Мата Хари и шпионите на XX век

12 окт 2008
·
5
·
805
·
301
·
195
·
20
·

Бурният XX век е белязан с големи световни конфликти и катаклизми именно тогава започват да се оформят структурите на големите разузнавателни служби : ЦРУ, ФБР, КГБ, МОСАД, ГРУ и др. По време на първата и особено след втората световна война...
 

Лекции по психология на личността

31 май 2009
·
57
·
7,340
·
1,280
·
1,216
·
310
·
1
·

Лекции за втори курс - психология на личността - специалност психология...
 

Публични финанси

22 окт 2009
·
9
·
2,938
·
278
·
81
·

Парите възникват в дълбока древност, когато в стопанствата се появяват първите стокови излишъци...
 

Социология


Пищови по социология по учебника на Ж. Генова за студенти на 1-й курс...
 

Наказателно правни науки


Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица. Вменяемост и невменяемост. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението...
 

Субекти на правото


Възможността лицето да притежава юридически права и задължения, това е възможността на правния субект да бъде носител на онези права и задължения, които могат да съществуват по силата на обективното право...
 

Счетоводство на нестопанските предприятия


Нестопански предприятия-предприятие което е създадено за постигане на някаква идеална цел ,което не вкл постигане на печалба и нейното разпределяне между собствениците(идеалната цел се свързва с ползи на обществото или прослойки от него...
 

Независим финансов одит

03 окт 2009
·
6
·
540
·
342
·
391
·
50
·

Независим финансов одит - независима проверка на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност от страна на ръководството на предприятието и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад...
 

Съдебна медицина


Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата на правораздавателните органи при разследване и съдебното разглежданена наказателните и гражданските дела...
 

Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол данни


Раждаемостта в България нараства. През изминалата 2009 г. са регистрирани 81 572 родени деца. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес. От тях 80 956 (99.2%) са живородени, като момчетата са с 1668 повече...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (399) Психология (274) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (851) Публична администрация (99) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (70) Философия (103) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (43) Криминалистика (41) История (43) Европейска интеграция (38) Наказателно право (37) Финанси (36) Политология (35) Счетоводство (35) Реклама и PR (34) Журналистика (34) Етика (30) Управление на човешк ... (29) Строителство (27) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (22) Социална политика (22) Глобализация и регио ... (21) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Основи на управлението (19) Предприемачество (18) Планиране и прогнози ... (18) Технически науки (130) Реторика (17) Икономика на труда (15) Международно право (15) Международна икономика (14) Организационно повед ... (13) Психология на управл ... (13) Управление на риска (12) Педагогика (17) Бизнес администрация (12) Икономически теории (12) Стопанска история (11) Педагогическа психол ... (11) Литература (14) Логистика (10) Финансови пазари и и ... (10) Криминология (10) Социална психология (10) Конституционно право (10) Културология (9) Гражданско право (9) Регионално развитие (9) Строителна механика, ... (9) Управление на иновац ... (9) Електронен бизнес (9) Естетика (9) Противопожарна техника (9) Конфликтология (8) Български език (8) География (13) Изобр. изкуство (8) Геополитика (8) Финансово право (8) Юридическа психология (8) История на държавата ... (8) Техника на безопасност (8) Стопанска дейност на ... (8) Икономика на предпри ... (7) Морско право (7) Транспорт (7) Гражданско и семейно ... (7) Банково дело (7) Механика (17) Правен анализ (7) Химия (6) Съдебни експертизи (6) Политика (6) Програмиране (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Компютърни системи и ... (6) Военни науки (6) Икономически анализ (6) Етнопсихология (6) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Управление на бизнес ... (5) Митническа политика (5) Други (5) Психология на дейността (5) Медицина (14) Мениджмънт проекти (5) Физкултура и Спорт (5) Бизнес анализ (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (194) Психология (187) Публична администрация (184) Защита на национална ... (112) МИО (104) Стопанско управление (86) ППООР (73) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (40) ППООП-Криманалистика (33) Строителство на сгра ... (33) публична администраия (33) Счетоводство и контрол (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (25) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Финанси и счетоводство (19) Стопанско упранвлени ... (18) Криминалистика (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (17) Строителство на сгра ... (15) Мениджмът на туризма (15) Информатика (14) ПА (14) История (14) Администрация и упра ... (12) Противодействие на п ... (11) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Защита от аварии и б ... (8) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Хореография (8) Социални дейности (8) Бизнес администрация ... (7) Стопанско управление ... (7) Мждународни икономич ... (7) Управление на европе ... (6) Защита от бедствия и ... (6) Международни икономи ... (6) Съдебни Криминалисти ... (5) МТ (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) Международни финанси (5) Публична администрац ... (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) Съдебно експертен ин ... (4) MO (4) Реклама и ПР (4) Предприемачество (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) ФБММ (3) Приложна психология (3) Туризъм (3) MBM (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) Защита на националн ... (3) реклама и пи ар (3) Финанси (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Европеистика (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) БАТ (2) Връзки с обществеността (2) права (2) Културен туризъм (1) Моден дизайн (1) МБА в Туризма (1) държавен изпит (1) Управление на фирмен ... (1) Проектна организация ... (1) Защита на национална ... (1) Управление на междун ... (1) ПБЗН (1) Реклама и Пиар (1) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) Пътно строителство (1) Финансов и банков ме ... (1) Журналистика и ПР ко ... (1) ppoor (1) pedagogika (1) Автоматика (1) банкова и финансова  ... (1) Мениджмънт на междун ... (1) Психология на личността (1) УЧР (1) ПР (1)
още специалности...