Мата Хари и шпионите на XX век

12 окт 2008
·
5
·
805
·
301
·
195
·
20
·

Бурният XX век е белязан с големи световни конфликти и катаклизми именно тогава започват да се оформят структурите на големите разузнавателни служби : ЦРУ, ФБР, КГБ, МОСАД, ГРУ и др. По време на първата и особено след втората световна война...
 

Лекции по психология на личността

31 май 2009
·
57
·
7,340
·
1,294
·
1,241
·
310
·
1
·

Лекции за втори курс - психология на личността - специалност психология...
 

Публични финанси

22 окт 2009
·
9
·
2,938
·
278
·
234
·
81
·

Парите възникват в дълбока древност, когато в стопанствата се появяват първите стокови излишъци...
 

Социология


Пищови по социология по учебника на Ж. Генова за студенти на 1-й курс...
 

Наказателно правни науки


Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица. Вменяемост и невменяемост. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението...
 

Субекти на правото


Възможността лицето да притежава юридически права и задължения, това е възможността на правния субект да бъде носител на онези права и задължения, които могат да съществуват по силата на обективното право...
 

Счетоводство на нестопанските предприятия


Нестопански предприятия-предприятие което е създадено за постигане на някаква идеална цел ,което не вкл постигане на печалба и нейното разпределяне между собствениците(идеалната цел се свързва с ползи на обществото или прослойки от него...
 

Независим финансов одит

03 окт 2009
·
6
·
540
·
344
·
395
·
50
·

Независим финансов одит - независима проверка на изложените в един финансов отчет твърдения за вярност от страна на ръководството на предприятието и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад...
 

Съдебна медицина


Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико-биологични въпроси, възникнали в работата на правораздавателните органи при разследване и съдебното разглежданена наказателните и гражданските дела...
 

Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол данни


Раждаемостта в България нараства. През изминалата 2009 г. са регистрирани 81 572 родени деца. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес. От тях 80 956 (99.2%) са живородени, като момчетата са с 1668 повече...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (403) Психология (275) Полиция, отбрана, на ... (175) Икономика (861) Публична администрация (100) Мениджмънт (89) Маркетинг (85) Информатика, ИТ (90) Международни Отношен ... (70) Философия (105) Социология (51) Архитектура и градоу ... (50) Туризъм (44) Криминалистика (42) История (43) Наказателно право (38) Европейска интеграция (38) Финанси (36) Политология (35) Счетоводство (35) Реклама и PR (34) Журналистика (34) Етика (31) Управление на човешк ... (30) Строителство (28) Екология (26) Бизнес комуникации и ... (23) Административно право (23) Глобализация и регио ... (22) Социална политика (22) Държавна власт и дър ... (21) Статистика (20) Стратегическо управл ... (20) Планиране и прогнози ... (19) Основи на управлението (19) Предприемачество (18) Технически науки (132) Реторика (17) Икономика на труда (15) Международно право (15) Международна икономика (14) Управление на риска (14) Икономически теории (13) Педагогика (18) Бизнес администрация (13) Организационно повед ... (13) Психология на управл ... (13) Педагогическа психол ... (11) Литература (14) Стопанска история (11) Социална психология (10) Криминология (10) Финансови пазари и и ... (10) Логистика (10) Конституционно право (10) Строителна механика, ... (9) Културология (9) Регионално развитие (9) Противопожарна техника (9) Електронен бизнес (9) Техника на безопасност (9) Управление на иновац ... (9) Естетика (9) Гражданско право (9) Геополитика (8) География (13) История на държавата ... (8) Конфликтология (8) Български език (8) Финансово право (8) Стопанска дейност на ... (8) Юридическа психология (8) Изобр. изкуство (8) Транспорт (7) Морско право (7) Механика (17) Икономика на предпри ... (7) Гражданско и семейно ... (7) Банково дело (7) Правен анализ (7) Химия (6) Съдебни експертизи (6) Политика (6) Геодезия (6) Управление на качест ... (6) Етнопсихология (6) Компютърни системи и ... (6) Военни науки (6) Програмиране (6) Икономически анализ (6) Физкултура и Спорт (5) Психология на дейността (5) Управление на бизнес ... (5) Други (5) Медицина (14) Митническа политика (5) Мениджмънт проекти (5) Трудово право (5) Право на интелектуал ... (5) Хореография (4) Култура и изкуство (10) Биология (2) Физика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

Право (194) Психология (188) Публична администрация (186) Защита на национална ... (113) МИО (105) Стопанско управление (86) ППООР (76) Архитектура (60) ЗНС (55) Международен маркетинг (54) Международни отношения (49) Журналистика (48) Мениджмънт на туризма (41) публична администраия (34) ППООП-Криманалистика (34) Счетоводство и контрол (33) Строителство на сгра ... (33) Защита на нацоналнат ... (30) международен бизнес  ... (26) Финанси и счетоводство (21) Международни иконом ... (21) Стопанско управление ... (20) Мениджмънт в междуна ... (19) Криминалистика (18) Стопанско упранвлени ... (18) Икономика (17) Пожарна безопасност  ... (17) Строителство на сгра ... (15) Мениджмът на туризма (15) Информатика (15) ПА (14) История (14) Противодействие на п ... (12) Администрация и упра ... (12) Политология (11) ППООР-Криманалистика (10) Публична администрац ... (10) Бизнес администрация ... (8) Социален мениджмънт (8) ССС (8) Социални дейности (8) Хореография (8) Защита от аварии и б ... (8) Стопанско управление ... (7) Мждународни икономич ... (7) Защита от бедствия и ... (6) Управление на европе ... (6) Международни икономи ... (6) Международни финанси (6) Съдебни Криминалисти ... (5) ЗНС - профил ЗАБ (5) ММБ (5) ППООР-КРИМИНАЛИСТИКА (5) МТ (5) MO (4) Реклама и ПР (4) Туризъм (4) Маркетинг и ВО в обр ... (4) Предприемачество (4) Съдебно експертен ин ... (4) MBM (3) Защита на националн ... (3) бизнес мениджмънт в  ... (3) реклама и пи ар (3) Приложна психология (3) ФБММ (3) Европеистика (2) Педагогика (2) кримуналистика (2) БАТ (2) права (2) Финанси (2) Връзки с обществеността (2) Защита при аварии и  ... (2) финансова и банкова  ... (2) Реклама и Пиар (1) Съдебни експертизи (1) ППОР (1) Финансов и банков ме ... (1) Пътно строителство (1) Журналистика и ПР ко ... (1) Автоматика (1) pedagogika (1) Мениджмънт на междун ... (1) ppoor (1) банкова и финансова  ... (1) УЧР (1) ПР (1) Управление на междун ... (1) Национална сигурност (1) Филмова и телевизион ... (1) Бизнес администрация (1) МСРР (1) Психология на личността (1) Пространствен дизайн (1) Културен туризъм (1) МБА в Туризма (1) Моден дизайн (1)
още специалности...