Електронен бизнес


За електронен бизнес може да се говори винаги, когато една компания използва електронни технологии за да ръководи бизнеса, следователно електронният бизнес може да бъде всичко – от продаване на книги от web сайт до електронен обмен на данни...
 

Българска фондова борса и сравнение на дейността й с европейски фондови борси


Българска фондова борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната....
 

Полицейско право


Лекции по полицейско право за студенти 2ри курс.,ВСУ.,специалност ППООР-Криминалистика Всички въпроси...Обща и специална част...
 

Държавен изпит по наказателноправни науки


Този материал е за студенти ППООР от ВСУ, за държавния изпит...
 

Разузнавателна защита на конституционния ред


Лекции предназначени за студенти от Варненския свободен университет специалност Национална Сигурност...
 

Наказателно процесуално право


Файлът съдържа лекции по наказателнопроцесуално право при Никола Манев за 4ти семестър, специалност. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред с профил криминалистика....
 

Престъпност на непълнолетните - лекции на Станков


Материалът може да бъде използван за подготовка за изпита. Темите са по конспект и са разработени, така че да бъдат максимално полезни на изпита. Няма излишна информация, която да натоварва съдържанието...
 

Описание на бизнеса и общо фирмено управление


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: Увод Описание на бизнеса и общо фирмено управление Предмет на дейност Мисия и цели Стратегии Стил на ръководство Организационна структура на управление Фирмена култура Фирмена среда...
 

Разузнаване и контраразузнаване


Причините за това се оформят естествено през 19-ти век: изключителните открития в областта на физиката (напр. електромагнетизма), химията, медицината, биологията, техниката. Тогава се въвеждат патентите, нараства бързо нелоялната конкуренция...

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (74) Икономика (173) Полиция, отбрана, на ... (31) Психология (35) Маркетинг (25) Информатика, ИТ (19) Публична администрация (18) Наказателно право (15) Социология (15) Мениджмънт (14) Счетоводство (13) Философия (17) Политология (10) Финанси (9) Международни Отношен ... (9) Управление на човешк ... (9) Екология (8) Глобализация и регио ... (7) Административно право (7) Европейска интеграция (7) Криминалистика (6) Строителство (6) Планиране и прогнози ... (6) Реклама и PR (6) Социална политика (6) Международна икономика (6) Архитектура и градоу ... (5) Гражданско право (5) Управление на иновац ... (5) Организационно повед ... (4) Стратегическо управл ... (4) Международно право (4) Основи на управлението (4) Туризъм (4) Регионално развитие (4) Социална психология (4) Транспорт (4) Управление на качест ... (4) Логистика (4) Етика (4) Финансово счетоводство (3) История (4) Строителна механика, ... (3) Бизнес комуникации и ... (3) Държавна власт и дър ... (3) Юридическа психология (3) Икономически теории (3) Противопожарна техника (3) Електронен бизнес (3) Трудово право (3) Журналистика (3) Икономика на предпри ... (3) Информационни технол ... (3) Физкултура и Спорт (2) Инженеринг (2) Култура и изкуство (3) Бизнес администрация (2) Консултативна психол ... (2) Геополитика (2) Хотелиерство (2) Български език (2) Финансово право (2) Трудова психология (2) Литература (3) Статистика (2) Педагогика (3) Бизнес анализ (2) Медицина (2) Културология (2) Физика (2) Материалознание (2) Гражданско и семейно ... (2) Религия (1) Производствени техно ... (1) Интернет комуникация (1) Основи на конструира ... (1) Компютърна периферия (1) Управление на продаж ... (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Борси и борсови опер ... (1) Свят и личност (1) Основи на икономичес ... (1) Теория на парите (1) Фолклористика (1) Биоорганична химия,  ... (1) Финансови пазари и и ... (1) Търговия (1) Промишленост и произ ... (1) Банково счетоводство (1) Езикознание (1) Методика на обучението (1) Техника на безопасност (1) Психология на управл ... (1) Одитинг (1) Икономика на труда (1) Зоология (1) Икономическа социология (1) Етнология (1) Бизнес информатика (1) Технически науки (22) Механика (3) Биология (1) География (1) Химия (1) Чужди езици (1)
още предмети...