Предпазване от взривове и пожари


Предпазване от взривове и пожари. Първични мероприятия по борба с пожари, съгласно РБЖ...
 

Електрозадвижване на корабните товаро-подемни механизми


Корабните товароподемни механизми се характеризират с тейки усложия на експллоатация, поради наличието на много фактори влияещи върху режима на работа...
 

Мостов токоизправител


На фиг. 3.50а е показана конкретна схема на двуполупериоден мостов токоизправител (схема Грец) без изглаждащ кондензатор. През първия полупериод са отпушени само диодите, на които вторичното напрежение u2 действува в права посока....
 

Електрическа верига


Електронните филтри са схеми, които пропускат (със или без усилване) сигнали с определени честоти и не пропускат всички останали сигнали или пък създават определена честотна зависимост на фазовата разлика между изходното и входното напрежение...
 

Теория и устройство на кораба - пищов


Ефект на плътността. Изменението на плътноста на водата - поради промяна в соленоста, температура и др. водят до трансформиране на потопения обем...
 

Теория и устройство на кораба


Съпротивление на триене и изчисляването му. Най-съществена роля в съпротивлението на водата играе съпротивлението на триене...
 

Честоти и честотни диапазони използвани за връзка по ВВП


Честоти и честотни диапазони използвани за връзка по ВВП Понятие за радиовълна – радиовълните представляват полева или невеществена материя. За осъществяване на радиовръзката се използват електромагнитни вълни, които се излъчват в свободното...
 

Пищови по електробезопасност


Местата където ел. тока протичат в земята са следните: там, където има непосредствено допиране на тоководеща...
 

Определение, цел, предмет и задачи на екологията


Презентацията има за цел, да покаже методите за изпълнение на MARPOL конвенцията, за предпазване на водните басейни от замърсяване, според различните анекси....

Избрани критерии за търсене

Варна
Висше военноморско училище "Н.Й. ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Корабни силови уредб ... (31) Теория на кораба (25) Морско право (22) Технически науки (82) Транспорт (15) Електроника (13) Електротехника (12) Психология (15) Екология (10) Физика (13) Корабостроене (67) Право (11) Електрически машини (6) Икономика (24) Радиоелектроника (5) Метеорология (5) Комуникационна техни ... (5) Електромеханични сис ... (5) Химия (6) Международни Отношен ... (4) Военна психология (4) Математически анализ (4) Машинознание и машин ... (4) История (4) Технологии, машини и ... (3) Полиция, отбрана, на ... (3) Математика (8) Двигатели с вътрешно ... (3) Маркетинг (3) Машиностроене (3) Военни науки (3) Логистика (2) Международно право (2) Енергетика (2) Организационно повед ... (2) Компютърни системи и ... (2) Проектиране и констр ... (2) Информатика, ИТ (4) Управление на човешк ... (2) Електронен бизнес (2) Сигнали и системи (2) Противопожарна техника (2) Физика на вълновите  ... (2) Парни и газови турбини (2) Системи за наблюдени ... (2) Физика на океана, ат ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Технология на машино ... (1) Механика (1) Транспорт и ос (1) Автомобили, трактори ... (1) Търговия (1) Автоматизация на еле ... (1) Икономически анализ (1) Техника на безопасност (1) Авиационна и космиче ... (1) Компютърни системи  ... (1) Предприемачество (1) Контрол на пътното д ... (1) Металургия (1) Европейска интеграция (1) Икономика на предпри ... (1) Трудово право (1) Административно право (1) Туризъм (1) Техническа безопасност (1) Микроикономика (1) Топлотехника и термо ... (1) Радио вълни и радио  ... (1) Материалознание (1) Криминалистика (1) Теоретична и математ ... (1) Информационни технол ... (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геофизика, астрономи ... (7) Органична химия (1) Астрономия (1) Философия (1) География (2) Международна икономика (1) Теория на вероятност ... (1) Английски (1) Корпоративни финанси (1) Промишленост и произ ... (1) Мениджмънт (1) Банково дело (1) Чужди езици (1)
още предмети...