Пчеларство


Производство на пчелни продукти. Видове...
 

Генетика и селекция на горско дървесните видове


Генетиката изучава закономерностите на наследствеността и изменчивостта на молекулярно, клетъчно, организмово и популационно равнище. Наследственост- сходство мevdу родители и потомство и способността на живата природа...
 

Биосфера


Биосфера – съвкупност от всички екос-ми, с които си вз-ва живата обвивка на земята. Включва живите организми т.н. биогенно в-во, което е създадено от живите организми...
 

Номенклатура, дендрологични белези и строеж на дървесината на местни дървесни видове с промишлено значение


Обикновената ела е разпространена в Централна и Южна Европа. У нас заема 15% от площа на иглолистните насаждения. Стъблото е право с гладка сивопепелява кора и достига височина 30-40 метра и диаметър над 2 метра. Пределната възраст е 800 години. ...
 

Рентген при чревни заболявания


Това е възпалително заболяване на тънките черва, характеризиращо се с инфилтрация на еозинофили /ео/ в lamina propria на лигавицата, но не е изключено да се инфилтрират...
 

PRRS - продуктивен и респираторен синдром

15 юни 2009
·
5
·
1,433
·
49
·
109
·
26

мистериозна болест, продуктивен и респираторен синдром при свинете...
 

Протокол по сотокознание


Нормативни документи, регламентиращи производството и оценяването на качеството...
 

Световно лесовъдство


Горското стопанство в северозападния регион на САЩ...
 

Патешки хепатит


Патешки вирусен хепатит е остро, силно контагиозно, вирусно заболяване при малките патенца, характеризиращо се с къс инкубационен период, внезапно възникване, висока смъртност и специфични лезий в черния дроб...
 

Нормативни документи регламентиращи производството на продуктите


Нормативни документи регламентиращи производството на продуктите. Нормативни документи за формиране на себестойността на продуктите и на цената на стоките...

Избрани критерии за търсене

София
Лесотехнически университет
Доклади
за Студенти
Ограничаване на резултатите