Грах и леща


Зърнено-бобови култури. обща характеристика, стопанско значение и разпространение...
 

Производството на пиво


Говорейки за производството на пиво на първо място трябва да споменем основните суровини, от които се произвежда то. Това са вода, малц, хмел и пивни дрожди....
 

Биологично пречистване на отпадъчните води


Биологичните процеси протичат в природата и в изкуствено създадените системи по един и същи начин, но при изкуствените биосистеми се мултиплицират процесите...
 

Техническо обслужване на трактор


Техническо обслужване на трактор John Deere. За да използвате пълноценно трактора и за да се спазват гаранционните условия на производителя и доставчика, трябва да обслужваме редовно машината...
 

Основна обработка на почвата


Главната социално-икономическа задача на земеделието е да се задоволяват основните потребности на хората от храни, за задоволяване нуждите на животновъдството от фуражи и всичко това в името на народа. основното средство и предмет на труда...
 

Сеитба


Извършва се в посока на самата сеитба под ъгъл до 20%, с допустимо отклонение в дълбочина не повече от 1см. преди сеитбата полето трябва да бъде изравнено с височина на гребените до 2см...
 

Реферат за комбайн


Реферата е относно за КОмбайни жънещи царевица и памукокомбайн
 

Био посеви и посадъчен материал


Особено в развитите страни все по- голям брой потребители търсят здравословна, питателна и незамърсена с изкуствени торове и други химически съставки продукция. Мотивацията им варира от загриженост за екологичното равновесие...
 

Окопаване


Растениевъдството е отрасъл от селското стопанство, който има задачата да осигурява производство на продукти от растителен произход. Тези продукти представляват голяма част от храната на човека...
 

Oсновни икономически проблеми


Едно от основните предизвикателства, стоящо пред страната ни в процеса на установяване на пазарни отношения между икономическите агенти и задълбочаващите се процеси на глобализация и интеграция, е преодоляването...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент