Следоперативен период


Следоператиен период, етапи на следоперативния период, грижи за болния...
 

Артериална недостатъчност


Остра артериална непроходимост. Приблизително една трета от работата на съдовите хирурзи е свързана с извършването на спешни хирургични интервенции...
 

Обща патология


Патологията като предмет. Методи на патологията - аутопсия, биопсия и експеримент....
 

Медицинска демография на населението


Статика на населението. Динамика на населението - миграция. Раждаемост. Плодовитост. Медико-социални проблеми на майчинството и детството. Смъртност. Детска смъртност...
 

Сестрински грижи при заболявания в напреднала и старческа възраст


Специфика на грижите за стари хора с различните видове кома, гърч, деменция, депресия, болест на Паркинсон, инфаркт...
 

Случаи в детската хирургия


Подробно разбработени различни нозологични единици в областта на детската хирургия...
 

Лечение на пулпити


Лечение на пулпити на постоянни детски зъби. Принципи на лечение: стремеж за съхраняване виталитета на зъба; да се запази растежната зона за доизграждане на корена; ако се налага, хирургичното отстраняване на пулпата да...
 

Лекции по Финанси


Лекции по основи на финансите, местни данъци и такси, ДДС, акцизи, мита и др....
 

Демографски процеси и показатели – същност и класификация


Групово здраве – здравето на отделни социални групи, заемащи определена територия, функциониращи като реални човешки обединения и имащи свои специфични цели и организация на дейностите (семейство, трудов колектив)...
 

Болести на дебелото черво


Презентацията е подходяща за студенти по медицина. Съдържа 2 много важни въпроса от конспекта по хирургия за държавен изпит. Могат да бъдат научени само от тази презентация...

Избрани критерии за търсене

Варна
Медицински университет "Проф.П.С ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (286) Здравен мениджмънт (37) Сестрински грижи (28) Акушерство и гинекол ... (19) Социална медицина и  ... (18) Психология (19) Фармация (11) Инфекциозни болести (11) Анатомия (9) Педиатрия (9) Хранене и диететика (9) Фармакология (9) Стоматология (9) Обща хирургия (8) Гастроентерология (8) Педагогика (13) Хигиена (6) Психиатрия (6) Мениджмънт (6) Биология (21) Клинична лаборатория (5) Икономика (69) Вътрешни болести (5) Физиотерапия и рехаб ... (5) Управление на човешк ... (5) Химия (11) Онкология (5) Ортодонтия (4) Токсикология (4) Неврология (4) Анестезиология и реа ... (4) Методика на обучението (4) Аналитична химия (4) Белодробни болести (3) Генетика (3) Трудово право (3) Патологоанатомия и ц ... (3) Информатика, ИТ (4) Социология (3) Статистика (3) Анатомия, хистология ... (3) Стратегическо управл ... (3) Микробиология (3) Право (7) Маркетинг (3) Биохимия (3) Етика (3) Медицинска психология (3) Финанси (3) Кинезитерапия (2) Физика (2) Демография (2) Дерматология и венер ... (2) Бизнес комуникации и ... (2) Конфликтология (2) Биоорганична химия,  ... (2) Паразитология и хелм ... (2) Управление на качест ... (2) Екология (2) Имунология (2) Физиология на животн ... (2) Геронтология и гериа ... (2) Ортопедия и травмато ... (2) Материалознание (2) Социална психология (2) Противопожарна техника (1) Андрагогика (1) Строителство (1) Управление на социал ... (1) Техническа безопасност (1) Управление на риска (1) Административно право (1) Рентгенология (1) Икономически теории (1) Моделиране на решени ... (1) Езикознание (1) Бизнес администрация (1) Епидемиология (1) Физкултура и Спорт (1) Ото-рино-ларингология (1) Военни науки (1) Финансови пазари и и ... (1) Съдебна медицина (1) Техника на безопасност (1) Програмиране (1) Имунопатология и але ... (1) Патофизиология (1) Управление на бизнес ... (1) Политология (1) Специална педагогика (1) Макроикономика (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Производствен менидж ... (1) Геофизика (1) Социална политика (1) Труд и трудови отно ... (1) Гражданско право (1) Технически науки (6) Философия (3)
още предмети...