Международно частно право


Института на правотона собстевност се явява база за институт на всички правни системи като правото на собственост може да се разглежда както в обективен, така и в субективен смисъл...
 

Обща характеристика на туристическото право


Обяснението на това що е ТП предполага предварително изясняване на явления като “туризъм”, “туристическа дейност”, “туристически обществени отношения” и пр. За съжаление, няма легална дефиниция за всички тях...
 

Лекции по основи на информационно-аналитичната дейност


Информационно общество е общество, в което производството, употребата и разпространението на информацията са основните икономически, политически и културни дейности. Някой от основните характеристики на информационното общество са следните...
 

Глобализация на икономиката и развитието


Същност на глобализацията, основни направления. Глобализацията като обективен процес...
 

Термини в Облигационното право


Това е речник по облигационно право. Ползване е във Варненски свободен университет " Черноризец Храбър "....
 

Англия през XVII век


От края на XVв. в продължение на три столетия се осъществява процес на ограждане на земята и обособяване на пасища. Отглеждането на овце било изключително доходно, вълната като суровина била изключително търсена в Европа...
 

Търговският обмен на България с балканските страни –


Страните от Балканския регион са традиционни търговски партньори на България с особено значение не само като относителен дял от българския износ, но и като реализирани положителни търговски салда за България....
 

Европейска интеграция


Предизвикателства пред Република България, произтичащи от членството в Европейския съюз...
 

Памет - тема по експериментална психология


Що е памет? Основни паметови процеси. Видове памет. Видове методика...
 

Социология


Социология - наука за обществото. Провокирания въпрос намира отговор в това, че с това понятие се определят различни видове човешки съвкупности...

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
Общи материали
за Студенти
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Евелина Събева
преподава по Информатика, ИТ
в град Варна
с опит от  18 години
7

Николай Нинов
преподава по Информатика, ИТ
в град София
с опит от  18 години
2

виж още преподаватели...