Здравна профилактика и хигиена


Хигиената е медицинска наука, която изучава въздействието на обкръжаващата среда върху човека с цел опазване здравето, работоспособността и дълголетието както на отделния индивид, така и на обществото като цяло....
 

Всички лекции по генетика


Всички лекции по Генетика от втори курс събрани на едно място в един единствен документ....
 

Лекции по рентгенология, лъчелечение и нуклеарна медицина

29 май 2009
·
51
·
17,772
·
646
·
1,623
·
134
·
1

Получаване на рентгенови лъчи Рентгеновите лъчи са част от електромагнитния спектър. Те се получават когато силно ускорени електрони намаляват своята скорост при среща с преграда...
 

Детска психология


Лекция за медицински сестри по детска психология. Най-популярните периодизации са тази на Жан Пиаже (критерий: интелектуалното развитие); на Г.К.Ушаков (критерий: емоционалното съзряване), на З.Фройд ( критерий: социализацията на детето). ...
 

Социално и здравно законодателство


Изключително важен фактор за укрепване и усъвършенстване на здравната система и здравеопазването е здравното законодателство. Чрез регулираните от него обществени отношения, здравното законодателство, способства за усъвършенстване на здравната система...
 

Теми по токсикология


Медикаментозно увреждане на репродуктивната система и рискова категория лекарства при бременност. Метални токсични вещества и интоксикации. Токсични въглеводороди /ВВ/ и интоксикации. Диоксини и дибензофурани (Д и ДФ). Алкохоли и гликоли...
 

Етиката като наука


Етиката като наука - възникване, същност, методи и значение....
 

Анемии в детска възраст


Хемопоеза - кръвотворната система е високоспециализиран комплекс: кръвотворни органи; периферна кръв...
 

Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи


Здравни грижи – комплекс от мероприятия (медицински и не медицински), предоставени с цел задоволяване на определени човешки потребности. Здравна потребност – всичко нужно на лицето, за да се осигури комфорта на неговия живот....

Избрани критерии за търсене

Варна
Медицински университет "Проф.П.С ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (65) Акушерство и гинекол ... (7) Здравен мениджмънт (7) Хранене и диететика (5) Инфекциозни болести (4) Трудово право (3) Физиотерапия и рехаб ... (3) Педиатрия (3) Сестрински грижи (3) Обща хирургия (3) Химия (2) Етика (2) Фармакология (2) Педагогика (2) Социална медицина и  ... (2) Финанси (2) Гастроентерология (2) Стоматология (2) Право (6) Психология (2) Анатомия (2) Гражданско право (1) Езикознание (1) Ортодонтия (1) Фармация (1) Мениджмънт (1) Генетика (1) Белодробни болести (1) Биология (5) Управление на социал ... (1) Статистика (1) Макроикономика (1) Стратегическо управл ... (1) Анатомия, хистология ... (1) Икономика (15) Социология (1) Хигиена (1) Строителство (1) Икономически теории (1) Анестезиология и реа ... (1) Биохимия (1) Информатика, ИТ (1) Ортопедия и травмато ... (1) Физиология на животн ... (1) Бизнес комуникации и ... (1) Паразитология и хелм ... (1) Административно право (1) Токсикология (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Патологоанатомия и ц ... (1) Философия (2) Технически науки (1)
още предмети...