Електронен бизнес


За електронен бизнес може да се говори винаги, когато една компания използва електронни технологии за да ръководи бизнеса, следователно електронният бизнес може да бъде всичко – от продаване на книги от web сайт до електронен обмен на данни...
 

Българска фондова борса и сравнение на дейността й с европейски фондови борси


Българска фондова борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната....
 

Полицейско право


Лекции по полицейско право за студенти 2ри курс.,ВСУ.,специалност ППООР-Криминалистика Всички въпроси...Обща и специална част...
 

Държавен изпит по наказателноправни науки


Този материал е за студенти ППООР от ВСУ, за държавния изпит...
 

Разузнавателна защита на конституционния ред


Лекции предназначени за студенти от Варненския свободен университет специалност Национална Сигурност...
 

Защита правата на човека - лекции в съкратен вариант


Подходящи за изпита по "Защита правата на човека", водена от Веселин Цанков във ВСУ"Черноризец Храбър", като избираема дисциплина. Изцяло направени върху неговите лекции. Подходящи са и за останалите специалности, изучаващи този предмет...
 

Престъпност на непълнолетните - лекции на Станков


Материалът може да бъде използван за подготовка за изпита. Темите са по конспект и са разработени, така че да бъдат максимално полезни на изпита. Няма излишна информация, която да натоварва съдържанието...
 

Наказателно процесуално право


Файлът съдържа лекции по наказателнопроцесуално право при Никола Манев за 4ти семестър, специалност. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред с профил криминалистика....
 

Описание на бизнеса и общо фирмено управление


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: Увод Описание на бизнеса и общо фирмено управление Предмет на дейност Мисия и цели Стратегии Стил на ръководство Организационна структура на управление Фирмена култура Фирмена среда...

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (104) Полиция, отбрана, на ... (40) Психология (48) Икономика (221) Маркетинг (32) Информатика, ИТ (24) Публична администрация (21) Счетоводство (17) Социология (16) Философия (23) Международни Отношен ... (16) Наказателно право (16) Мениджмънт (15) Финанси (12) Политология (11) Управление на човешк ... (11) Глобализация и регио ... (10) Строителство (10) Екология (10) Планиране и прогнози ... (8) Административно право (8) Криминалистика (7) Реклама и PR (7) Социална политика (7) Европейска интеграция (7) Организационно повед ... (6) Международна икономика (6) Туризъм (6) Статистика (5) Гражданско право (5) История (7) Архитектура и градоу ... (5) Етика (5) Информационни технол ... (5) Логистика (5) Основи на управлението (5) Електронен бизнес (5) Управление на иновац ... (5) Бизнес анализ (4) Управление на качест ... (4) Култура и изкуство (6) Социална психология (4) Стратегическо управл ... (4) Трудово право (4) Транспорт (4) Гражданско и семейно ... (4) Бизнес администрация (4) Банково счетоводство (4) Международно право (4) Държавна власт и дър ... (4) Журналистика (4) Икономически теории (4) Регионално развитие (4) Финансово право (3) Археология (3) Икономика на предпри ... (3) Строителна механика, ... (3) Бизнес комуникации и ... (3) Физика (3) Юридическа психология (3) Финансово счетоводство (3) Геополитика (3) Противопожарна техника (3) Хотелиерство (3) История на българска ... (2) Български език (2) Стопанска история (2) Инженеринг (2) Предприемачество (2) Физкултура и Спорт (2) Материалознание (2) Промишленост и произ ... (2) Педагогика (4) Консултативна психол ... (2) Трудова психология (2) Медицина (2) Литература (3) Културология (2) Психология на управл ... (2) История на България (2) История на държавата ... (2) Управление на риска (2) Религия (2) Икономически анализ (2) Геология (3) География на страните (2) Театрознание и театр ... (1) Опазване на архитект ... (1) Програмиране (1) Инженерна геология (1) Кинознание, киноизку ... (1) Счетоводен софтуер (1) Математика (2) Дистанционни изследв ... (1) Теория на вероятност ... (1) Основи на конструира ... (1) Компютърна периферия (1) Бизнес статистика (1) Интернет комуникация (1) Анализ на фирма (1) Технически науки (27) Механика (3) География (2) Биология (1) Геофизика, астрономи ... (1) Химия (1) Чужди езици (1)
още предмети...

По Специалности

още специалности...