Теми по Финанси

20 мар 2010
·
344
·
115,935
·
3,208
·
5,213
·
1,540
·
3
·

Теми за държавен изпит по "Финанси и счетоводство" - Варненски икономически университет...
 

Дългосрочно финансиране на фирмите


В темата влиза: Финансиране с акции и облигации – същност, видове, емитиране. Модели за ценообразуване на акциите и облигациите. Конвертируеми облигации и варанти. Лизинг – специфика, предимства и недостатъци на лизинговото финансиране....
 

Цена на капитала

09 юни 2011
·
8
·
1,839
·
247
·
390
·
73

Цената на капитала (на финансиране) на фирмата е възвръщаемостта, която фирмата трябва да осигури на инвеститорите (собственици, кредитори), за да привлече необходимият й капитал...
 

Публични финанси

13 май 2009
·
14
·
3,485
·
414
·
391
·
65

Като имате предвид видовете публични блага възможно ли е ползването на публични блага, без да се участва в тяхното създаване? Понятието публични блага има следното значение: част от брутния вътрешен продукт...
 

Облагане с ДДС

10 май 2010
·
6
·
2,515
·
161
·
163
·
53

Вътреобщностни доставки и придобивания. Дистационни продажби и тристранни операции. Облагане с ДДС на оборотите от електронна търговия. Преходна и окончателна система за облагане с ДДС. Същност и основни проблеми....
 

Публични финанси - теоретични основи; държавен бюджет

01 апр 2011
·
5
·
2,045
·
73
·
136
·
50

Държавна намеса в икономиката – причини, които налагат намесата на държавата в съвременните икономики са пазарните дефекти. Пазарни дефекти са провали, грешки, неефективност на пазарния механизъм при разпределението и използването...
 

Термини по финансово посредничество

08 фев 2011
·
6
·
2,184
·
138
·
283
·
47

Финансови пазари са тези, на които се търгуват различни финансови активи. Идеална пазарна структура...
 

Публични блага

18 май 2010
·
3
·
1,275
·
218
·
317
·
43

Представляват специфичен тип стоки и услуги, чието предлагане от частния сектор е затруднено. Типични примери за публични блага са отбрана, сигурност, улично осветление, сфетофари, образование, здравеопазване, държавно управление...
 

Подоходно облагане на доходите на физическите лица

29 яну 2010
·
21
·
4,649
·
231
·
208
·
39

Характеристики на личното подоходно облагане. Системи за облагане на личните доходи. Облагаеми и необалгаеми доходи. Данък върху доходите на трудовите правоотношения – определяне на данъчната основа, размер, начин на плащане...
 

Местни такси

04 мар 2011
·
10
·
2,350
·
67
·
65
·
33

Характеристика на таксата като местен приходоизточник,...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент