Държавен изпит по наказателноправни науки


Този материал е за студенти ППООР от ВСУ, за държавния изпит...
 

Теория на разузнаването и контраразузнаването


Разузнаването-„проучване на опр.обект,най-често неприятелски”,”вид бойно и стратегическо осигуряване с цел събиране на сведения за въоръж.сили на противника”и т.н.като цяло в понятието разузнаване...
 

Теми по външноикономическа политика


Разработени теми по дисциплина Външноикономическа политика....
 

Общинско право, местно самоуправление и местна администрация


Доказано е,че местното самоуправление е постоянен фактор в живота на териториалните общности. Живота ни зависи от естествените дадености и спонтанен ред.Общините са най-устойчивите форми за естествената организираност на населението...
 

Аутсорсинг


Нова стратегия за управление създадена през 1963г. От компания Електроник дата системс. Аутсорсингът се разглежда като предаване на традиционни и ограничено присъщи на организацията функции към външни изпълнители. Аутсорсингът е управленски инструмент...
 

20 развити въпроса по публична администрация


Каква е релацията „публична власт–обществен договор”? Кои са основните видове публични блага? Кои са двата източника на публичната власт и какво обхващат те?..
 

Технически средства в агентурното разунаване


Съвременните разузнавателни служби са улеснени в подслушването на устни разговори,провеждащи се на открито,чрез т.нар.насочени микрофони или микрофони-пушка. Те позволяват да се долавят и записват разговори от 10-20 метра...
 

Брандинг


Няма единна теория за брандинга, тъй като няма и единно разбиране за съдържанието на понятието. Най- общо, то би трябвало да означава едновременно две неща: създаване на бранд и управление на вече създаден бранд...
 

Планиране и проектиране на логистичните вериги


Основни проблеми при планирането на логистичните вериги. Структура на логистичната верига. Подходи за оптимизация на логистичната верига. Основни задачи при планирането на логистичните вериги. Установяване на участниците в логистичната верига...
 

Сливания и поглъщания в бизнеса


Хоризонталната синергия от своя страна бива: финансова и оперативна. Финансовата синергия е резултат от един по- ефикасен инвестиционен мениджмънт в бизнеса. Тя се постига чрез избора на конкурентни инвестиционни проекти чрез оптимизиране...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите