Просвещенският проект за човека в романа "Робинзон Крузо"


"Робинзон Крузо" на Даниел Дефо е една от първите книги на Просвещението, въплътила в себе си както строгите морални норми, характерни за времето, така и авантюристичните желания и нагласи на тогавашния човек за живота и света....
 

Теоретична електротехника


В помощ на студентите втори курс КСТ ... на кратко изложено най - важното от Теоретична електротехника първа и втора част...
 

Данъчна ревизия


Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им...
 

Световни фондови борси

08 мар 2008
·
14
·
1,571
·
1,301
·
239
·
4

1. Произход, същност и значение на фондовата борса 2. Лондонска фондова борса 3. Ню-Йоркска фондова борса 4. Токийска фондова борса 5. Франктфуртска фондова борса ...
 

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на „Актавис България” ЕАД


Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
 

Възобновяеми енергийни източници

02 мар 2009
·
29
·
3,068
·
800
·
848
·
215

ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от европейското законодателство.
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите...
 

Иновации в образованието


Иновации в образованието. Образователна система в Италия....
 

Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват


Разработване на курсова работа за Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват...
 

„Бизнес план на фирма „Дизайн – офис М-91”мандра „Свежест”, управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането”

25 фев 2009
·
28
·
5,402
·
748
·
584
·
163
·
1

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (205) Педагогика (81) История (80) Социология (55) Литература (86) Икономика (281) Психология (49) Публична администрация (31) Международни Отношен ... (31) Информатика, ИТ (42) Културология (28) Финанси (26) Философия (29) Туризъм (22) Реклама и PR (21) Химия (21) Политология (15) Екология (14) Маркетинг (14) Мениджмънт (14) Конституционно право (14) Социална политика (13) История на държавата ... (13) География (15) Журналистика (11) Компютърни системи и ... (11) Административно право (11) Европейска интеграция (10) Западноевропейска ли ... (9) Гражданско право (9) Икономически анализ (9) Етнология (9) Български език (9) Счетоводство (8) Икономика на труда (8) Технически науки (26) Управление на иновац ... (8) Лингвистика (8) Застрахователно дело (8) История на България (7) Стопанска дейност на ... (6) Руска литература (6) Теории на масовата к ... (6) Управление на човешк ... (6) Специална педагогика (6) Полиция, отбрана, на ... (6) Езикознание (6) Макроикономика (6) Реклама и рекламна п ... (5) Бизнес комуникации и ... (5) Почвознание (5) Руска класическа лит ... (5) Възрожденска литература (5) Методика на обучението (4) Археология (4) Международно право (4) Планиране и прогнози ... (4) Нова българска литер ... (4) Електроника (4) Математика (9) Култура и изкуство (13) Техническа безопасност (4) Нови медии (3) Театрознание и театр ... (3) Комуникационна техни ... (3) Фолклористика (3) Финансов контрол (3) Цени и ценова политика (3) Религия (3) Електротехника (3) Правна социология (3) Данъчен контрол (3) Организационно повед ... (3) Съвременна българска ... (3) Програмиране (3) Основи на управлението (3) Стратегическо управл ... (3) Нова и най-нова обща ... (2) Промишленост и произ ... (2) Механика (2) Управление на бизнес ... (2) Икономика на туризма (2) Биоорганична химия,  ... (2) Електронен бизнес (2) Геотектоника (2) Геополитика (2) Социална медицина и  ... (2) Машинознание и машин ... (2) Системи с изкуствен  ... (2) Компютърни системи  ... (2) Стара история (2) Социална психология (2) Средновековна обща и ... (2) Психология на дейността (2) История на българска ... (2) Трудово право (2) Физика (3) Естетика (2) Наказателно право (2) Медицина (4) Биология (3) Геология (2) Автоматика, изчислит ... (2) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (136) Публична администрация (91) Българска филология (86) Социология (52) Международни отношения (41) Стопанско управление (31) Финанси (29) Културология (25) Връзки с обществеността (24) Психология (23) Химия (22) Компютърни системи и ... (22) История (20) Педагогика (17) Предучилищна и начал ... (17) Туризъм (15) Философия (14) Икономика (14) Информатика (13) Счетоводство и контрол (13) География (12) Политология (11) Социални дейности (11) ВО (9) КСТ (8) Екология и опазване  ... (8) Славянска филология (7) география и история (7) Логопедия (6) Педагогика на обучен ... (6) Електроника (6) Маркетинг (6) Образователен менидж ... (5) Педагогика на обучен ... (5) Европеистика (5) култура и медии (5) Начална училищна пед ... (5) МИО (5) Икономика на социалн ... (5) ЕООС (4) Национална сигурност (4) Балканистика (4) Актьорско майсторство (4) sociologia (4) Специална педагогика (3) История и география (3) ПОТТ (3) Начална училищна пед ... (3) Предучилищна начална ... (3) Международни икономи ... (3) Педагогоика на обуче ... (3) Социалн дейности (3) НУП (2) МО (2) ПНУП (2) поги (2) PR (2) културулогия (2) Бизнес администрация (2) Финанси,банки и борси (2) Биологично активни в ... (2) Чужд език и етнология (2) Предучилищна педагогика (2) Управление на човешк ... (2) Комуникационна техни ... (2) Начална училищна пед ... (2) Етнология (1) Приложна лингвистика (1) Английска филология (1) Юридическа психология (1) Промишлени изкуства  ... (1) Маркетинг, МИО (1) Педагогика на обучен ... (1) Спортна анимация (1) Филологиюески аспект ... (1) СД (1) ПОМИ (1) Социалн дейности 3-т ... (1) Начална педагогика (1) Музикален театър (1) Икономика на туризма (1) НУПиЧЕ (1) педагогика на обучен ... (1) Интернет, нови медии ... (1) Топлотехника (1) сик (1) kulturologiq (1) Кино и телевизионно  ... (1) ПУП (1) Радиално-Базирани мрежи (1) НУПЧЕ (1) Социална педагогика (1)
още специалности...