Навигация - пищови за държавен изпит


Адиабатни процеси - тези процеси, които изменението на температурата на въздуха в даден въздушен обем става без обмен на топлина с външната среда...
 

Електрозадвижване на корабните товаро-подемни механизми


Корабните товароподемни механизми се характеризират с тейки усложия на експллоатация, поради наличието на много фактори влияещи върху режима на работа...
 

Мостов токоизправител


На фиг. 3.50а е показана конкретна схема на двуполупериоден мостов токоизправител (схема Грец) без изглаждащ кондензатор. През първия полупериод са отпушени само диодите, на които вторичното напрежение u2 действува в права посока....
 

Електрическа верига


Електронните филтри са схеми, които пропускат (със или без усилване) сигнали с определени честоти и не пропускат всички останали сигнали или пък създават определена честотна зависимост на фазовата разлика между изходното и входното напрежение...
 

Теория и устройство на кораба - пищов


Ефект на плътността. Изменението на плътноста на водата - поради промяна в соленоста, температура и др. водят до трансформиране на потопения обем...
 

Теория и устройство на кораба


Съпротивление на триене и изчисляването му. Най-съществена роля в съпротивлението на водата играе съпротивлението на триене...
 

Честоти и честотни диапазони използвани за връзка по ВВП


Честоти и честотни диапазони използвани за връзка по ВВП Понятие за радиовълна – радиовълните представляват полева или невеществена материя. За осъществяване на радиовръзката се използват електромагнитни вълни, които се излъчват в свободното...
 

Пищови по електробезопасност


Местата където ел. тока протичат в земята са следните: там, където има непосредствено допиране на тоководеща...
 

Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност.


В най-развитите страни на света на социалната компетентност на ръководителите се гледа като на ключът към успеха...

Избрани критерии за търсене

Варна
Висше военноморско училище "Н.Й. ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Корабни силови уредб ... (31) Теория на кораба (26) Морско право (22) Технически науки (83) Транспорт (15) Електроника (13) Електротехника (12) Психология (15) Екология (10) Физика (13) Корабостроене (68) Право (11) Електрически машини (6) Икономика (24) Метеорология (5) Комуникационна техни ... (5) Електромеханични сис ... (5) Химия (6) Радиоелектроника (5) Военна психология (4) Международни Отношен ... (4) Математически анализ (4) Машинознание и машин ... (4) История (4) Двигатели с вътрешно ... (4) Технологии, машини и ... (3) Полиция, отбрана, на ... (3) Математика (8) Машиностроене (3) Маркетинг (3) Военни науки (3) Енергетика (2) Логистика (2) Организационно повед ... (2) Компютърни системи и ... (2) Проектиране и констр ... (2) Информатика, ИТ (4) Електронен бизнес (2) Сигнали и системи (2) Управление на човешк ... (2) Противопожарна техника (2) Физика на вълновите  ... (2) Парни и газови турбини (2) Системи за наблюдени ... (2) Международно право (2) Технология на машино ... (1) Механика (1) Транспорт и ос (1) Автомобили, трактори ... (1) Търговия (1) Автоматизация на еле ... (1) Икономически анализ (1) Техника на безопасност (1) Авиационна и космиче ... (1) Компютърни системи  ... (1) Контрол на пътното д ... (1) Металургия (1) Европейска интеграция (1) Икономика на предпри ... (1) Трудово право (1) Предприемачество (1) Административно право (1) Туризъм (1) Микроикономика (1) Топлотехника и термо ... (1) Радио вълни и радио  ... (1) Техническа безопасност (1) Материалознание (1) Криминалистика (1) Теоретична и математ ... (1) Информационни технол ... (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геофизика, астрономи ... (7) Органична химия (1) Астрономия (1) Философия (1) География (2) Международна икономика (1) Теория на вероятност ... (1) Английски (1) Корпоративни финанси (1) Промишленост и произ ... (1) Мениджмънт (1) Банково дело (1) Физика на океана, ат ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Чужди езици (1)
още предмети...