Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,114
·
1,957
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (391) Психология (269) Полиция, отбрана, на ... (170) Икономика (830) Публична администрация (94) Мениджмънт (88) Маркетинг (84) Информатика, ИТ (86) Международни Отношен ... (68) Философия (100) Социология (50) Архитектура и градоу ... (49) Туризъм (43) Криминалистика (41) История (43) Европейска интеграция (37) Финанси (35) Наказателно право (35) Реклама и PR (34) Политология (34) Журналистика (33) Счетоводство (33) Етика (30) Управление на човешк ... (27) Строителство (26) Бизнес комуникации и ... (23) Екология (24) Административно право (22) Социална политика (21) Държавна власт и дър ... (20) Глобализация и регио ... (20) Стратегическо управл ... (20) Статистика (20) Основи на управлението (19) Предприемачество (17) Планиране и прогнози ... (17) Реторика (17) Технически науки (126) Икономика на труда (15) Психология на управл ... (13) Международна икономика (13) Бизнес администрация (12) Международно право (12) Организационно повед ... (12) Икономически теории (12) Педагогика (17) Педагогическа психол ... (11) Стопанска история (11) Литература (14) Логистика (10) Социална психология (10) Управление на риска (10) Конституционно право (10) Криминология (10) Финансови пазари и и ... (10) Управление на иновац ... (9) Културология (9) Електронен бизнес (9) Регионално развитие (9) Гражданско право (9) Естетика (9) Строителна механика, ... (9) География (13) Конфликтология (8) Изобр. изкуство (8) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Морско право (7) Икономика на предпри ... (7) Транспорт (7) Български език (7) Механика (17) Банково дело (7) Юридическа психология (7) История на държавата ... (7) Гражданско и семейно ... (7) Противопожарна техника (7) Правен анализ (7) Финансово право (7) Геополитика (7) Икономически анализ (6) Политика (6) Химия (6) Етнопсихология (6) Военни науки (6) Програмиране (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Съдебни експертизи (5) Митническа политика (5) Мениджмънт проекти (5) Трудово право (5) Физкултура и Спорт (5) Право на интелектуал ... (5) Други (5) Медицина (14) Психология на дейността (5) Електротехника (4) Компютърни системи и ... (4) Бизнес анализ (4) Култура и изкуство (9) Биология (2) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1) Физика (1)
още предмети...

По Специалности

Право (190) Психология (182) Публична администрация (178) Защита на национална ... (110) МИО (99) Стопанско управление (86) ППООР (71) Архитектура (60) Международен маркетинг (53) ЗНС (53) Международни отношения (49) Журналистика (47) Мениджмънт на туризма (40) публична администраия (33) Счетоводство и контрол (32) Строителство на сгра ... (32) ППООП-Криманалистика (32) Защита на нацоналнат ... (29) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) международен бизнес  ... (18) Криминалистика (18) Мениджмънт в междуна ... (18) Стопанско упранвлени ... (18) Икономика (17) Финанси и счетоводство (16) Мениджмът на туризма (15) История (14) Информатика (14) ПА (14) Строителство на сгра ... (13) Администрация и упра ... (12) Пожарна безопасност  ... (11) Политология (11) ППООР-Криманалистика (9) Противодействие на п ... (9) ССС (8) Защита от аварии и б ... (8) Социални дейности (8) Социален мениджмънт (8) Хореография (7) Стопанско управление ... (7) Защита от бедствия и ... (6) Бизнес администрация ... (6) Международни икономи ... (6) Международни финанси (5) ММБ (5) Мждународни икономич ... (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) Управление на европе ... (5) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) Съдебни Криминалисти ... (4) MO (4) Предприемачество (4) Реклама и ПР (4) ФБММ (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Туризъм (3) реклама и пи ар (3) Защита на националн ... (3) MBM (3) Приложна психология (3) Връзки с обществеността (2) Европеистика (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) финансова и банкова  ... (2) БАТ (2) Финанси (2) права (2) Защита при аварии и  ... (2) Публична администрац ... (2) pedagogika (1) ПБЗН (1) Автоматика (1) Съдебни експертизи (1) банкова и финансова  ... (1) Финансов и банков ме ... (1) ППОР (1) Журналистика и ПР ко ... (1) УЧР (1) ppoor (1) Мениджмънт на междун ... (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Моден дизайн (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Психология на личността (1) Културен туризъм (1) Реклама и Пиар (1) МБА в Туризма (1)
още специалности...