Медицина на бедствените ситуации


Медицина на бедствените ситуации. Това са всички лекции , който са предавани. Стават за студенти по Медицина , Медицински лаборанти , Рентгенови лаборанти и Здравни работници....
 

Методология на изследователската работа


Научен метод – систематична процедура /начин/ за откриване /придобиване/ на научни знания /истини/, която се опира се на емпирични /фактически, реални/ данни и доказателства за установяване истинността им...
 

Сестрински грижи-пищови


Сестрински грижи по домовете за студенти от специалност "мед.сестра"- 2 и 3 семестър...
 

Роля и място на старшата медицинска сестра в управлението на здравните грижи на болницата- методи,средства и влияние върху цялостната дейност


Ефективното управление на здравните грижи изисква от старшата сестра на отделение да притежава знания и умения, които да и позволят да разчита на своите собствени компетенции....
 

Медицинска pехабилитация и ерготерапия при множествена склероза


Реферат за студенти по медицинска рехабилитация и ерготерапия и кинезитерапия ...
 

Сестрински грижи при деца и възрастни с бронхиална астма


Астмата е заболяване с голямо социално значение. Епидемиологичните проучвания на заболяването показват прогресия в заболеваемостта в световен мащаб, особено в детска и юношеска възраст, като се отбелязва и увеличаване на тежките форми и смъртността...
 

Специални сестрински грижи при болни със захарен диабет

14 мар 2009
·
6
·
1,107
·
492
·
626
·
91

Разглеждат се сестринските грижи при болните със захарен диабет...
 

Повишаване удовлетвореността на пациентите на вътрешно отделение при ББАЛ - Плевен към ВМА - София

21 апр 2008
·
16
·
2,353
·
550
·
442
·
86

Обхваща периода 2002-2004г. Анализ на резултатите по отношение на демографското описание на областта за този период. Описани са състоянието на района и са направени съответните изводи за периода.
 

Учебно-практическо занятие на тема "Мускулна инжекция - правила и техника"


Формулиране на специфичните учебни цели за настоящето и следващото занятие; подготовка на учебните материали, необходими за занятието; подбор на учебните методи – инструктаж, демонстрация, наблюдение, самостоятелна работа на студентите...
 

Насилието над деца


Проблемът с насилието над деца - как да разпознаем кога дете е претърпяло насилие и как да му помогнем?...

Избрани критерии за търсене

Плевен
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (156) Здравен мениджмънт (30) Социална медицина и  ... (15) Кинезитерапия (7) Акушерство и гинекол ... (7) Хигиена (7) Биология (17) Анатомия (5) Психология (7) Епидемиология (4) Токсикология (4) Методика на обучението (4) Инфекциозни болести (4) Физиотерапия и рехаб ... (3) Педиатрия (3) Педагогика (7) Социална политика (3) Радиобиология (3) Дерматология и венер ... (3) Обща хирургия (3) Онкология (2) Икономика (38) Кардиология (2) Фармация (2) Вътрешни болести (2) Физиология на животн ... (2) Сестрински грижи (2) Клинична лаборатория (2) Биохимия (2) Ото-рино-ларингология (2) Ендокринология (2) Регионално развитие (1) Патологоанатомия и ц ... (1) Рентгенология (1) Демография (1) Анатомия, хистология ... (1) Хематология (1) Геронтология и гериа ... (1) Хранене и диететика (1) Офталмология (1) Фармакология (1) Климатология (1) Урология (1) Информатика, ИТ (1) Физика на океана, ат ... (1) Планиране и прогнози ... (1) Радиохимия (1) Зоология (1) Медицинска психология (1) Гастроентерология (1) Ергономия и промишле ... (1) Патофизиология (1) Хидрология на сушата ... (1) Паразитология и хелм ... (1) Клетъчна биология (1) Статистика (1) Организационно повед ... (1) Микробиология (1) Социална психология (1) Физика (1) Ортопедия и травмато ... (1) Етика (1) Анестезиология и реа ... (1) Социология (1) Психиатрия (1) Управление на социал ... (1) Екология (1) Радиационна химия (1) География (2) Химия (2) Геофизика, астрономи ... (1) Философия (1) Технически науки (1)
още предмети...