Следоперативен период


Следоператиен период, етапи на следоперативния период, грижи за болния...
 

Артериална недостатъчност


Остра артериална непроходимост. Приблизително една трета от работата на съдовите хирурзи е свързана с извършването на спешни хирургични интервенции...
 

Обща патология


Патологията като предмет. Методи на патологията - аутопсия, биопсия и експеримент....
 

Медицинска демография на населението


Статика на населението. Динамика на населението - миграция. Раждаемост. Плодовитост. Медико-социални проблеми на майчинството и детството. Смъртност. Детска смъртност...
 

Случаи в детската хирургия


Подробно разбработени различни нозологични единици в областта на детската хирургия...
 

Сестрински грижи при заболявания в напреднала и старческа възраст


Специфика на грижите за стари хора с различните видове кома, гърч, деменция, депресия, болест на Паркинсон, инфаркт...
 

Лечение на пулпити


Лечение на пулпити на постоянни детски зъби. Принципи на лечение: стремеж за съхраняване виталитета на зъба; да се запази растежната зона за доизграждане на корена; ако се налага, хирургичното отстраняване на пулпата да...
 

Лекции по Финанси


Лекции по основи на финансите, местни данъци и такси, ДДС, акцизи, мита и др....
 

Демографски процеси и показатели – същност и класификация


Групово здраве – здравето на отделни социални групи, заемащи определена територия, функциониращи като реални човешки обединения и имащи свои специфични цели и организация на дейностите (семейство, трудов колектив)...
 

Болести на дебелото черво


Презентацията е подходяща за студенти по медицина. Съдържа 2 много важни въпроса от конспекта по хирургия за държавен изпит. Могат да бъдат научени само от тази презентация...

Избрани критерии за търсене

Варна
Медицински университет "Проф.П.С ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (283) Здравен мениджмънт (36) Сестрински грижи (28) Акушерство и гинекол ... (18) Социална медицина и  ... (18) Психология (19) Фармация (11) Инфекциозни болести (11) Анатомия (9) Педиатрия (9) Хранене и диететика (9) Фармакология (9) Стоматология (9) Обща хирургия (8) Гастроентерология (8) Педагогика (12) Мениджмънт (6) Биология (21) Психиатрия (6) Хигиена (6) Вътрешни болести (5) Физиотерапия и рехаб ... (5) Онкология (5) Управление на човешк ... (5) Химия (10) Клинична лаборатория (5) Икономика (68) Токсикология (4) Неврология (4) Методика на обучението (4) Анестезиология и реа ... (4) Аналитична химия (4) Ортодонтия (4) Патологоанатомия и ц ... (3) Информатика, ИТ (4) Социология (3) Статистика (3) Маркетинг (3) Стратегическо управл ... (3) Анатомия, хистология ... (3) Микробиология (3) Право (7) Биохимия (3) Медицинска психология (3) Етика (3) Финанси (3) Белодробни болести (3) Генетика (3) Трудово право (3) Демография (2) Физика (2) Паразитология и хелм ... (2) Дерматология и венер ... (2) Бизнес комуникации и ... (2) Конфликтология (2) Имунология (2) Управление на качест ... (2) Екология (2) Физиология на животн ... (2) Ортопедия и травмато ... (2) Материалознание (2) Кинезитерапия (2) Социална психология (2) Техническа безопасност (1) Строителство (1) Управление на социал ... (1) Управление на риска (1) Езикознание (1) Административно право (1) Рентгенология (1) Икономически теории (1) Биоорганична химия,  ... (1) Техника на безопасност (1) Епидемиология (1) Моделиране на решени ... (1) Физкултура и Спорт (1) Бизнес администрация (1) Военни науки (1) Финансови пазари и и ... (1) Ото-рино-ларингология (1) Имунопатология и але ... (1) Програмиране (1) Съдебна медицина (1) Патофизиология (1) Макроикономика (1) Управление на бизнес ... (1) Производствен менидж ... (1) Политология (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Гражданско право (1) Геронтология и гериа ... (1) Противопожарна техника (1) Геофизика (1) Социална политика (1) Труд и трудови отно ... (1) Андрагогика (1) Технически науки (6) Философия (3)
още предмети...