Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,124
·
1,982
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (394) Психология (272) Полиция, отбрана, на ... (171) Икономика (842) Публична администрация (97) Мениджмънт (88) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (88) Международни Отношен ... (70) Философия (103) Социология (50) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (41) История (43) Европейска интеграция (37) Наказателно право (36) Финанси (35) Политология (35) Журналистика (34) Реклама и PR (34) Счетоводство (33) Етика (30) Управление на човешк ... (29) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (22) Социална политика (21) Държавна власт и дър ... (21) Глобализация и регио ... (20) Стратегическо управл ... (20) Статистика (20) Основи на управлението (19) Планиране и прогнози ... (18) Технически науки (129) Предприемачество (17) Реторика (17) Икономика на труда (15) Международно право (13) Психология на управл ... (13) Организационно повед ... (13) Международна икономика (13) Педагогика (17) Бизнес администрация (12) Икономически теории (12) Стопанска история (11) Управление на риска (11) Литература (14) Педагогическа психол ... (11) Логистика (10) Криминология (10) Социална психология (10) Финансови пазари и и ... (10) Конституционно право (10) Гражданско право (9) Естетика (9) Електронен бизнес (9) Регионално развитие (9) Строителна механика, ... (9) Управление на иновац ... (9) Културология (9) Геополитика (8) Противопожарна техника (8) Конфликтология (8) Техника на безопасност (8) Изобр. изкуство (8) География (13) Стопанска дейност на ... (8) Транспорт (7) Юридическа психология (7) Икономика на предпри ... (7) Банково дело (7) Гражданско и семейно ... (7) Морско право (7) Правен анализ (7) История на държавата ... (7) Финансово право (7) Механика (17) Български език (7) Икономически анализ (6) Програмиране (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Етнопсихология (6) Военни науки (6) Политика (6) Химия (6) Физкултура и Спорт (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Компютърни системи и ... (5) Митническа политика (5) Мениджмънт проекти (5) Психология на дейността (5) Съдебни експертизи (5) Медицина (14) Други (5) Религия (4) Етнология (4) Култура и изкуство (9) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (190) Психология (185) Публична администрация (183) Защита на национална ... (111) МИО (103) Стопанско управление (86) ППООР (73) Архитектура (60) Международен маркетинг (54) ЗНС (54) Международни отношения (49) Журналистика (47) Мениджмънт на туризма (40) публична администраия (33) Строителство на сгра ... (32) ППООП-Криманалистика (32) Счетоводство и контрол (32) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (21) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (18) Стопанско упранвлени ... (18) Криминалистика (18) Финанси и счетоводство (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (15) Мениджмът на туризма (15) Строителство на сгра ... (15) Информатика (14) ПА (14) История (14) Администрация и упра ... (12) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Противодействие на п ... (9) Защита от аварии и б ... (8) Социални дейности (8) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Хореография (7) Мждународни икономич ... (7) Стопанско управление ... (7) Бизнес администрация ... (7) Защита от бедствия и ... (6) Управление на европе ... (6) Международни икономи ... (6) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) Съдебни Криминалисти ... (5) Международни финанси (5) ММБ (5) Публична администрац ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) MO (4) Реклама и ПР (4) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) бизнес мениджмънт в  ... (3) Приложна психология (3) MBM (3) Защита на националн ... (3) ФБММ (3) реклама и пи ар (3) Туризъм (3) кримуналистика (2) БАТ (2) финансова и банкова  ... (2) права (2) Финанси (2) Защита при аварии и  ... (2) Европеистика (2) Връзки с обществеността (2) Педагогика (2) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Моден дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1) ppoor (1) държавен изпит (1) Управление на фирмен ... (1) Проектна организация ... (1) Защита на национална ... (1) Реклама и Пиар (1) Управление на междун ... (1) ПБЗН (1) Пътно строителство (1) Психология на личността (1) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) pedagogika (1) Финансов и банков ме ... (1) Автоматика (1)
още специалности...