Електромеханични устройства и системи


Условни графични и буквени обозначения на елементите в ЕМУС. Електромеханичен елемент - графично и буквено обозначение. Контакт включващ...
 

Лекции по литература за деца и юноши


Жанрова характеристика - в най общи линии творчеството за деца се подчинява на видовете и жанровото категоризиране на худ. литература. Жанровете в детската литература обаче...
 

Лекции по вътрешни болести


Лекциите са обстоини и напълно достатъчни за изкарването на отлична оценка !!!...
 

История на българската държава и право - лекции доц. Йочев


История на българската държава и право (ИБДП) като наука и учебна дисциплина има за предмет исторически установили се и развиващи се във времето държавни институции и правата система на българската държава от нейното основаване до ново време....
 

ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Лекции по ОПА за първи курс ''Стопанско управление'' и ''Публична администрация''...
 

Вътрешни болести


Кинезитерапия при вътрешни болести. Бронхиални, сърдечни, ставни, бъбречни заболявания...
 

Технически средства за автоматизацията


Преобразуватели на вида на енергията на сигналите, унифицирани преобразуватели, регулатори...
 

Лекции по управление на туризма

03 мар 2009
·
8
·
13,323
·
717
·
555
·
177

Пищови по лекции-управление на туризма за студенти
 

Криминология


Криминологията като наука – предмет, система, съотношение с други научни отрасли. Съотношение на криминологията, наказателното право и социологията...

Избрани критерии за търсене

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (102) Педагогика (45) Маркетинг (25) Информатика, ИТ (45) Икономика (128) Системи с изкуствен  ... (16) Основи на управлението (13) Компютърни системи и ... (11) Електроника (11) Програмиране (11) Електротехника (11) Международни Отношен ... (10) Мениджмънт (10) Екология (10) Политология (10) Технически науки (66) Теория на възпитание ... (9) Медицина (30) Психология (10) Гражданско право (7) Компютърни системи  ... (7) Бизнес комуникации и ... (7) Цифрова схемотехника (7) Автомобили, трактори ... (6) Комуникационна техни ... (6) Автоматика, изчислит ... (22) Социология (6) Конституционно право (6) Физика (7) Транспорт (6) Счетоводство (6) История (9) Двигатели с вътрешно ... (5) Техника на безопасност (5) Енергетика (5) Икономически теории (5) Икономика на труда (5) Европейска интеграция (5) Философия (5) Религия (4) Планиране и прогнози ... (4) Публична администрация (4) Производствен менидж ... (4) Управление на човешк ... (4) Езикознание (4) Международно право (4) История на държавата ... (4) Акушерство и гинекол ... (4) Анатомия (4) Финанси (4) Хигиена (3) Финансово право (3) Административно право (3) Вътрешни болести (3) Почвознание (3) Топлотехника и термо ... (3) Електрически машини (3) Криминалистика (3) Физиотерапия и рехаб ... (3) Моделиране на решени ... (3) Микроикономика (3) Литература (3) Химия (3) Промишленост и произ ... (3) Организационно повед ... (3) История на България (3) Системи за наблюдени ... (3) Материалознание (3) Индустриален мениджмънт (3) Кинезитерапия (3) Музика (3) Технология на машино ... (3) Земеделие (3) Лингвистика (3) Криминология (3) Борси и борсови опер ... (2) Производствени техно ... (2) Търговия (2) Макроикономика (2) Наказателно право (2) Икономика и мениджмъ ... (2) Биология (6) Строителна механика, ... (2) Хидравлични и пневма ... (2) Трудово право (2) Статистика (2) Радиотехника (2) Хидравлични и пневма ... (2) Метрология и уредост ... (2) Автоматизация на еле ... (2) Сигнали и системи (2) Педагогическа психол ... (2) Машинознание и машин ... (2) Икономика на предпри ... (2) Физкултура и Спорт (2) Електромеханични сис ... (2) Изобр. изкуство (2) Физиология на растен ... (2) Логистика (2) Селско стопанство (4) Култура и изкуство (2) Математика (2) Механика (2) Корабостроене (1) Геология (1) География (1)
още предмети...

По Специалности

Право (97) Стопанско управление (39) Маркетинг (22) АИУТ (17) Индустриален мениджмънт (17) ПНУП (15) Кинезитерапия (14) Автоматика, информац ... (14) Технология и управле ... (13) Социална педагогика (13) КСТ (12) Аграрно инженерство (12) Публична администрация (10) МИО (10) Информатика и информ ... (9) КTТ (9) Предучилищна и начал ... (8) Международни икономи ... (8) Предучилищна, началн ... (7) Ерготерапия (7) Компютърни системи и ... (7) Машиностроителна тех ... (6) ЗТТ (6) НУПЧЕ (6) Електроника (6) Индустриално инженер ... (5) Български език и ист ... (5) Електроенергетика и  ... (5) ИИТБ (4) Аграрна икономика (4) EEEO (4) ИИТ (4) Начална училищна пед ... (4) Европеистика (4) Транспортна техника  ... (4) Климатизация, хидрав ... (3) Технология материалите (3) ХПТ (3) Бизнесадминистрация (3) ТТТ (3) Комуникационна техни ... (2) Информатика (2) Икономика (2) ЕТООС (2) Медицинска сестра (2) мед.сестра (2) Телекомуникации (2) Е (2) Машиностроене и уред ... (2) Международно сътрудн ... (2) Хидро- и пневмотехника (1) Управление на техник ... (1) EEO (1) Инженерна графика (1) Мениджмънт и сервиз  ... (1) Начална училищна пед ... (1) учителска правоспосо ... (1) Мениджмътн на европе ... (1) Електроика (1) Земеделска техника и ... (1) Бизнес администрация (1) еео (1) Компютъризирано прое ... (1) Управление на качест ... (1) Транспортна Техника  ... (1) ТУТ (1) Предприемачество (1) ТГС (1) Екология (1) бизнес и мениджмънт (1) Защита на населениет ... (1) Растениевъдство (1) Промишлен дизайн (1) Европеистиката (1) Математика и информа ... (1) KTT (1) Химични технологи (1) Машиностроителни тех ... (1)
още специалности...