Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Педагогическа психология


Пиаже изгражда своята теория въз основа на изследване на когнитивното развитие на собствените си три деца, затова е обвиняван, че неправомерно обобщава откритите от него закономерности като универсален модел на човешкото когнитивно развитие...
 

Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
 

Компютърни мрежи и комуникации


Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Пълните лекции по глобализация на икономиката и развитието - 3 курс ВСУ...
 

Лекции по теория на риска


Това са лекции по теория на риска на П.Христов декана на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Доклад за проведен летен стаж


Доклад за проведен летен стаж в семеен хотел "Бартимекс-Кръстеви" ООД...
 

Ресторантьорство


Лекционен курс по дисциплината „Управление на ресторантьорството”...
 

Основи на правото - термини

15 май 2008
·
197
·
70,901
·
2,118
·
1,968
·
383
·
1

Съдържа основни термини, свързани с дисциплината "Основи на правото"
 

SWOT анализ на фирма


Инвеститорите могат да се възползват от SWOT анализа, за да направят правилна преценка за бъдещите си инвестиции и до колко си заслужава да вложат средства и ентусиазъм в дадена идея...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (393) Психология (270) Полиция, отбрана, на ... (171) Икономика (834) Публична администрация (97) Мениджмънт (88) Маркетинг (84) Информатика, ИТ (86) Международни Отношен ... (68) Философия (100) Социология (50) Архитектура и градоу ... (49) Туризъм (43) Криминалистика (41) История (43) Европейска интеграция (37) Политология (35) Наказателно право (35) Финанси (35) Реклама и PR (34) Счетоводство (33) Журналистика (33) Етика (30) Управление на човешк ... (27) Строителство (27) Екология (25) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (22) Социална политика (21) Държавна власт и дър ... (20) Стратегическо управл ... (20) Статистика (20) Глобализация и регио ... (20) Основи на управлението (19) Планиране и прогнози ... (18) Реторика (17) Технически науки (127) Предприемачество (17) Икономика на труда (15) Психология на управл ... (13) Международно право (13) Международна икономика (13) Педагогика (17) Икономически теории (12) Бизнес администрация (12) Организационно повед ... (12) Литература (14) Педагогическа психол ... (11) Стопанска история (11) Финансови пазари и и ... (10) Управление на риска (10) Конституционно право (10) Социална психология (10) Криминология (10) Логистика (10) Регионално развитие (9) Строителна механика, ... (9) Естетика (9) Културология (9) Електронен бизнес (9) Управление на иновац ... (9) Гражданско право (9) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Конфликтология (8) География (13) Изобр. изкуство (8) Противопожарна техника (7) Правен анализ (7) Финансово право (7) Геополитика (7) Транспорт (7) Български език (7) Механика (17) Морско право (7) Банково дело (7) Юридическа психология (7) Гражданско и семейно ... (7) История на държавата ... (7) Икономика на предпри ... (7) Управление на качест ... (6) Политика (6) Икономически анализ (6) Химия (6) Етнопсихология (6) Програмиране (6) Военни науки (6) Геодезия (6) Други (5) Медицина (14) Психология на дейността (5) Физкултура и Спорт (5) Митническа политика (5) Съдебни експертизи (5) Мениджмънт проекти (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Трудова психология (4) Човекът и обществото (4) Съдебна медицина (4) Култура и изкуство (9) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (190) Психология (183) Публична администрация (182) Защита на национална ... (111) МИО (100) Стопанско управление (86) ППООР (72) Архитектура (60) ЗНС (53) Международен маркетинг (53) Международни отношения (49) Журналистика (47) Мениджмънт на туризма (40) публична администраия (33) Счетоводство и контрол (32) Строителство на сгра ... (32) ППООП-Криманалистика (32) Защита на нацоналнат ... (29) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) международен бизнес  ... (19) Стопанско упранвлени ... (18) Криминалистика (18) Мениджмънт в междуна ... (18) Икономика (17) Финанси и счетоводство (16) Мениджмът на туризма (15) Строителство на сгра ... (15) ПА (14) Информатика (14) История (14) Администрация и упра ... (12) Пожарна безопасност  ... (11) Политология (11) ППООР-Криманалистика (9) Противодействие на п ... (9) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Защита от аварии и б ... (8) Социални дейности (8) Стопанско управление ... (7) Хореография (7) Защита от бедствия и ... (6) Международни икономи ... (6) Бизнес администрация ... (6) Управление на европе ... (6) ЗНС - профил ЗАБ (5) Международни финанси (5) ММБ (5) Мждународни икономич ... (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) Предприемачество (4) Реклама и ПР (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) Съдебни Криминалисти ... (4) MO (4) ФБММ (3) Туризъм (3) реклама и пи ар (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Защита на националн ... (3) MBM (3) Приложна психология (3) Защита при аварии и  ... (2) Връзки с обществеността (2) Европеистика (2) Публична администрац ... (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) финансова и банкова  ... (2) БАТ (2) Финанси (2) права (2) Психология на личността (1) Реклама и Пиар (1) МБА в Туризма (1) Пътно строителство (1) държавен изпит (1) Управление на фирмен ... (1) Управление на междун ... (1) Проектна организация ... (1) Защита на национална ... (1) pedagogika (1) ПБЗН (1) Автоматика (1) Съдебни експертизи (1) банкова и финансова  ... (1) Финансов и банков ме ... (1) ППОР (1) Журналистика и ПР ко ... (1) УЧР (1) Мениджмънт на междун ... (1) ppoor (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Моден дизайн (1)
още специалности...