Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...
 

Специални разузнавателни средства


Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията - СРС се осигуряват и прилагат...
 

Административно право - пищови


Пищови по административно право и процес за ВСУ "Черноризец Храбър", специалност право...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (209) Психология (125) Полиция, отбрана, на ... (100) Икономика (413) Маркетинг (53) Публична администрация (49) Мениджмънт (38) Международни Отношен ... (31) Архитектура и градоу ... (28) Философия (45) Наказателно право (23) Социология (22) Информатика, ИТ (26) Криминалистика (21) Финанси (21) Управление на човешк ... (20) Административно право (20) Реклама и PR (20) Счетоводство (19) Строителство (17) Журналистика (15) Стратегическо управл ... (14) Държавна власт и дър ... (14) Европейска интеграция (14) История (16) Етика (13) Глобализация и регио ... (13) Туризъм (12) Екология (12) Социална политика (11) Бизнес комуникации и ... (11) Планиране и прогнози ... (10) Реторика (10) Конституционно право (10) Бизнес администрация (10) Психология на управл ... (9) Финансови пазари и и ... (9) Международно право (9) Основи на управлението (9) Политология (8) Международна икономика (8) Статистика (8) Логистика (8) Предприемачество (7) Конфликтология (7) Криминология (7) Организационно повед ... (7) Управление на риска (7) Строителна механика, ... (7) Икономически теории (7) Управление на качест ... (6) Регионално развитие (6) Политика (6) Стопанска дейност на ... (6) Педагогика (8) Механика (13) Етнопсихология (5) Банково дело (5) Гражданско и семейно ... (5) Управление на иновац ... (5) Финансово право (5) Социална психология (5) Естетика (5) Юридическа психология (5) Електронен бизнес (4) Морско право (4) Психология на дейността (4) Икономика на труда (4) Стопанска история (4) Противопожарна техника (4) Трудово право (4) Военни науки (4) Техника на безопасност (4) Гражданско право (4) Културология (3) Митническа политика (3) Борси и борсови опер ... (3) Технически науки (65) История на държавата ... (3) Здравен мениджмънт (3) Транспорт (3) Икономически анализ (3) Икономика на предпри ... (3) Право на интелектуал ... (3) Правен анализ (3) Съдебни експертизи (3) Управление на бизнес ... (3) Мениджмънт проекти (3) Съдебна медицина (3) Култура и изкуство (8) Електротехника (2) Български език (2) Микроикономика (2) Математика (2) Педагогическа психол ... (2) Геополитика (2) Химия (2) Пътни и строителни м ... (2) Реклама и рекламна п ... (2) Изобр. изкуство (2) Медицина (5) География (2) Литература (1)
още предмети...

По Специалности

Право (135) Публична администрация (111) Психология (109) МИО (71) Стопанско управление (67) Защита на национална ... (66) ППООР (47) Архитектура (40) Международен маркетинг (36) Международни отношения (33) ЗНС (31) Счетоводство и контрол (24) ППООП-Криманалистика (23) Мениджмънт на туризма (22) Журналистика (21) Защита на нацоналнат ... (20) Строителство на сгра ... (18) Стопанско управление ... (17) публична администраия (17) Стопанско упранвлени ... (13) Мениджмът на туризма (12) Криминалистика (12) Мениджмънт в междуна ... (12) Финанси и счетоводство (10) Администрация и упра ... (10) Икономика (9) Информатика (7) ПА (7) ППООР-Криманалистика (7) История (7) международен бизнес  ... (7) Строителство на сгра ... (7) ССС (6) Защита от бедствия и ... (5) Защита от аварии и б ... (4) Международни финанси (4) Хореография (4) Стопанско управление ... (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Социален мениджмънт (4) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (4) Международни икономи ... (4) Пожарна безопасност  ... (3) Политология (3) Съдебни Криминалисти ... (3) Приложна психология (3) Международни иконом ... (3) МТ (3) Реклама и ПР (3) Социални дейности (3) Финанси (2) ММБ (2) ФБММ (2) Съдебно експертен ин ... (2) Защита при аварии и  ... (2) права (2) MO (2) кримуналистика (2) Европеистика (2) Противодействие на п ... (1) Управление на европе ... (1) Педагогика (1) ППОР (1) Моден дизайн (1) Мждународни икономич ... (1) Автоматика (1) ПР (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Национална сигурност (1) Бизнес администрация (1) Реклама и Пиар (1) УЧР (1) Управление на междун ... (1) реклама и пи ар (1) държавен изпит (1) Съдебни експертизи (1) Проектна организация ... (1) ПБЗН (1) БАТ (1) Финансов и банков ме ... (1) ЗНС - профил ЗАБ (1)
още специалности...