Пищови по дендрология


Пищови по дендрология за студентите от Лесотехнически университет, гр.София. Добре написани, стават за учене...
 

Пищови по ботаника


Метаморфози на стъблото-подземни, едни от метаморфозите на стъблото са коренища, те са подземни стъбла разположени хоризонталнов почвата и приличат на корените. Други такива са стъблените клубени-това са междувъзлия на подземни...
 

Лекции ландшафтознание


Същност и съдържание на ландшафта. Основни компоненти на ландшафта. Методи за ландшафтна оценка – за хармонизиране на околната среда: метод за екологическа ландшафтна оценка, метод за ландшафтна естетическа оценка...
 

Животновъдство


Стопанско значение на говедовъдството. Състояние и тенденции в развитието на говедовъдството. Зоологическа класификация. Произход и характеристика на породите биволи. Характеристика на представителите от рода Bos...
 

Пчеларство


Производство на пчелни продукти. Видове...
 

Почвознание


Използвани са лекционните записки от лекциите по почвознание...
 

Горски култури


Пищови по предмета "Горски култури"...
 

Учебник по екология, използван за разработка на курсов проект


Екология, екосистема. Систематизиране на проблемите в екологията. Глобални аспекти в системата "човек-природа"...
 

Логистика - лекции


Всички лекции за Логистика при Лесотехнически университет...
 

Бизнес план на сладкарница


Дългосрочни и краткосрочни цели на фирмата. Анализ на индустрията, основни конкуренти и маркетингова стратегия...

Избрани критерии за търсене

София
Лесотехнически университет
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Горско стопанство (37) Екология (18) Технология в горскот ... (11) Агробизнес (7) Физиология на растен ... (7) Икономика (39) Биология (30) Земеделие (6) Стокознание (6) Ветеринарна медицина (6) Почвознание (5) Селско стопанство (15) Технически науки (22) Генетика (5) Физика (5) Архитектура и градоу ... (4) Животновъдство (4) Материалознание (4) Метеорология (3) Машинознание и машин ... (3) Борси и борсови опер ... (3) Туризъм (3) Информатика, ИТ (3) Ботаника (3) Хранене и диететика (3) Социална политика (2) Маркетинг (2) Финанси (2) Биохимия (2) Публична администрация (2) Климатология (2) Математика (2) Вирусология (2) Цени и ценова политика (2) Строителство (2) Основи на управлението (2) Дендрология (2) Хидрология на сушата ... (2) Статистика (1) Кинология (1) Автоматика, изчислит ... (1) Мениджмънт (1) Ергономия и промишле ... (1) Бизнес анализ (1) Философия (1) Икономика на труда (1) Химия (1) Промишленост и произ ... (1) Технология за пречис ... (1) Управление на качест ... (1) Социална медицина и  ... (1) Икономически анализ (1) Други (1) Зоология (1) Медицина (5) Топлофизика и хидрод ... (1) Металургия (1) Управление на риска (1) Клетъчна биология (1) Регионално развитие (1) Хидравлични и пневма ... (1) Микробиология (1) Човекът и обществото (1) Управление на бизнес ... (1) Организационно повед ... (1) Труд и трудови отно ... (1) Ентомология (1) Технологии, машини и ... (1) Геология и проучване ... (1) Транспорт (1) Технологично проекти ... (1) Логистика (1) Планиране и прогнози ... (1) Реклама и PR (1) Рязане на материалит ... (1) Технология на продук ... (1) Предприемачество (1) География (5) Геофизика, астрономи ... (3) Геология (1)
още предмети...