Лекции по търговски сделки и несъстоятелност


Лекциите са предназначени за 4 курс на ЮЗУ"Неофит Рилси"...
 

Право на ЕС


Идеята за обединена Европа не е нова. Но едва след Втората световна война става възможно тя да бъде осъществена на практика. До 50-те години на XX в....
 

Европейската интеграция през ХХІ век


Описани са предизвикателствата пред европейския интеграционен процес през първите десетилетия на ХХІ век...
 

Международно публично право


Събрани лекции на доц.Белова, използвани в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград...
 

Лекции по стратегическо управление

13 дек 2008
·
132
·
24,917
·
1,672
·
1,096
·
247
·
1

Учебната дисциплина "Стратегическо планиране и управление на публичният сектор" е сравнително нова и сред задължителните дисциплини. Предназначена да въведе студентите и специализантите от специалност "Публична администрация" в механизма на...
 

Търговско право


Всички въпроси развити по търговско право готови само за учене...
 

Социална психология


Синтезиран лекционен курс по социална психология.....
 

Лекции по природна география на България

04 май 2009
·
57
·
10,940
·
490
·
615
·
181

Регионалната диференциация е необходим заключителен етап при географското изучаване на всяка територия, и особено при комплексните физикогеографски изследвания...
 

Лекции по основи на публичната администрация


Включени са всички лекции по основи на публичната администрация, за по-голямо улеснение са използвани съкращения и е извадена най-важната информация...

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (171) Психология (116) Социология (38) Международни Отношен ... (34) Педагогика (44) Икономика (207) Финанси (21) Публична администрация (18) Маркетинг (18) Философия (16) Политология (16) Мениджмънт (14) Конституционно право (13) Международно право (13) Икономически теории (13) Социална политика (10) Реклама и PR (9) История на държавата ... (9) География (14) Гражданско право (9) Административно право (8) Психология на управл ... (8) Информатика, ИТ (15) Европейска интеграция (7) Медицина (14) Кинезитерапия (7) История (7) Социална психология (6) Математика (9) Управление на човешк ... (6) Литература (12) Педагогическа психол ... (5) Компютърни системи и ... (5) Икономически анализ (5) Физкултура и Спорт (5) Планиране и прогнози ... (5) Специална педагогика (5) Туризъм (5) Полиция, отбрана, на ... (5) Бизнес комуникации и ... (4) Икономика на труда (4) Политика (4) Биология (6) Основи на управлението (4) Счетоводство (4) Методика на обучението (4) Криминалистика (4) Цени и ценова политика (3) Консултативна психол ... (3) Визуално програмиране (3) Химия (3) Наказателно право (3) Стратегическо управл ... (3) Статистика (3) Химична технология (3) Трудова психология (3) Вещно право (3) Държавна власт и дър ... (3) Гражданско и семейно ... (3) Физиотерапия и рехаб ... (3) Данъчен контрол (3) Програмиране (3) Икономическа и социа ... (2) Технически науки (11) Криминология (2) Банково счетоводство (2) Радиоелектроника (2) Управление на бизнес ... (2) Организационно повед ... (2) Хореография (2) Старобългарска литер ... (2) Андрагогика (2) Политика и медии (2) Вътрешни болести (2) Теория на възпитание ... (2) Макроикономика (2) Физиология на животн ... (2) Български език (2) Нова българска литер ... (2) Музика (2) Електротехника (2) Културология (1) Неврология (1) Механика (1) Управление на иновац ... (1) Медицинска психология (1) Интелектуална собств ... (1) Компютърни системи  ... (1) Диференциални уравнения (1) Техническа безопасност (1) Нови медии (1) География на населен ... (1) Управление на социал ... (1) Физика на електрични ... (1) Хранително-вкусова п ... (1) Климатология (1) Екология (1) Етнология (1) Старогръцка литература (1) Култура и изкуство (2) Физика (2)
още предмети...

По Специалности

Право (120) Психология (88) Публична администрация (61) Международни отношения (34) Стопанско управление (33) Социология (29) Педагогика (25) Финанси (19) Икономика (18) Туризъм (15) Компютърни системи и ... (14) Кинезитерапия (13) География (12) Социалн дейности (9) Българска филология (8) Счетоводство и контрол (8) Предучилищна педагог ... (7) Социални дейности (7) Европеистика (7) Информатика (6) КСТ (6) Политология (5) Начална училищна пед ... (5) Предучилищна и начал ... (5) Философия (5) Връзки с обществеността (4) НУПЧЕ (4) Химия (3) Социална педагогика (3) Електроника (3) Педагогоика на обуче ... (2) Комуникационна техни ... (2) МИО (2) Педагогика на обучен ... (2) Екология и опазване  ... (2) Образователен менидж ... (2) Специална педагогика (2) Спортна анимация (2) Маркетинг (1) Физика и математика (1) Международни икономи ... (1) НУП (1) Икономика и управлен ... (1) Икономика на индустр ... (1) Предучилищна начална ... (1) Славянска филология (1) МО (1) Педагогика на обучен ... (1) ПО по химия и физика (1) култура и медии (1) Управление на човешк ... (1) Бизнес администрация (1) Бизнесадминистрация (1) ЕООС (1) ПУНУП (1) psihologiq (1) Икономика на туризма (1) Социална превенция (1) Дидактика (1) ПНП (1) Икономика на социалн ... (1) Моделиране, технолог ... (1) Културология (1) sociologia (1) ПОФВ (1) marketing (1) Кинезиология (1) Английска филология (1) Изкуствознание (1) Логопедия (1)
още специалности...