Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...
 

Специални разузнавателни средства


Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията - СРС се осигуряват и прилагат...
 

Административно право - пищови


Пищови по административно право и процес за ВСУ "Черноризец Храбър", специалност право...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (209) Психология (125) Полиция, отбрана, на ... (100) Икономика (413) Маркетинг (53) Публична администрация (49) Мениджмънт (38) Международни Отношен ... (31) Архитектура и градоу ... (28) Философия (45) Наказателно право (23) Информатика, ИТ (26) Социология (22) Финанси (21) Криминалистика (21) Управление на човешк ... (20) Административно право (20) Реклама и PR (20) Счетоводство (19) Строителство (17) Журналистика (15) Държавна власт и дър ... (14) Европейска интеграция (14) История (16) Стратегическо управл ... (14) Глобализация и регио ... (13) Етика (13) Туризъм (12) Бизнес комуникации и ... (11) Екология (12) Социална политика (11) Реторика (10) Конституционно право (10) Бизнес администрация (10) Планиране и прогнози ... (10) Психология на управл ... (9) Финансови пазари и и ... (9) Международно право (9) Основи на управлението (9) Политология (8) Международна икономика (8) Статистика (8) Логистика (8) Конфликтология (7) Организационно повед ... (7) Управление на риска (7) Криминология (7) Икономически теории (7) Строителна механика, ... (7) Предприемачество (7) Политика (6) Регионално развитие (6) Стопанска дейност на ... (6) Педагогика (8) Механика (13) Управление на качест ... (6) Банково дело (5) Гражданско и семейно ... (5) Управление на иновац ... (5) Финансово право (5) Социална психология (5) Естетика (5) Юридическа психология (5) Етнопсихология (5) Психология на дейността (4) Икономика на труда (4) Стопанска история (4) Противопожарна техника (4) Военни науки (4) Трудово право (4) Техника на безопасност (4) Гражданско право (4) Морско право (4) Електронен бизнес (4) История на държавата ... (3) Здравен мениджмънт (3) Технически науки (65) Транспорт (3) Икономически анализ (3) Икономика на предпри ... (3) Право на интелектуал ... (3) Правен анализ (3) Съдебни експертизи (3) Мениджмънт проекти (3) Управление на бизнес ... (3) Съдебна медицина (3) Митническа политика (3) Културология (3) Борси и борсови опер ... (3) Геополитика (2) Педагогическа психол ... (2) Пътни и строителни м ... (2) Реклама и рекламна п ... (2) Химия (2) Изобр. изкуство (2) Програмиране (2) История на България (2) География (4) История на българска ... (2) Хотелиерство (2) Култура и изкуство (6) Медицина (5) Литература (1)
още предмети...

По Специалности

Право (135) Публична администрация (111) Психология (109) МИО (71) Стопанско управление (67) Защита на национална ... (66) ППООР (47) Архитектура (40) Международен маркетинг (36) Международни отношения (33) ЗНС (31) Счетоводство и контрол (24) ППООП-Криманалистика (23) Мениджмънт на туризма (22) Журналистика (21) Защита на нацоналнат ... (20) Строителство на сгра ... (18) публична администраия (17) Стопанско управление ... (17) Стопанско упранвлени ... (13) Криминалистика (12) Мениджмънт в междуна ... (12) Мениджмът на туризма (12) Финанси и счетоводство (10) Администрация и упра ... (10) Икономика (9) Информатика (7) ПА (7) ППООР-Криманалистика (7) История (7) международен бизнес  ... (7) Строителство на сгра ... (7) ССС (6) Защита от бедствия и ... (5) Хореография (4) Стопанско управление ... (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Социален мениджмънт (4) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (4) Международни икономи ... (4) Защита от аварии и б ... (4) Международни финанси (4) Съдебни Криминалисти ... (3) Приложна психология (3) Международни иконом ... (3) МТ (3) Реклама и ПР (3) Социални дейности (3) Пожарна безопасност  ... (3) Политология (3) Съдебно експертен ин ... (2) Защита при аварии и  ... (2) права (2) MO (2) кримуналистика (2) Европеистика (2) Финанси (2) ФБММ (2) ММБ (2) Автоматика (1) Мждународни икономич ... (1) ПР (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Национална сигурност (1) Реклама и Пиар (1) Бизнес администрация (1) УЧР (1) Управление на междун ... (1) реклама и пи ар (1) Съдебни експертизи (1) държавен изпит (1) Проектна организация ... (1) БАТ (1) Финансов и банков ме ... (1) ПБЗН (1) ЗНС - профил ЗАБ (1) Противодействие на п ... (1) Управление на европе ... (1) Моден дизайн (1) Педагогика (1) ППОР (1)
още специалности...