (4) Регионално планиране (3) Начална училищна пе ... (3) Медицински лаборант (3) Социална педагогика  ... (3) Здравни грижи (2) финанси и банки (2) мед.сестра (2) Предучилищна педагогика (2) Начална училищна пед ... (2) Социална медицина и  ... (2) socialni deinosti (2) Аграрно инженерство (2) мениджмънт на социал ... (2) Психологическо консу ... (2) НУПЧЕ (1) Предучилищна и начал ... (1) педагогическо и псих ... (1) Рехабилитатор (1) учителска правоспосо ... (1) Икономика и управлен ... (1) Автоматика, информац ... (1) Приложна психология (1) СДК (1) Информационни технол ... (1) Планиране и регионал ... (1) НУПИКТ (1)
още специалности...