Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,148
·
2,019
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (402) Психология (275) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (857) Публична администрация (100) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (70) Философия (104) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (42) История (43) Европейска интеграция (38) Наказателно право (38) Финанси (36) Счетоводство (35) Политология (35) Журналистика (34) Реклама и PR (34) Управление на човешк ... (30) Етика (30) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (23) Глобализация и регио ... (22) Социална политика (22) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Основи на управлението (19) Планиране и прогнози ... (19) Предприемачество (18) Реторика (17) Технически науки (130) Икономика на труда (15) Международно право (15) Международна икономика (14) Организационно повед ... (13) Управление на риска (13) Психология на управл ... (13) Икономически теории (13) Педагогика (17) Бизнес администрация (12) Литература (14) Стопанска история (11) Педагогическа психол ... (11) Конституционно право (10) Социална психология (10) Логистика (10) Финансови пазари и и ... (10) Криминология (10) Културология (9) Строителна механика, ... (9) Противопожарна техника (9) Регионално развитие (9) Електронен бизнес (9) Управление на иновац ... (9) Естетика (9) Гражданско право (9) География (13) История на държавата ... (8) Български език (8) Финансово право (8) Юридическа психология (8) Конфликтология (8) Геополитика (8) Стопанска дейност на ... (8) Техника на безопасност (8) Изобр. изкуство (8) Транспорт (7) Икономика на предпри ... (7) Морско право (7) Механика (17) Гражданско и семейно ... (7) Банково дело (7) Правен анализ (7) Компютърни системи и ... (6) Политика (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Етнопсихология (6) Военни науки (6) Съдебни експертизи (6) Икономически анализ (6) Програмиране (6) Химия (6) Психология на дейността (5) Други (5) Митническа политика (5) Медицина (14) Мениджмънт проекти (5) Управление на бизнес ... (5) Физкултура и Спорт (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Бизнес анализ (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Геология (1) Чужди езици (1) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Специалности

Право (194) Психология (187) Публична администрация (185) Защита на национална ... (113) МИО (104) Стопанско управление (86) ППООР (76) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (40) Счетоводство и контрол (33) ППООП-Криманалистика (33) Строителство на сгра ... (33) публична администраия (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (26) Финанси и счетоводство (21) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Криминалистика (18) Стопанско упранвлени ... (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (17) Мениджмът на туризма (15) Строителство на сгра ... (15) Информатика (14) ПА (14) История (14) Администрация и упра ... (12) Противодействие на п ... (12) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Хореография (8) Бизнес администрация ... (8) Социални дейности (8) Защита от аварии и б ... (8) Стопанско управление ... (7) Публична администрац ... (7) Мждународни икономич ... (7) Защита от бедствия и ... (6) Международни финанси (6) Международни икономи ... (6) Управление на европе ... (6) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) Съдебни Криминалисти ... (5) MO (4) Реклама и ПР (4) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) MBM (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Защита на националн ... (3) реклама и пи ар (3) Приложна психология (3) ФБММ (3) Туризъм (3) Европеистика (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) БАТ (2) права (2) Връзки с обществеността (2) Финанси (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Реклама и Пиар (1) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) Финансов и банков ме ... (1) Пътно строителство (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Автоматика (1) ppoor (1) pedagogika (1) Мениджмънт на междун ... (1) Дизайн (1) банкова и финансова  ... (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Психология на личността (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1)
още специалности...