Противодействие на разузнавателно-информационната дейност


Понятието система ние го принасяме от теорията на системите, която е възникнала още от древността от Аристотел , Демокрит, Платон. След това е доразвито от индустриалното общество и от съвременните условия...
 

Наказателно– процесуално право и наказателно- процесуална дейност


Наказателно- процесуалното право и отрасъл на публичното право и съставлява система от правни норми, които уреждат дейността на участващите в наказателния орган и лица и развиващи се помежду...
 

Политика на националната и международна сигурност


В учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия, използвани в теорията, методологията и практиката на администрация на политиката за националната и международна сигурност и логическата връзка между тях....
 

Разузнавателна защита на конституционния ред

14 апр 2009
·
24
·
8,624
·
580
·
487
·
134
·
1

В научното пространство съществува нова наука – предметология, занимаваща се с изучаване на обекта и предмета на основните области...
 

Лекции по микроикономика на проф. М. Тонев


Основни понятия и категории в икономическата теория. Икономическата наука е каука за осъдността, избора, алтернативите, ресурсите и благата...
 

Екология и екополитика


Замърсяването е социално икономическо понятие, което показва съответствието между реалните характеристики на атмосферния въздух и отклоненията, получени по антропогенен начин...
 

Българско наказателно право


Система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество...
 

Екомениджънт

23 апр 2009
·
10
·
7,970
·
270
·
212
·
56

Определение – научно обоснована система от административно-правни, икономически, политически и социални дейсвие и мероприятия обезпечаващи чиста реална среда. За първи път понятието екология е интерпретирано през 1886 г...
 

Лекции по етика


Предметът на етиката е моралът. Моралът не е специална област на човешкия живот, но присъства във всички отношения на човека. Етиката има много тясна връзка с други науки за човека - психология, история, социология...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Смолян
Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър"
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите