Просвещенският проект за човека в романа "Робинзон Крузо"


"Робинзон Крузо" на Даниел Дефо е една от първите книги на Просвещението, въплътила в себе си както строгите морални норми, характерни за времето, така и авантюристичните желания и нагласи на тогавашния човек за живота и света....
 

Теоретична електротехника


В помощ на студентите втори курс КСТ ... на кратко изложено най - важното от Теоретична електротехника първа и втора част...
 

Данъчна ревизия


Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им...
 

Световни фондови борси

08 мар 2008
·
14
·
1,571
·
1,295
·
541
·
239
·
4

1. Произход, същност и значение на фондовата борса 2. Лондонска фондова борса 3. Ню-Йоркска фондова борса 4. Токийска фондова борса 5. Франктфуртска фондова борса ...
 

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на „Актавис България” ЕАД


Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
 

Възобновяеми енергийни източници

02 мар 2009
·
29
·
3,068
·
795
·
839
·
215

ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от европейското законодателство.
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите...
 

Иновации в образованието


Иновации в образованието. Образователна система в Италия....
 

Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват


Разработване на курсова работа за Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват...
 

„Бизнес план на фирма „Дизайн – офис М-91”мандра „Свежест”, управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането”

25 фев 2009
·
28
·
5,402
·
742
·
576
·
163
·
1

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (205) Педагогика (81) История (80) Социология (53) Литература (86) Икономика (280) Психология (47) Публична администрация (31) Международни Отношен ... (31) Културология (28) Информатика, ИТ (42) Финанси (25) Философия (28) Туризъм (22) Реклама и PR (21) Химия (21) Политология (14) Екология (14) Конституционно право (14) Маркетинг (14) Мениджмънт (14) Социална политика (13) История на държавата ... (13) География (15) Административно право (11) Журналистика (11) Компютърни системи и ... (11) Европейска интеграция (10) Икономически анализ (9) Етнология (9) Български език (9) Западноевропейска ли ... (9) Гражданско право (9) Технически науки (26) Управление на иновац ... (8) Икономика на труда (8) Лингвистика (8) Застрахователно дело (8) Счетоводство (8) История на България (7) Полиция, отбрана, на ... (6) Езикознание (6) Макроикономика (6) Теории на масовата к ... (6) Специална педагогика (6) Управление на човешк ... (6) Руска литература (6) Стопанска дейност на ... (6) Руска класическа лит ... (5) Реклама и рекламна п ... (5) Възрожденска литература (5) Почвознание (5) Бизнес комуникации и ... (5) Електроника (4) Методика на обучението (4) Математика (9) Култура и изкуство (13) Техническа безопасност (4) Археология (4) Международно право (4) Планиране и прогнози ... (4) Нова българска литер ... (4) Правна социология (3) Организационно повед ... (3) Съвременна българска ... (3) Основи на управлението (3) Нови медии (3) Програмиране (3) Стратегическо управл ... (3) Театрознание и театр ... (3) Комуникационна техни ... (3) Фолклористика (3) Финансов контрол (3) Данъчен контрол (3) Цени и ценова политика (3) Религия (3) Електротехника (3) История на българска ... (2) Трудово право (2) Физика (3) Естетика (2) Метрология и уредост ... (2) Музейно дело (2) Финансово право (2) Право на интелектуал ... (2) Антропология (2) Медицина (6) Икономическа социология (2) Държавна власт и дър ... (2) Електронен бизнес (2) Политика и медии (2) Митническа политика (2) Педагогическа психол ... (2) Нова и най-нова обща ... (2) Теория и история на  ... (2) Геология (4) Управление на бизнес ... (2) Промишленост и произ ... (2) Механика (2) Биология (3) Автоматика, изчислит ... (2) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (135) Публична администрация (91) Българска филология (85) Социология (50) Международни отношения (41) Стопанско управление (31) Финанси (29) Културология (25) Връзки с обществеността (24) Психология (23) Компютърни системи и ... (22) Химия (22) История (20) Педагогика (17) Предучилищна и начал ... (17) Туризъм (15) Икономика (14) Философия (13) Счетоводство и контрол (13) Информатика (13) География (12) Социални дейности (10) Политология (10) ВО (9) Екология и опазване  ... (8) КСТ (8) география и история (7) Славянска филология (7) Електроника (6) Маркетинг (6) Логопедия (6) Педагогика на обучен ... (6) Начална училищна пед ... (5) МИО (5) Икономика на социалн ... (5) Образователен менидж ... (5) Педагогика на обучен ... (5) Европеистика (5) култура и медии (5) Национална сигурност (4) Балканистика (4) Актьорско майсторство (4) sociologia (4) ЕООС (4) История и география (3) ПОТТ (3) Предучилищна начална ... (3) Международни икономи ... (3) Педагогоика на обуче ... (3) Социалн дейности (3) Специална педагогика (3) Начална училищна пед ... (3) поги (2) PR (2) Биологично активни в ... (2) културулогия (2) Бизнес администрация (2) Управление на човешк ... (2) Чужд език и етнология (2) Предучилищна педагогика (2) Комуникационна техни ... (2) Начална училищна пед ... (2) НУП (2) МО (2) ПНУП (2) Финанси,банки и борси (2) ПОМИ (1) Социалн дейности 3-т ... (1) Музикален театър (1) Интернет, нови медии ... (1) Икономика на туризма (1) НУПиЧЕ (1) Топлотехника (1) сик (1) kulturologiq (1) Кино и телевизионно  ... (1) ПУП (1) Радиално-Базирани мрежи (1) НУПЧЕ (1) Социална педагогика (1) Етнология (1) Английска филология (1) Приложна лингвистика (1) Филологиюески аспект ... (1) Юридическа психология (1) Промишлени изкуства  ... (1) педагогика на обучен ... (1) Начална педагогика (1) СД (1) Маркетинг, МИО (1) Педагогика на обучен ... (1) Спортна анимация (1)
още специалности...