Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,143
·
2,006
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (399) Психология (274) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (851) Публична администрация (99) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (70) Философия (103) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (42) История (43) Европейска интеграция (38) Наказателно право (37) Финанси (36) Политология (35) Счетоводство (35) Журналистика (34) Реклама и PR (34) Етика (30) Управление на човешк ... (29) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Глобализация и регио ... (22) Административно право (22) Социална политика (22) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Основи на управлението (19) Планиране и прогнози ... (18) Предприемачество (18) Технически науки (130) Реторика (17) Международно право (15) Икономика на труда (15) Международна икономика (14) Психология на управл ... (13) Организационно повед ... (13) Педагогика (17) Бизнес администрация (12) Икономически теории (12) Управление на риска (12) Литература (14) Стопанска история (11) Педагогическа психол ... (11) Социална психология (10) Конституционно право (10) Логистика (10) Финансови пазари и и ... (10) Криминология (10) Строителна механика, ... (9) Електронен бизнес (9) Управление на иновац ... (9) Естетика (9) Противопожарна техника (9) Културология (9) Гражданско право (9) Регионално развитие (9) Геополитика (8) Финансово право (8) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Юридическа психология (8) История на държавата ... (8) Конфликтология (8) Български език (8) География (13) Изобр. изкуство (8) Гражданско и семейно ... (7) Банково дело (7) Механика (17) Правен анализ (7) Икономика на предпри ... (7) Морско право (7) Транспорт (7) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Военни науки (6) Компютърни системи и ... (6) Етнопсихология (6) Икономически анализ (6) Химия (6) Политика (6) Програмиране (6) Съдебни експертизи (6) Митническа политика (5) Управление на бизнес ... (5) Психология на дейността (5) Медицина (14) Мениджмънт проекти (5) Физкултура и Спорт (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Други (5) Хореография (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (194) Психология (187) Публична администрация (185) Защита на национална ... (112) МИО (104) Стопанско управление (86) ППООР (74) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (40) публична администраия (33) Счетоводство и контрол (33) ППООП-Криманалистика (33) Строителство на сгра ... (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (25) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Финанси и счетоводство (19) Криминалистика (18) Стопанско упранвлени ... (18) Пожарна безопасност  ... (17) Икономика (17) Мениджмът на туризма (15) Строителство на сгра ... (15) ПА (14) История (14) Информатика (14) Администрация и упра ... (12) Политология (11) Противодействие на п ... (11) ППООР-Криманалистика (10) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Хореография (8) Социални дейности (8) Защита от аварии и б ... (8) Стопанско управление ... (7) Мждународни икономич ... (7) Бизнес администрация ... (7) Международни икономи ... (6) Управление на европе ... (6) Защита от бедствия и ... (6) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) Международни финанси (5) Публична администрац ... (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) Съдебни Криминалисти ... (5) МТ (5) Реклама и ПР (4) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) MO (4) бизнес мениджмънт в  ... (3) Защита на националн ... (3) реклама и пи ар (3) ФБММ (3) Приложна психология (3) Туризъм (3) MBM (3) Педагогика (2) кримуналистика (2) БАТ (2) Връзки с обществеността (2) права (2) Финанси (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Европеистика (2) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) Пътно строителство (1) Финансов и банков ме ... (1) Журналистика и ПР ко ... (1) ppoor (1) pedagogika (1) Автоматика (1) банкова и финансова  ... (1) Мениджмънт на междун ... (1) Психология на личността (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Културен туризъм (1) Моден дизайн (1) МБА в Туризма (1) държавен изпит (1)
още специалности...