Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,146
·
2,015
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (401) Психология (275) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (857) Публична администрация (100) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (70) Философия (103) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (42) История (43) Наказателно право (38) Европейска интеграция (38) Финанси (36) Политология (35) Счетоводство (35) Журналистика (34) Реклама и PR (34) Управление на човешк ... (30) Етика (30) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (22) Глобализация и регио ... (22) Социална политика (22) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Планиране и прогнози ... (19) Основи на управлението (19) Предприемачество (18) Технически науки (130) Реторика (17) Международно право (15) Икономика на труда (15) Международна икономика (14) Психология на управл ... (13) Икономически теории (13) Организационно повед ... (13) Управление на риска (13) Бизнес администрация (12) Педагогика (17) Стопанска история (11) Педагогическа психол ... (11) Литература (14) Конституционно право (10) Социална психология (10) Логистика (10) Финансови пазари и и ... (10) Криминология (10) Електронен бизнес (9) Управление на иновац ... (9) Естетика (9) Гражданско право (9) Културология (9) Противопожарна техника (9) Регионално развитие (9) Строителна механика, ... (9) Юридическа психология (8) Конфликтология (8) Геополитика (8) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Изобр. изкуство (8) География (13) История на държавата ... (8) Български език (8) Финансово право (8) Банково дело (7) Правен анализ (7) Икономика на предпри ... (7) Морско право (7) Транспорт (7) Гражданско и семейно ... (7) Механика (17) Етнопсихология (6) Съдебни експертизи (6) Военни науки (6) Икономически анализ (6) Програмиране (6) Компютърни системи и ... (6) Химия (6) Политика (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Медицина (14) Мениджмънт проекти (5) Управление на бизнес ... (5) Физкултура и Спорт (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Психология на дейността (5) Други (5) Митническа политика (5) Човекът и обществото (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Геология (1) Чужди езици (1) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Специалности

Право (194) Психология (187) Публична администрация (185) Защита на национална ... (113) МИО (104) Стопанско управление (86) ППООР (74) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (40) Счетоводство и контрол (33) ППООП-Криманалистика (33) Строителство на сгра ... (33) публична администраия (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (26) Финанси и счетоводство (21) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Стопанско упранвлени ... (18) Криминалистика (18) Пожарна безопасност  ... (17) Икономика (17) Строителство на сгра ... (15) Мениджмът на туризма (15) История (14) Информатика (14) ПА (14) Администрация и упра ... (12) Противодействие на п ... (12) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Бизнес администрация ... (8) Хореография (8) Социални дейности (8) Защита от аварии и б ... (8) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Мждународни икономич ... (7) Стопанско управление ... (7) Публична администрац ... (7) Международни икономи ... (6) Управление на европе ... (6) Защита от бедствия и ... (6) Международни финанси (6) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) Съдебни Криминалисти ... (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) MO (4) Реклама и ПР (4) реклама и пи ар (3) Приложна психология (3) ФБММ (3) Туризъм (3) MBM (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Защита на националн ... (3) кримуналистика (2) БАТ (2) права (2) Връзки с обществеността (2) Финанси (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Европеистика (2) Педагогика (2) Дизайн (1) Мениджмънт на междун ... (1) банкова и финансова  ... (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Психология на личността (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1) Моден дизайн (1) държавен изпит (1) Управление на фирмен ... (1) Проектна организация ... (1) Защита на национална ... (1) Управление на междун ... (1) ПБЗН (1) Реклама и Пиар (1) Съдебни експертизи (1)
още специалности...