Лекции за държавния ипит


лекции за държавния изпит за придобиване на 4 степен на квалификация за професията мениджър...
 

Основи на туризма


Основи на туризма - Професионален колеж по Мениджмънт...
 

Обща теория на пазарното стопанство


Възникване, предмет и същност на икономиката като наука....
 

Финансов мениджмънт


Понятията пари и финанси се отъждествяват. Финансите са парично отношение, но това не дава основание за пълното им отъждествяване с парите. Парите се превръщат и функционират като финанси при определени условия. Обикновено възникването...
 

Същност, функции и принципи на мениджмънта


За понятието мениджмънт съществуват множество определения. За родоначалник и баща на тази наука се смята американския учен Питър Дракър. Мениджмънта като понятие замества понятието управление и се използва в специализираната литература и придобива...
 

Икономика и организация на фирмата


Лекция по Икономика и организация на фирмата по специалност Стопанско управление...
 

Фирмен мениджмънт


Мениджмънта е наука и изкуство .Свързан е с управлението и ръководството на дадено звено(отдел, цех, фирма)....
 

Правни отношения на фирмата


Разгледани са всички аспекти на фирмата от правна гледна точка. Може да бъде ползвано и за пищов...
 

Лекции по финансова математика


Същност на лихвата, видове лихва еквивалентност на два или повече капитала...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Сливен
Частен професионален колеж по ме ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите