Просвещенският проект за човека в романа "Робинзон Крузо"


"Робинзон Крузо" на Даниел Дефо е една от първите книги на Просвещението, въплътила в себе си както строгите морални норми, характерни за времето, така и авантюристичните желания и нагласи на тогавашния човек за живота и света....
 

Теоретична електротехника


В помощ на студентите втори курс КСТ ... на кратко изложено най - важното от Теоретична електротехника първа и втора част...
 

Данъчна ревизия


Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им...
 

Световни фондови борси

08 мар 2008
·
14
·
1,571
·
1,293
·
537
·
239
·
4

1. Произход, същност и значение на фондовата борса 2. Лондонска фондова борса 3. Ню-Йоркска фондова борса 4. Токийска фондова борса 5. Франктфуртска фондова борса ...
 

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на „Актавис България” ЕАД


Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
 

Възобновяеми енергийни източници

02 мар 2009
·
29
·
3,068
·
787
·
822
·
215

ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от европейското законодателство.
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите...
 

Иновации в образованието


Иновации в образованието. Образователна система в Италия....
 

Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват


Разработване на курсова работа за Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват...
 

„Бизнес план на фирма „Дизайн – офис М-91”мандра „Свежест”, управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането”

25 фев 2009
·
28
·
5,402
·
737
·
570
·
163
·
1

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (205) История (80) Педагогика (76) Социология (53) Литература (84) Икономика (277) Психология (46) Публична администрация (31) Международни Отношен ... (30) Културология (28) Информатика, ИТ (42) Финанси (25) Туризъм (22) Философия (28) Реклама и PR (21) Химия (21) Маркетинг (14) Конституционно право (14) Мениджмънт (14) Екология (14) Политология (14) История на държавата ... (13) Социална политика (13) Компютърни системи и ... (11) География (14) Административно право (11) Европейска интеграция (10) Журналистика (10) Български език (9) Гражданско право (9) Западноевропейска ли ... (9) Икономически анализ (9) Етнология (9) Застрахователно дело (8) Икономика на труда (8) Технически науки (26) Управление на иновац ... (8) Счетоводство (8) Лингвистика (8) История на България (7) Теории на масовата к ... (6) Специална педагогика (6) Макроикономика (6) Езикознание (6) Управление на човешк ... (6) Руска литература (6) Стопанска дейност на ... (6) Полиция, отбрана, на ... (6) Възрожденска литература (5) Бизнес комуникации и ... (5) Техническа безопасност (4) Математика (8) Култура и изкуство (13) Почвознание (4) Археология (4) Руска класическа лит ... (4) Международно право (4) Планиране и прогнози ... (4) Електроника (4) Нова българска литер ... (4) Стратегическо управл ... (3) Реклама и рекламна п ... (3) Програмиране (3) Данъчен контрол (3) Театрознание и театр ... (3) Комуникационна техни ... (3) Нови медии (3) Фолклористика (3) Финансов контрол (3) Електротехника (3) Основи на управлението (3) Правна социология (3) Цени и ценова политика (3) Религия (3) Организационно повед ... (3) Съвременна българска ... (3) Средновековна обща и ... (2) Нова и най-нова обща ... (2) Политика и медии (2) Антропология (2) Медицина (6) Държавна власт и дър ... (2) Митническа политика (2) Педагогическа психол ... (2) Управление на бизнес ... (2) Теория и история на  ... (2) Икономика на туризма (2) Геология (4) Промишленост и произ ... (2) Механика (2) Геополитика (2) Биоорганична химия,  ... (2) Митология (2) Стара история (2) Геотектоника (2) Метрология и уредост ... (2) Социална медицина и  ... (2) Машинознание и машин ... (2) Системи с изкуствен  ... (2) Биология (3) Автоматика, изчислит ... (2) Физика (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (135) Публична администрация (91) Българска филология (83) Социология (50) Международни отношения (40) Стопанско управление (29) Финанси (29) Културология (25) Връзки с обществеността (24) Химия (22) Психология (22) Компютърни системи и ... (22) История (20) Предучилищна и начал ... (16) Педагогика (16) Туризъм (15) Икономика (14) Информатика (13) Философия (13) Счетоводство и контрол (13) География (11) Социални дейности (10) Политология (10) ВО (9) КСТ (8) Екология и опазване  ... (8) география и история (7) Славянска филология (7) Педагогика на обучен ... (6) Електроника (6) Икономика на социалн ... (5) Маркетинг (5) Образователен менидж ... (5) Европеистика (5) Педагогика на обучен ... (5) култура и медии (5) МИО (5) Логопедия (5) sociologia (4) ЕООС (4) Начална училищна пед ... (4) Национална сигурност (4) Актьорско майсторство (4) Балканистика (4) Специална педагогика (3) ПОТТ (3) Международни икономи ... (3) Педагогоика на обуче ... (3) Предучилищна начална ... (3) Социалн дейности (3) История и география (3) Комуникационна техни ... (2) НУП (2) МО (2) Начална училищна пед ... (2) ПНУП (2) Биологично активни в ... (2) поги (2) културулогия (2) PR (2) Бизнес администрация (2) Чужд език и етнология (2) Начална училищна пед ... (2) Предучилищна педагогика (2) ПУП (1) Кино и телевизионно  ... (1) сик (1) Управление на човешк ... (1) Начална педагогика (1) Английска филология (1) Финанси,банки и борси (1) kulturologiq (1) Радиално-Базирани мрежи (1) Социална педагогика (1) НУПЧЕ (1) СД (1) Етнология (1) Юридическа психология (1) Промишлени изкуства  ... (1) Приложна лингвистика (1) Маркетинг, МИО (1) ПОМИ (1) Педагогика на обучен ... (1) Спортна анимация (1) Интернет, нови медии ... (1) Социалн дейности 3-т ... (1) Топлотехника (1) Икономика на туризма (1) Филологиюески аспект ... (1) Музикален театър (1) НУПиЧЕ (1)
още специалности...