Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...
 

Специални разузнавателни средства


Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията - СРС се осигуряват и прилагат...
 

Административно право - пищови


Пищови по административно право и процес за ВСУ "Черноризец Храбър", специалност право...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (209) Психология (125) Полиция, отбрана, на ... (100) Икономика (413) Маркетинг (53) Публична администрация (49) Мениджмънт (38) Международни Отношен ... (31) Архитектура и градоу ... (28) Философия (45) Наказателно право (23) Социология (22) Информатика, ИТ (26) Финанси (21) Криминалистика (21) Управление на човешк ... (20) Административно право (20) Реклама и PR (20) Счетоводство (19) Строителство (17) Журналистика (15) История (16) Стратегическо управл ... (14) Държавна власт и дър ... (14) Европейска интеграция (14) Глобализация и регио ... (13) Етика (13) Туризъм (12) Екология (12) Социална политика (11) Бизнес комуникации и ... (11) Бизнес администрация (10) Планиране и прогнози ... (10) Реторика (10) Конституционно право (10) Основи на управлението (9) Психология на управл ... (9) Финансови пазари и и ... (9) Международно право (9) Политология (8) Международна икономика (8) Статистика (8) Логистика (8) Икономически теории (7) Строителна механика, ... (7) Предприемачество (7) Конфликтология (7) Организационно повед ... (7) Управление на риска (7) Криминология (7) Управление на качест ... (6) Политика (6) Регионално развитие (6) Стопанска дейност на ... (6) Педагогика (8) Механика (13) Юридическа психология (5) Етнопсихология (5) Банково дело (5) Гражданско и семейно ... (5) Управление на иновац ... (5) Финансово право (5) Социална психология (5) Естетика (5) Морско право (4) Електронен бизнес (4) Психология на дейността (4) Икономика на труда (4) Стопанска история (4) Противопожарна техника (4) Военни науки (4) Трудово право (4) Техника на безопасност (4) Гражданско право (4) Мениджмънт проекти (3) Управление на бизнес ... (3) Съдебна медицина (3) Митническа политика (3) Културология (3) Борси и борсови опер ... (3) История на държавата ... (3) Здравен мениджмънт (3) Технически науки (65) Транспорт (3) Икономически анализ (3) Икономика на предпри ... (3) Право на интелектуал ... (3) Правен анализ (3) Съдебни експертизи (3) Промишленост и произ ... (2) Литература (3) Култура на предприем ... (2) Хореография (2) Физика (2) Геодезия (2) Кинознание, киноизку ... (2) Култура и изкуство (8) Електротехника (2) Български език (2) Микроикономика (2) Медицина (5) География (2)
още предмети...

По Специалности

Право (135) Публична администрация (111) Психология (109) МИО (71) Стопанско управление (67) Защита на национална ... (66) ППООР (47) Архитектура (40) Международен маркетинг (36) Международни отношения (33) ЗНС (31) Счетоводство и контрол (24) ППООП-Криманалистика (23) Мениджмънт на туризма (22) Журналистика (21) Защита на нацоналнат ... (20) Строителство на сгра ... (18) публична администраия (17) Стопанско управление ... (17) Стопанско упранвлени ... (13) Мениджмънт в междуна ... (12) Мениджмът на туризма (12) Криминалистика (12) Финанси и счетоводство (10) Администрация и упра ... (10) Икономика (9) Информатика (7) ПА (7) ППООР-Криманалистика (7) История (7) международен бизнес  ... (7) Строителство на сгра ... (7) ССС (6) Защита от бедствия и ... (5) Защита от аварии и б ... (4) Международни финанси (4) Хореография (4) Стопанско управление ... (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Социален мениджмънт (4) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (4) Международни икономи ... (4) Социални дейности (3) Пожарна безопасност  ... (3) Политология (3) Съдебни Криминалисти ... (3) Приложна психология (3) Международни иконом ... (3) МТ (3) Реклама и ПР (3) кримуналистика (2) Европеистика (2) Финанси (2) ФБММ (2) ММБ (2) Съдебно експертен ин ... (2) Защита при аварии и  ... (2) права (2) MO (2) Проектна организация ... (1) БАТ (1) Финансов и банков ме ... (1) ПБЗН (1) ЗНС - профил ЗАБ (1) Противодействие на п ... (1) Управление на европе ... (1) Моден дизайн (1) Педагогика (1) ППОР (1) Автоматика (1) Мждународни икономич ... (1) ПР (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Национална сигурност (1) Реклама и Пиар (1) Бизнес администрация (1) УЧР (1) Управление на междун ... (1) реклама и пи ар (1) Съдебни експертизи (1) държавен изпит (1)
още специалности...