Просвещенският проект за човека в романа "Робинзон Крузо"


"Робинзон Крузо" на Даниел Дефо е една от първите книги на Просвещението, въплътила в себе си както строгите морални норми, характерни за времето, така и авантюристичните желания и нагласи на тогавашния човек за живота и света....
 

Теоретична електротехника


В помощ на студентите втори курс КСТ ... на кратко изложено най - важното от Теоретична електротехника първа и втора част...
 

Данъчна ревизия


Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им...
 

Световни фондови борси

08 мар 2008
·
14
·
1,571
·
1,303
·
552
·
239
·
4

1. Произход, същност и значение на фондовата борса 2. Лондонска фондова борса 3. Ню-Йоркска фондова борса 4. Токийска фондова борса 5. Франктфуртска фондова борса ...
 

Маркетингово изследване.продуктова политика и изследване на нови продукти. продуктова политика на „Актавис България” ЕАД


Ясно е, че сериозен бизнес не може да се прави на основата на информация от весници и телевизията. Маркетингови изследвания започват да се правят още в края на XIX век...
 

Възобновяеми енергийни източници

02 мар 2009
·
29
·
3,068
·
800
·
854
·
215

ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от европейското законодателство.
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит в организацията


Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите...
 

Иновации в образованието


Иновации в образованието. Образователна система в Италия....
 

Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват


Разработване на курсова работа за Програма за развитие на селските райони,задачи и обхват...
 

„Бизнес план на фирма „Дизайн – офис М-91”мандра „Свежест”, управление на промените с цел усъвършенстване на функционирането”

25 фев 2009
·
28
·
5,402
·
749
·
585
·
163
·
1

В съвременните условия на глобализация и интернационализация на бизнеса, ускорено развитие на технологичните нововъведения, ограниченост на ресурсите и динамичност в промените на окръжаващата среда, в която организации и фирми развиват дейностите си...

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (205) Педагогика (82) История (80) Социология (55) Литература (86) Икономика (282) Психология (49) Публична администрация (31) Международни Отношен ... (31) Културология (28) Информатика, ИТ (42) Финанси (26) Философия (29) Туризъм (22) Реклама и PR (22) Химия (21) Политология (15) Конституционно право (14) Мениджмънт (14) Маркетинг (14) Екология (14) Социална политика (13) История на държавата ... (13) География (15) Административно право (11) Журналистика (11) Компютърни системи и ... (11) Европейска интеграция (10) Западноевропейска ли ... (9) Гражданско право (9) Икономически анализ (9) Етнология (9) Български език (9) Икономика на труда (8) Технически науки (26) Застрахователно дело (8) Управление на иновац ... (8) Лингвистика (8) Счетоводство (8) История на България (7) Стопанска дейност на ... (6) Руска литература (6) Теории на масовата к ... (6) Управление на човешк ... (6) Полиция, отбрана, на ... (6) Специална педагогика (6) Езикознание (6) Макроикономика (6) Реклама и рекламна п ... (5) Бизнес комуникации и ... (5) Почвознание (5) Възрожденска литература (5) Руска класическа лит ... (5) Международно право (4) Планиране и прогнози ... (4) Електроника (4) Математика (9) Култура и изкуство (13) Техническа безопасност (4) Археология (4) Методика на обучението (4) Нова българска литер ... (4) Цени и ценова политика (3) Електротехника (3) Правна социология (3) Съвременна българска ... (3) Организационно повед ... (3) Данъчен контрол (3) Програмиране (3) Стратегическо управл ... (3) Основи на управлението (3) Комуникационна техни ... (3) Театрознание и театр ... (3) Нови медии (3) История на българска ... (3) Фолклористика (3) Финансов контрол (3) Религия (3) Стара история (2) Компютърни системи  ... (2) Трудово право (2) Физика (3) Естетика (2) Средновековна обща и ... (2) Социална психология (2) Психология на дейността (2) Митология (2) Финансово право (2) Наказателно право (2) Музейно дело (2) Антропология (2) Медицина (6) Държавна власт и дър ... (2) Право на интелектуал ... (2) Икономическа социология (2) Педагогическа психол ... (2) Метрология и уредост ... (2) Митническа политика (2) Политика и медии (2) Биология (3) Геология (2) Автоматика, изчислит ... (2) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (136) Публична администрация (91) Българска филология (87) Социология (52) Международни отношения (41) Стопанско управление (31) Финанси (29) Културология (25) Връзки с обществеността (25) Психология (23) Компютърни системи и ... (22) Химия (22) История (20) Педагогика (17) Предучилищна и начал ... (17) Туризъм (15) Философия (14) Икономика (14) Информатика (13) Счетоводство и контрол (13) География (12) Политология (11) Социални дейности (11) ВО (9) Екология и опазване  ... (8) КСТ (8) Славянска филология (7) география и история (7) Електроника (6) Маркетинг (6) Педагогика на обучен ... (6) Логопедия (6) Икономика на социалн ... (5) МИО (5) Начална училищна пед ... (5) Образователен менидж ... (5) Педагогика на обучен ... (5) Европеистика (5) култура и медии (5) Национална сигурност (4) Балканистика (4) sociologia (4) Актьорско майсторство (4) ЕООС (4) Специална педагогика (3) История и география (3) ПОТТ (3) Предучилищна начална ... (3) Начална училищна пед ... (3) Международни икономи ... (3) Педагогоика на обуче ... (3) Социалн дейности (3) Предучилищна педагогика (3) поги (2) PR (2) културулогия (2) Бизнес администрация (2) Биологично активни в ... (2) Чужд език и етнология (2) Финанси,банки и борси (2) Комуникационна техни ... (2) Начална училищна пед ... (2) Управление на човешк ... (2) НУП (2) МО (2) ПНУП (2) ПОМИ (1) Социалн дейности 3-т ... (1) СД (1) Филологиюески аспект ... (1) Музикален театър (1) Икономика на туризма (1) НУПиЧЕ (1) Начална педагогика (1) Интернет, нови медии ... (1) сик (1) kulturologiq (1) педагогика на обучен ... (1) Топлотехника (1) Кино и телевизионно  ... (1) ПУП (1) Радиално-Базирани мрежи (1) НУПЧЕ (1) Социална педагогика (1) Етнология (1) Приложна лингвистика (1) Юридическа психология (1) Промишлени изкуства  ... (1) Английска филология (1) Маркетинг, МИО (1) Педагогика на обучен ... (1) Спортна анимация (1)
още специалности...