Мата Хари и шпионите на XX век

12 окт 2008
·
5
·
805
·
301
·
195
·
20
·

Бурният XX век е белязан с големи световни конфликти и катаклизми именно тогава започват да се оформят структурите на големите разузнавателни служби : ЦРУ, ФБР, КГБ, МОСАД, ГРУ и др. По време на първата и особено след втората световна война...
 

Лекции по психология на личността

31 май 2009
·
57
·
7,340
·
1,291
·
1,235
·
310
·
1
·

Лекции за втори курс - психология на личността - специалност психология...
 

Публични финанси

22 окт 2009
·
9
·
2,938
·
278
·
81
·

Парите възникват в дълбока древност, когато в стопанствата се появяват първите стокови излишъци...
 

Социология


Пищови по социология по учебника на Ж. Генова за студенти на 1-й курс...
 

Наказателно правни науки


Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица. Вменяемост и невменяемост. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението...
 

Субекти на правото


Възможността лицето да притежава юридически права и задължения, това е възможността на правния субект да бъде носител на онези права и задължения, които могат да съществуват по силата на обективното право...
 

Счетоводство на нестопанските предприятия


Нестопански предприятия-предприятие което е създадено за постигане на някаква идеална цел ,което не вкл постигане на печалба и нейното разпределяне между собствениците(идеалната цел се свързва с ползи на обществото или прослойки от него...
 

Независим финансов одит

03 окт 2009
·
6
·
540
·
344
·
50
·

Независим финансов одит - независима проверка на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност от страна на ръководството на предприятието и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад...
 

Съдебна медицина


Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата на правораздавателните органи при разследване и съдебното разглежданена наказателните и гражданските дела...
 

Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол данни


Раждаемостта в България нараства. През изминалата 2009 г. са регистрирани 81 572 родени деца. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес. От тях 80 956 (99.2%) са живородени, като момчетата са с 1668 повече...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (401) Психология (275) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (857) Публична администрация (100) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (70) Философия (103) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (42) История (43) Европейска интеграция (38) Наказателно право (38) Финанси (36) Счетоводство (35) Политология (35) Журналистика (34) Реклама и PR (34) Етика (30) Управление на човешк ... (30) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Глобализация и регио ... (22) Социална политика (22) Административно право (22) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Основи на управлението (19) Планиране и прогнози ... (19) Предприемачество (18) Технически науки (130) Реторика (17) Икономика на труда (15) Международно право (15) Международна икономика (14) Организационно повед ... (13) Управление на риска (13) Психология на управл ... (13) Икономически теории (13) Педагогика (17) Бизнес администрация (12) Литература (14) Стопанска история (11) Педагогическа психол ... (11) Конституционно право (10) Социална психология (10) Логистика (10) Финансови пазари и и ... (10) Криминология (10) Противопожарна техника (9) Регионално развитие (9) Строителна механика, ... (9) Електронен бизнес (9) Управление на иновац ... (9) Естетика (9) Гражданско право (9) Културология (9) История на държавата ... (8) Български език (8) Финансово право (8) Юридическа психология (8) Конфликтология (8) Геополитика (8) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Изобр. изкуство (8) География (13) Икономика на предпри ... (7) Морско право (7) Транспорт (7) Гражданско и семейно ... (7) Механика (17) Банково дело (7) Правен анализ (7) Политика (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Етнопсихология (6) Съдебни експертизи (6) Военни науки (6) Икономически анализ (6) Програмиране (6) Компютърни системи и ... (6) Химия (6) Психология на дейността (5) Други (5) Митническа политика (5) Медицина (14) Мениджмънт проекти (5) Управление на бизнес ... (5) Физкултура и Спорт (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Бизнес анализ (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (194) Психология (187) Публична администрация (185) Защита на национална ... (113) МИО (104) Стопанско управление (86) ППООР (74) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (40) Счетоводство и контрол (33) ППООП-Криманалистика (33) Строителство на сгра ... (33) публична администраия (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (26) Финанси и счетоводство (21) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Криминалистика (18) Стопанско упранвлени ... (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (17) Мениджмът на туризма (15) Строителство на сгра ... (15) Информатика (14) ПА (14) История (14) Администрация и упра ... (12) Противодействие на п ... (12) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Бизнес администрация ... (8) Хореография (8) Социални дейности (8) Защита от аварии и б ... (8) Стопанско управление ... (7) Публична администрац ... (7) Мждународни икономич ... (7) Защита от бедствия и ... (6) Международни финанси (6) Международни икономи ... (6) Управление на европе ... (6) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) Съдебни Криминалисти ... (5) MO (4) Реклама и ПР (4) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Съдебно експертен ин ... (4) MBM (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Защита на националн ... (3) реклама и пи ар (3) Приложна психология (3) ФБММ (3) Туризъм (3) Европеистика (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) БАТ (2) права (2) Връзки с обществеността (2) Финанси (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Реклама и Пиар (1) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) Финансов и банков ме ... (1) Пътно строителство (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Автоматика (1) ppoor (1) pedagogika (1) Дизайн (1) Мениджмънт на междун ... (1) банкова и финансова  ... (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Психология на личността (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Пространствен дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1)
още специалности...