Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,133
·
1,996
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (396) Психология (272) Полиция, отбрана, на ... (173) Икономика (846) Публична администрация (98) Мениджмънт (88) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (89) Международни Отношен ... (70) Философия (103) Социология (50) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (41) История (43) Европейска интеграция (38) Финанси (36) Наказателно право (36) Политология (35) Реклама и PR (34) Журналистика (34) Счетоводство (33) Етика (30) Управление на човешк ... (29) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (22) Социална политика (22) Държавна власт и дър ... (21) Глобализация и регио ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Основи на управлението (19) Планиране и прогнози ... (18) Предприемачество (18) Технически науки (130) Реторика (17) Икономика на труда (15) Международно право (14) Международна икономика (13) Организационно повед ... (13) Психология на управл ... (13) Бизнес администрация (12) Икономически теории (12) Педагогика (17) Литература (14) Педагогическа психол ... (11) Стопанска история (11) Управление на риска (11) Логистика (10) Социална психология (10) Финансови пазари и и ... (10) Конституционно право (10) Криминология (10) Противопожарна техника (9) Регионално развитие (9) Културология (9) Гражданско право (9) Управление на иновац ... (9) Електронен бизнес (9) Естетика (9) Строителна механика, ... (9) Геополитика (8) География (13) Стопанска дейност на ... (8) История на държавата ... (8) Конфликтология (8) Български език (8) Изобр. изкуство (8) Техника на безопасност (8) Икономика на предпри ... (7) Правен анализ (7) Механика (17) Морско право (7) Финансово право (7) Транспорт (7) Юридическа психология (7) Банково дело (7) Гражданско и семейно ... (7) Компютърни системи и ... (6) Етнопсихология (6) Политика (6) Химия (6) Програмиране (6) Военни науки (6) Геодезия (6) Икономически анализ (6) Управление на качест ... (6) Съдебни експертизи (5) Медицина (14) Митническа политика (5) Други (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Физкултура и Спорт (5) Психология на дейността (5) Мениджмънт проекти (5) Физика (5) Трудова психология (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (190) Психология (186) Публична администрация (183) Защита на национална ... (112) МИО (104) Стопанско управление (86) ППООР (73) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (40) Строителство на сгра ... (33) публична администраия (33) Счетоводство и контрол (32) ППООП-Криманалистика (32) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (22) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Финанси и счетоводство (18) Криминалистика (18) Стопанско упранвлени ... (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (16) Мениджмът на туризма (15) Строителство на сгра ... (15) История (14) Информатика (14) ПА (14) Администрация и упра ... (12) Политология (11) Противодействие на п ... (11) ППООР-Криманалистика (10) ССС (8) Защита от аварии и б ... (8) Социални дейности (8) Хореография (8) Социален мениджмънт (8) Мждународни икономич ... (7) Бизнес администрация ... (7) Стопанско управление ... (7) Международни икономи ... (6) Управление на европе ... (6) Защита от бедствия и ... (6) Съдебни Криминалисти ... (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) Публична администрац ... (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) Международни финанси (5) ММБ (5) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) MO (4) Реклама и ПР (4) Защита на националн ... (3) реклама и пи ар (3) ФБММ (3) Туризъм (3) Приложна психология (3) MBM (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Педагогика (2) Връзки с обществеността (2) кримуналистика (2) БАТ (2) права (2) Финанси (2) финансова и банкова  ... (2) Защита при аварии и  ... (2) Европеистика (2) pedagogika (1) Автоматика (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Психология на личността (1) банкова и финансова  ... (1) Мениджмънт на междун ... (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Моден дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1) държавен изпит (1) Управление на фирмен ... (1) Проектна организация ... (1) Защита на национална ... (1) Реклама и Пиар (1) Управление на междун ... (1)
още специалности...