Специални сестрински грижи при болни със захарен диабет

14 мар 2009
·
6
·
1,107
·
492
·
626
·
91

Разглеждат се сестринските грижи при болните със захарен диабет...
 

Учебно-практическо занятие на тема "Мускулна инжекция - правила и техника"


Формулиране на специфичните учебни цели за настоящето и следващото занятие; подготовка на учебните материали, необходими за занятието; подбор на учебните методи – инструктаж, демонстрация, наблюдение, самостоятелна работа на студентите...
 

Затлъстяване


Затлъстяването при деца, проучвания, статистически данни, анализи, тестове...
 

Остри отравяния с фосген и азотни оксиди


Съдържа описание на разпространението, токсични концентрации, клинична картина, лечение на отравянията и превенция на острите отравяния с фосген и азотни оксиди....
 

Изследване и регистриране на Пулс

30 сеп 2009
·
11
·
837
·
197
·
181
·
47
·
1

Учебно практическо занятие със СУЦ,предварителна подготовка на преподавателя и студента,ход на УПЗ, беседа, приложения и дидактически тест за заключителен контрол на придобитите знания по време на практическото занятие...
 

Етика в медицинската реклама


Кратка курсова работа върху етичните проблеми при рекламирането на ЛЗ и медицински услуги...
 

Защитни мероприятия при аварии в АЕЦ


Независимо от постоянно нарастващата надеждност и безопасност на ядрените реактори, авариите в Чернобил и Фукушима показват, че е необходимо да се повишат знанията и да се изграждат навици за защита и самозащита при създаване на радиационна обстановка....
 

Статистика та населението


Демографското развитие на населението във велико Търновка област....

Избрани критерии за търсене

Плевен
Медицински университет
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите