Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
 

Антропогенни туристически ресурси


Туризъм – произлиза от френската дума тур, което означава обиколка. По това понятие разбираме пътуване на индивид и група хора, свързано с временното напускане на местоживеенето и посещение на близки и далечни места...
 

Опазване на околната среда. Таксономия на целите


Целта е мислено, субективно предвиждане на резултатите от процеса и дейностите от определена област. Целта е стратегията, която е определена като водеща за постигане на крайния резултат от обучението. Тя се реализира чрез паралелно решаване...
 

Метод "Делфи"


Методът „Делфи” е насочен към преодоляване на някои от недостатъците на другите методи за съгласуване на мненията на участниците в експертните групи...
 

Основи на правото


Правното регулиране в общата правна нормативност според континенталната правна система към която спадат всички държави от Европа се осъществява чрез най малката си структурна единица - правната норма. В съвременната нормативност, правната норма се...
 

Туристически ресурси


Класификация – подбират се от три до седем групи. Три групи отговарят на общочовешката оценка за малко, средно и голямо. При пет групи се въвеждат междинни – средно малко и средно голямо...
 

Туристически пазар


Лекция по международни туристически пазари за туристическия пазар като цяло...
 

Дидактиката на природознанието и родинознанието като педагогическа наука и връзката и с други науки


Дидактиката на ри п се отнася към педагогическите науки.осн.задача е да конкретизира общите педагог. закономерности, да ги уточни и допълни.
 

Теми по физическо възпитание и спорт - методи


класификация на методите според предназначението и целите. Методи на възпитание са основата в педагогиката и добре се съчетават с двигателната дейност в хода на урока по физическо възпитание...
 

Методологически проблеми за класификацията на туризма от икономическа гледна точка


Методически подходи за дефиниране на икономическите проблеми в туризма. Място и икономически анализ в управлението на туризма...
 

Държавни разходи и приходи


Държавни разходи - Анализ разходи-ползи при осигуряване на обществени блага; Правила за избор на обществени проекти. Държавни приходи - Източници и форми на държавни приходи; Същност на данъците и елементи на данъчното облагане; Основни видове данъци...

Избрани критерии за търсене

Варна
ШУ "Епископ Константин Преславск ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
328 40

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,889 86

виж още преподаватели...