Теми по Финанси

20 мар 2010
·
344
·
115,935
·
3,208
·
5,213
·
1,540
·
3
·

Теми за държавен изпит по "Финанси и счетоводство" - Варненски икономически университет...
 

Цена на капитала

09 юни 2011
·
8
·
1,839
·
247
·
390
·
73

Цената на капитала (на финансиране) на фирмата е възвръщаемостта, която фирмата трябва да осигури на инвеститорите (собственици, кредитори), за да привлече необходимият й капитал...
 

Облагане с ДДС

10 май 2010
·
6
·
2,515
·
161
·
163
·
53

Вътреобщностни доставки и придобивания. Дистационни продажби и тристранни операции. Облагане с ДДС на оборотите от електронна търговия. Преходна и окончателна система за облагане с ДДС. Същност и основни проблеми....
 

Публични финанси - теоретични основи; държавен бюджет

01 апр 2011
·
5
·
2,045
·
73
·
136
·
50

Държавна намеса в икономиката – причини, които налагат намесата на държавата в съвременните икономики са пазарните дефекти. Пазарни дефекти са провали, грешки, неефективност на пазарния механизъм при разпределението и използването...
 

Термини по финансово посредничество

08 фев 2011
·
6
·
2,184
·
138
·
283
·
47

Финансови пазари са тези, на които се търгуват различни финансови активи. Идеална пазарна структура...
 

Публични блага

18 май 2010
·
3
·
1,275
·
218
·
317
·
43

Представляват специфичен тип стоки и услуги, чието предлагане от частния сектор е затруднено. Типични примери за публични блага са отбрана, сигурност, улично осветление, сфетофари, образование, здравеопазване, държавно управление...
 

Местни такси

04 мар 2011
·
10
·
2,350
·
67
·
65
·
33

Характеристика на таксата като местен приходоизточник,...
 

Предмет, принципи и модели на социалното осигуряване

22 окт 2011
·
19
·
6,072
·
59
·
99
·
30

Социална политика- възприетата от дадена държава линия в социалната област; съвкупност от дейности за решаване на социални проблеми. Със своите действия социалната политика оказва влияние върху социални отношения, опира се на тях и ги регулира...
 

Балансови отчети и извънбалансови сделки на банките

27 апр 2010
·
25
·
2,990
·
47
·
49
·
27

Основна характеристика на бизнеса на търговските банки е, че те привличат спестявания на една група пазари (депозитни пазари), след което ги инвестират на друга група пазари (кредитни пазари и пазари на дългови ценни книжа)...
 

Видове фискална политика

25 апр 2010
·
5
·
1,065
·
56
·
14

Правителството използва фискалната политика за да може да поддържа съвкупния доход в страната на равнище, което може да осигури производство при пълна заетост и стабилни цени...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент