Мостов токоизправител


На фиг. 3.50а е показана конкретна схема на двуполупериоден мостов токоизправител (схема Грец) без изглаждащ кондензатор. През първия полупериод са отпушени само диодите, на които вторичното напрежение u2 действува в права посока....
 

Електрическа верига


Електронните филтри са схеми, които пропускат (със или без усилване) сигнали с определени честоти и не пропускат всички останали сигнали или пък създават определена честотна зависимост на фазовата разлика между изходното и входното напрежение...
 

Теория и устройство на кораба - пищов


Ефект на плътността. Изменението на плътноста на водата - поради промяна в соленоста, температура и др. водят до трансформиране на потопения обем...
 

Теория и устройство на кораба


Съпротивление на триене и изчисляването му. Най-съществена роля в съпротивлението на водата играе съпротивлението на триене...
 

Честоти и честотни диапазони използвани за връзка по ВВП


Честоти и честотни диапазони използвани за връзка по ВВП Понятие за радиовълна – радиовълните представляват полева или невеществена материя. За осъществяване на радиовръзката се използват електромагнитни вълни, които се излъчват в свободното...
 

Пищови по електробезопасност


Местата където ел. тока протичат в земята са следните: там, където има непосредствено допиране на тоководеща...
 

Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност.


В най-развитите страни на света на социалната компетентност на ръководителите се гледа като на ключът към успеха...
 

Пристанище Варна Изток-Запад


Анализ на структурата на Пристанище Варна Изток - Запад Подготовка за доклад...
 

Електрозадвижване на корабните товаро-подемни механизми


Корабните товароподемни механизми се характеризират с тейки усложия на експллоатация, поради наличието на много фактори влияещи върху режима на работа...

Избрани критерии за търсене

Варна
Висше военноморско училище "Н.Й. ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Корабни силови уредб ... (31) Теория на кораба (26) Морско право (22) Транспорт (15) Технически науки (84) Електроника (13) Електротехника (12) Психология (15) Физика (13) Екология (10) Корабостроене (68) Право (12) Електрически машини (6) Икономика (24) Електромеханични сис ... (5) Химия (6) Радиоелектроника (5) Метеорология (5) Комуникационна техни ... (5) Двигатели с вътрешно ... (5) Военна психология (4) Математически анализ (4) Международни Отношен ... (4) Машинознание и машин ... (4) История (4) Военни науки (3) Технологии, машини и ... (3) Полиция, отбрана, на ... (3) Математика (8) Машиностроене (3) Маркетинг (3) Управление на човешк ... (2) Противопожарна техника (2) Физика на вълновите  ... (2) Парни и газови турбини (2) Системи за наблюдени ... (2) Международно право (2) Енергетика (2) Логистика (2) Компютърни системи и ... (2) Организационно повед ... (2) Проектиране и констр ... (2) Информатика, ИТ (4) Електронен бизнес (2) Сигнали и системи (2) Международна икономика (1) Теория на вероятност ... (1) Английски (1) Корпоративни финанси (1) Промишленост и произ ... (1) Мениджмънт (1) Банково дело (1) Физика на океана, ат ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Технология на машино ... (1) Механика (1) Транспорт и ос (1) Автомобили, трактори ... (1) Търговия (1) Автоматизация на еле ... (1) Икономически анализ (1) Техника на безопасност (1) Авиационна и космиче ... (1) Компютърни системи  ... (1) Контрол на пътното д ... (1) Металургия (1) Европейска интеграция (1) Икономика на предпри ... (1) Трудово право (1) Предприемачество (1) Административно право (1) Туризъм (1) Микроикономика (1) Топлотехника и термо ... (1) Радио вълни и радио  ... (1) Техническа безопасност (1) Материалознание (1) Криминалистика (1) Теоретична и математ ... (1) Информационни технол ... (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геофизика, астрономи ... (7) Органична химия (1) Астрономия (1) Философия (1) География (2) Чужди езици (1)
още предмети...