Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,114
·
1,958
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (391) Психология (270) Полиция, отбрана, на ... (170) Икономика (830) Публична администрация (94) Мениджмънт (88) Маркетинг (84) Информатика, ИТ (86) Международни Отношен ... (68) Философия (100) Социология (50) Архитектура и градоу ... (49) Туризъм (43) Криминалистика (41) История (43) Европейска интеграция (37) Финанси (35) Наказателно право (35) Реклама и PR (34) Политология (34) Журналистика (33) Счетоводство (33) Етика (30) Строителство (27) Управление на човешк ... (27) Бизнес комуникации и ... (23) Екология (24) Административно право (22) Социална политика (21) Държавна власт и дър ... (20) Глобализация и регио ... (20) Стратегическо управл ... (20) Статистика (20) Основи на управлението (19) Предприемачество (17) Планиране и прогнози ... (17) Реторика (17) Технически науки (127) Икономика на труда (15) Психология на управл ... (13) Международна икономика (13) Бизнес администрация (12) Международно право (12) Организационно повед ... (12) Педагогика (17) Икономически теории (12) Стопанска история (11) Литература (14) Педагогическа психол ... (11) Логистика (10) Социална психология (10) Управление на риска (10) Конституционно право (10) Криминология (10) Финансови пазари и и ... (10) Електронен бизнес (9) Гражданско право (9) Регионално развитие (9) Естетика (9) Строителна механика, ... (9) Управление на иновац ... (9) Културология (9) География (13) Конфликтология (8) Изобр. изкуство (8) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Транспорт (7) Български език (7) Механика (17) Икономика на предпри ... (7) Банково дело (7) Юридическа психология (7) История на държавата ... (7) Гражданско и семейно ... (7) Противопожарна техника (7) Правен анализ (7) Финансово право (7) Геополитика (7) Морско право (7) Химия (6) Етнопсихология (6) Военни науки (6) Програмиране (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Икономически анализ (6) Политика (6) Съдебни експертизи (5) Мениджмънт проекти (5) Трудово право (5) Митническа политика (5) Право на интелектуал ... (5) Физкултура и Спорт (5) Други (5) Медицина (14) Психология на дейността (5) Бизнес анализ (4) Пътни и строителни м ... (4) Религия (4) Култура и изкуство (9) Биология (2) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1) Физика (1)
още предмети...

По Специалности

Право (190) Психология (183) Публична администрация (178) Защита на национална ... (110) МИО (99) Стопанско управление (86) ППООР (71) Архитектура (60) Международен маркетинг (53) ЗНС (53) Международни отношения (49) Журналистика (47) Мениджмънт на туризма (40) публична администраия (33) Строителство на сгра ... (32) ППООП-Криманалистика (32) Счетоводство и контрол (32) Защита на нацоналнат ... (29) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Криминалистика (18) Мениджмънт в междуна ... (18) Стопанско упранвлени ... (18) международен бизнес  ... (18) Икономика (17) Финанси и счетоводство (16) Мениджмът на туризма (15) История (14) Строителство на сгра ... (14) Информатика (14) ПА (14) Администрация и упра ... (12) Пожарна безопасност  ... (11) Политология (11) ППООР-Криманалистика (9) Противодействие на п ... (9) ССС (8) Защита от аварии и б ... (8) Социални дейности (8) Социален мениджмънт (8) Хореография (7) Стопанско управление ... (7) Бизнес администрация ... (6) Международни икономи ... (6) Защита от бедствия и ... (6) ММБ (5) Мждународни икономич ... (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) Управление на европе ... (5) Международни финанси (5) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) Съдебни Криминалисти ... (4) MO (4) Предприемачество (4) Реклама и ПР (4) ФБММ (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Туризъм (3) реклама и пи ар (3) Защита на националн ... (3) MBM (3) Приложна психология (3) Педагогика (2) кримуналистика (2) финансова и банкова  ... (2) БАТ (2) Финанси (2) права (2) Защита при аварии и  ... (2) Публична администрац ... (2) Връзки с обществеността (2) Европеистика (2) Журналистика и ПР ко ... (1) УЧР (1) ppoor (1) Мениджмънт на междун ... (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Моден дизайн (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Психология на личността (1) Културен туризъм (1) Реклама и Пиар (1) МБА в Туризма (1) Пътно строителство (1) държавен изпит (1) Управление на фирмен ... (1) Управление на междун ... (1) Проектна организация ... (1) Защита на национална ... (1) pedagogika (1)
още специалности...